1asig.ro
1asig.ro

Termoficare Oradea, buget de 1,4 milioane lei pentru asigurari impotriva tuturor riscurilor

5 min. / 1.540 cuvinte
Compania de Termoficare Oradea organizeaza, in luna iulie, o licitatie pentru achizitionarea unui pachet de servicii de asigurare impotriva tuturor riscurilor pentru cladiri si echipamente, raspundere comerciala, asigurari pentru toate riscurile de exploatare si avarii accidentale si intrerupere a activitatii.

PROMO


Valoarea contractului este de aproximativ 1,4 milioane de lei, pentru o perioada de 24 de luni (2 ani), conform anuntului de participare la licitatie publicat in SICAP.

Potrivit caietului de sarcini, pachetul de asigurari afarent acordului-cadru va trebui sa cuprinda:
 • Asigurarea proprietatii impotriva tuturor riscurilor - Asigurarea de daune materiale la proprietati (a cladirilor si echipamentelor) si intrerupere a activitatii unde asigurat va fi Consiliul Local Oradea;
 • Asigurarea pentru toate riscurile de exploatare si avarii accidentale - Asigurare de Avarii Accidentale si Intrerupere a activitatii - asigurat Termoficare Oradea;
 • Asigurare de raspundere comerciala si/sau Asigurare de raspundere publica in vederea protectiei Partii, in forma extinsa, inclusiv asigurare de raspundere asumata conform contractului, pentru vatamare corporala si daune aduse proprietatii tertelor parti - Raspundere civila generala fata de terti a Termoficare Oradea/ Consiliul Local Oradea.
"Ansamblul obiectului de investitie ce se doreste a fi asigurat este alcatuit din cladiri, constructii, echipamente si retele aferente, utilitati si constructii aferente retelelor de utilitati din incinta, drumuri de acces, imprejurimi, supraveghere video, parcaj, platforme si sistemizare verticala", se mentioneaza in caietul de sarcini.

Asigurarile de proprietati impotriva tuturor riscurilor

Riscurile asigurate pentru aceasta categorie sunt inclusiv cele de vandalism si furt cu/fara efractie, furt calificat (conform Noului Cod penal), fenomene naturale/atmosferice, inundatii de la apa de conducta, alunecare/prabusire de teren si cutremur, intreruperea activitatii din cauza producerii acestor riscuri.

Sublimite de despagubire:
 • Costurile pentru pregatirea daunei - in limita a 2.500.000 lei;
 • Cheltuieli de proiectare in limita a 700.000 lei;
 • Lucrari minore de intretinere/reparatii curente in limita a 10% din suma asigurata totala;
 • Cheltuieli de depoluare in limita a 500.000 ron;
 • Erori si omisiuni in limita a 500.000 de lei.
Suma asigurata: 284.466.544,76 lei

Fransize aplicabile pentru daunele materiale produse la proprietati:
 • cutremur fransiza aplicabila nu trebuie sa fie mai mare de 1% din dauna, minimum 250.000 lei;
 • calamitati si fenomene naturale, sa nu fie mai mare de 5% din dauna, minimum 250.000 lei;
 • pentru celelalte riscuri fransiza este zero.
Asigurarea pentru toate riscurile de eploatare si avarii accidentale - de tip toate Riscurile

Sublimite de despagubire:
 • cheltuieli de curatare a locului in caz de dauna i limita a 2.500.000 lei
 • Cheltuieli cu taxe vamale, accize, alte ocazionale de import a unui echipament - in limita a 500.000 ron
 • Cheltuieli de transport efectuate cu reparatia partilor avariate, procurarea unui nou bun sau a unor parti ale acestuia - in limita a 500.000 lei
 • Cheltuieli de proiectare - in limita a 700.000 lei
 • Despagubire in avans 50% din valoarea daunei pentru daune mai mari de 100.000 lei, dar nu mai mult de 5.000.000 lei.
Suma asigurata: 250.694.746,12 lei

Fransize: avarii accidentale 5% din dauna, minim 50.000 lei.

Asigurare de raspundere comerciala si/sau de raspundere publica in vederea protectiei partii

Limita de raspundere:
Asigurarea vatamarilor corporale si/sau a daunelor materiale aduse proprietatii tertelor parti cu o limita unica combinata de nu mai putin de 8.904.800 ron (echivalentul a 2 milioane dolari la data de 16 aprilie 2020)/eveniment si in agregat anual.

Sublimite de raspundere:
 • Raspunderea angajatorului fata de propriii angajati - sublimita 1.335.720 lei (300.000 dolari la data de 16 aprilie 2020) per eveniment si in agrebat anual, maximum 45.240 ron per angajat, numar estimat pentrtu 2020 este de 247 persoane.
 • Reziliere cu preaviz de 90 de zile (asiguratorul nu va putea rezilia polita de asigurare decat cu un preaviz de 90 de zile)
 • Daune de consecinta - sublimita 667.860 ron/eveniment si in agregat anual 150.000 de dolari la data de 16 aprilie 2020.
Fransize aplicabile: maximum 4.452 lei doar la daunele materiale.

Anuntul complet si caietul de sarcini pot fi vizualizate aici.

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este de 10 iulie 2020.

325 accesari