1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Solutii favorabile ASF pronuntate ...

Solutii favorabile ASF pronuntate in luna ianuarie 2023

In luna ianuarie a anului 2023, instantele de judecata au pronuntat solutii favorabile ASF in urmatoarele dosare relevante:

1. Inalta Curte de Casatie si Justitie - Dosarul nr. 3390/2/2021

Prin Hotararea nr. 318/25.01.2023, Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronuntat o solutie favorabila A.S.F., in contradictoriu cu reclamantul Miloiu Dan.

Solutia pe scurt:

"Respinge recursul declarat de recurentul-reclamant Miloiu Dan impotriva Sentintei nr. 625 din 23 martie 2022, pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti- Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal, ca nefondat.

Definitiva. (...)"

Obiectul cauzei: recursul formulat de recurentul-reclamant impotriva Hotararii
nr. 625/23.03.2022, prin care Curtea de Apel Bucuresti a respins, ca neintemeiata, actiunea formulata de reclamant.

In fond, dosarul a avut ca obiect, printre altele anularea, in tot sau in parte, a dispozitiilor art. 32 alin. (4) din Norma A.S.F. nr. 20/2017, mai exact, in sensul de a nu mai permite pedepsirea-penalizarea asiguratilor persoane fizice care detin mai multe autovehicule de mai multe ori pentru acelasi dosar de dauna, fapt permis in prezent prin asocierea sistemului de bonus-malus de persoana asiguratului nu de fiecare bun supus asigurarii.

Solutia instantei poate fi consultata la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000395814

2. Curtea de Apel Bucuresti - Dosarul nr. 6795/2/2022

Prin Hotararea nr. 114/26.01.2023 Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat o solutie favorabila A.S.F., in contradictoriu cu reclamantul Adamescu Bogdan Alexander.

Solutia pe scurt:

"Respinge actiunea ca nefondata.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare. (...)"

Obiectul cauzei: (i) in principal, anularea Deciziei A.S.F. nr. 1166/28.08.2022 si, pe cale de consecinta, anularea tuturor masurilor dispuse in temeiul acesteia, respectiv cea a sanctionarii reclamantului, Bogdan Alexander Adamescu, cu amenda in cuantum de 11.600 lei, precum si cea a publicarii Deciziei pe site-ul A.S.F. si al BVB, intrucat acestea sunt nelegale si netemeinice, cu consecinta exonerarii de la plata amenzii,

(ii) in subsidiar, inlocuirea masurii amenzii in cuantum de 11.600 lei aplicata pentru pretinsa incalcare a dispozitiilor art. 146 alin. (1) din Legea nr.24/2017 cu masura prevazuta de art. 147 alin. (1) lit. a) punctul 7 din Legea nr. 24/2017 sau diminuarea cuantumului amenzii de la 11.600 lei la 10.000 lei,

(iii) anularea Deciziei A.S.F. nr. 1241/13.09.2022 prin care a fost modificata Decizia A.S.F. nr. 1166/25.08.2022.

Solutia instantei poate fi consultata la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000413271&id_inst=2

3. Curtea de Apel Bucuresti - Dosarul nr. 2303/2/2022

Prin Hotararea nr. 138/27.01.2023, Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat o solutie partial favorabila A.S.F., in contradictoriu cu reclamantul Grigore Chis, in calitate de membru al Comitetului de Investitii House in cadrul SSIF BRK Financial Group S.A., in perioada controlata (29.10.2019 - 30.08.2021).

Solutia pe scurt:

"Admite in parte cererea. Dispune reducerea amenzii aplicate prin Decizia nr. 256/07.03.2022 de la 5.900 lei la 1.000 lei. Respinge in rest cererea ca neintemeiata.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare (...)"

Obiectul cauzei:

  • In principal, anularea in totalitate a Deciziei A.S.F. nr. 256/07.03.2022, prin care reclamantul a fost sanctionat, in calitate de membru al Comitetului de Investitii House in cadrul SSIF BRK Financial Group S.A., in perioada controlata (29.10.2019 - 30.08.2021), cu amenda in cuantum de 5.900 lei, cu consecinta inlaturarii in intregime a sanctiunii aplicate;
  • In subsidiar, in cazul in care Decizia nu va fi anulata in integralitate, anularea in parte a acesteia, cu consecinta diminuarii sanctiunii impuse si chiar schimbarea sanctiunii amenzii cu avertisment sau reducerea cuantumului amenzii aplicate reclamantului, avand in vedere fapta retinuta.

In concret, instanta a mentinut constatarile A.S.F. cuprinse in decizia de sanctionare, insa a redus cuantumul amenzii de la 5.900 lei la 1.000 lei.

Solutia instantei poate fi consultata la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000406883&id_inst=2