1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

Supravegherea integrata si managementul riscurilor

Calin M. RANGU
Director Adjunct, Directia Supraveghere Integrata
Autoritatea de Supraveghere Financiara

Criza a adus la lumina anomalii majore in sistemul de reglementare si supraveghere. Legatura dintre supravegherea prudentiala si stabilitatea financiara globala nu a fost clar receptionata si nici inteleasa. Ideea ca daca institutiile financiare luate individual sunt sanatoase, atunci intreg sistemul este sanatos, a fost gresita, nu a rezistat socurilor sistemice aplicate de criza, incepand cu anul 2007.

De aceea la nivel mondial un nou concept in cadrul structurilor de supraveghere a fost lansat si se implementeaza, cel al politicilor macro-prudentiale, cu scopul final de a identifica, rezolva si a evita riscurile sistemice. Astfel a fost creat European Systemic Risk Board si Fiancial Stability Oversight Council in SUA. Acestea vor monitoriza dezvoltarile care pot pune in pericol stabilitatea generala a sistemului financiar.

Abordarea macro prudentiala determina o integrare a elementelor comune de risc aferente celor trei piete supravegheate de catre ASF, cea a asigurarilor, a investitiilor financiare si a pensiilor private. Riscurile din interiorul fiecarui sector trebuie integrate cu riscurile celorlalte sectoare pentru a avea o perspectiva integrata asupra lor. Integrarea trebuie sa fie atat pe verticala sectorului cat si intrasectorial, pe orizontala. In acest caz macro-prudentialitatea acopera riscurile aferente grupurilor si conglomeratelor financiare.

Supravegherea integrata transcende activitatile micro, asigurand cadrul unitar pentru a monitoriza riscurile operationale si sistemice, din perspectiva proceselor, oamenilor si a sistemelor. Riscurile asupra unui sistem rezida din constructia si controlul sistemului, nu din ce proceseaza efectiv sistemul, deci transcede o activitate specifica, putand fi abordata in mod integrat.

Riscurile necontrolate determina crize pentru care entitatile autorizate si pietele sectoriale in sine trebuie sa fie pregatite. Supravegherea integrata va asigura o abordare unitara a prevenirii si rapsunsului la crize, inclusiv testarea la stres a entitatilor si a structurilor.

Noile riscuri sistemice si operationale aferente tehnologiei informatiei si a criminalitatii informatice trebuie tratate unitar si integrat, pentru un raspuns corespunzator. Punctele de control, indicatorii de risc, analizele de impact, identificarea si colectarea incidentelor, reglementarea zonelor de risc, a activitatilor externalizate, noi concepte de auditare, au devenit o prioritate europeana.

La nivel national, trebuie asigurata o integrare cu actiunile comitetelor de stabilitate macro-prudentiala, prin cooperarea cu BNR si celelalte organisme specializate.

Din alta perspectiva, cea a consumatorilor de servicii, trebuie sa asigure un cadru unitar de protectie a consumatorilor cu elemente comune ca nevoi si atitudine, indiferent de sectorul supravegheat.

Riscurile neidentificate si necontrolate determina crize (care in contextul interactiunilor pietelor financiare pot fi crize sistemice) pentru care entitatile autorizate si pietele sectoriale in sine trebuie sa fie pregatite.

Managementul riscurilor trebuie sa asigure:
 • o abordare unitara a prevenirii si raspunsului la crize (eventual crize sistemice), inclusiv generate de pierderea increderii datorate unei fraude;
 • un cadru unitar de protectie a consumatorilor cu elemente comune ca nevoi, educatie si atitudine, indiferent de sectorul supravegheat, cu atentie in sectorul instrumentelor si investitiilor financiare, unde produsele si serviciile oferite clientilor sunt extrem de diversificate;
 • implementarea conceptului politicilor macro-prudentiale - a identifica, rezolva si a evita riscurile sistemice;
 • integrarea elementelor comune de risc ale pietelor fianciare;
 • transcenderea activitatilor micro, asigurand cadrul unitar pentru a monitoriza riscurile operationale si sistemice, din perspectiva proceselor, oamenilor si a sistemelor.
O parte a activitatilor din domeniul managementului integrat al riscului se pot realiza prin:
 • elaborarea si actualizarea de strategii si politici de management al riscurilor;
 • crearea unui sistem de supraveghere plecand de la riscuri, monitorizand indicatorii cheie de risc;
 • identificarea si evaluarea riscurilor nou aparute, in contextul dezvoltarii activitatii si/sau al modificarii reglementarilor sau legislatiei in vigoare;
 • implementarea supravegherii bazate pe o abordare prospectiva in functie de riscuri la nivelul tuturor sectoarelor;
 • monitorizarea riscurilor ce pot afecta stabilitatea pietelor financiare si monitorizarea riscului sistemic;
 • elaborarea si actualizarea de scenarii privind testele de stres pe tip de sector si global financiar;
 • limitarea costurilor provenite din dificultati intampinate la nivelul intregului sistem financiar.