1asig.ro
1asig.ro

Situatia petitiilor in primele 3 luni din 2019 - 0,3 petitii la 1000 de contracte

5 min. / 1.540 cuvinte
Autoritatea de Supraveghere Financiara a primit, in primele trei luni din 2019, un numar de 4.714 petitii pentru piata asigurarilor-reasigurarilor, din care 3.900 au fost inregistrate in mod unic pe petent. Conform ASF, petitiile analizate si solutionate in mod unic pe petent reprezinta circa 1% din numarul total al dosarelor de daune avizate in perioada analizata si 0,03% din numarul total al contractelor de asigurare aflate in vigoare la 31 martie a.c. (15.206.456 contracte).

PROMO


Analizand situatia la nivel european, conform celor mai recente date ale EIOPA (Consumer Trends Report), piata de asigurari din Romania are o pondere mai mica a reclamatiilor. Astfel, daca media europeana era (in 2017) de 2,8 reclamatii la 1.000 de contracte, in Romania media este de 0,3 petitii la 1.000 de contracte de asigurare.

In UE, 86% din totalul plangerilor consumatorilor sunt inregistrate pe segmentul asigurarilor generale (din care 32% pe liniile auto), iar 14% fac referire la asigurarile de viata.

Totodata, se remarca faptul ca, in cadrul categoriei asigurarilor generale ponderea importanta o detin petitiile inregistrate pentru clasa asigurarilor obligatorii de raspundere civila auto RCA si Carte verde, cu un numar de 3.548 petitii - 90,97%.

In trimestrul I al anului 2019 pentru piata asigurarilor-reasigurarilor s-a primit in total un numar de 4.714 petitii.

- au fost inregistrate in mod unic pe petent, analizate si solutionate 3.900 petitii transmise de catre asigurati/pagubiti, petitii care intra in sfera de competenta a ASF;
- au fost clasate sau conexate 814 petitii, in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 27/2002 si procedurile interne ASF.Structura petitiilor in functie de entitatea reclamata

Din analiza datelor raportate de catre societatile de asigurare la ASF se constata ca cele 3.900 petitii analizate si solutionate in mod unic pe petent reprezinta 1,07% din numarul total al dosarelor de daune avizate de catre asiguratori in trimestrul I al anului 2019 (364.386) si 0,03% din numarul total al contractelor de asigurare aflate in vigoare la 31 martie 2019 (15.206.456 contracte).

In functie de calitatea juridica a persoanei reclamante, se constata ca 65,70% din numarul total al petitiilor din primul trimestru al anului 2019 au fost transmise de catre persoane fizice, iar 34,30% au fost transmise de catre persoane juridice.

Din punct de vedere al provenientei petitiilor inregistrate la ASF in trimestrul I al anului 2019 pentru piata asigurarilor - reasigurarilor, se constata ca 84,41% dintre acestea au fost transmise de catre petenti (persoane fizice sau juridice) in nume propriu, 12,30% au fost transmise prin imputerniciti/cabinete de avocatura, 0,57% au fost transmise de unitati de reparatii auto, 1,08% au fost transmise de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor/alte Asociatii si Fundatii pentru Protectia Consumatorilor, 0,08% au fost transmise de Administratia Prezidentiala, Parlamentul Romaniei si Guvernul Romaniei, 1,54% au fost transmise de catre brokeri de asigurare, Autoritati de Supraveghere din Uniunea Europeana, Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR), alte entitati.Nemultumirile exprimate de catre petenti

Aspectul cel mai des reclamat de catre petenti in trimestrul I al anului 2019 a fost nerespectarea Normelor RCA/Conditiilor contractuale, aspect regasit in 3.102 cazuri (79,54%).

Printre alte aspecte sesizate s-au numarat si neplata/plata partiala a despagubirilor/valorilor de rascumparare solicitate de catre asigurati/pagubiti (11,49%), respectiv solicitari de informatii despre sistemul bonus / malus (2,77%) sau solicitari de recalculare a valorii despagubirilor (0,95%).Structura petitiilor in functie de clasa de asigurare

In trimestrul I al anului 2019, cea mai mare pondere o detin petitiile inregistrate pe clasa asigurarilor generale, cu un numar de 3.848, reprezentand 98,67% din numarul total al petitiilor inregistrate la ASF pentru piata asigurarilor - reasigurarilor.

In cadrul categoriei asigurarilor generale ponderea importanta o detin petitiile inregistrate pentru clasa asigurarilor obligatorii de raspundere civila auto RCA si Carte verde, cu un numar de 3.548 petitii (90,97%).

Pentru clasa asigurarilor facultative casco in trimestrul I al anului 2019 s-au inregistrat 83 petitii, in timp ce pentru clasa asigurarilor de incendii si alte daune la proprietati s-au inregistrat 97 petitii.

Pentru clasa asigurarilor de viata au fost inregistrate 52 petitii (1,33%).Modalitatea de finalizare a petitiilor

Ponderea numarului petitiilor finalizate in favoarea petentilor in numarul total al petitiilor unice solutionate in trimestrul I al anului 2019 a fost de 55,44% (respectiv 2.162 petitii). Dintre acestea, 60,55% au fost finalizate prin plata, solicitarile avand legitimitate si cadru legal de solutionare.

Restul petitiilor au avut ca obiect solicitari de natura procedurala, necuantificabile material (deschidere dosar de dauna, reconstatare, transmitere accept de plata catre unitati service etc.).

Au fost constatate ca neintemeiat formulate sau nefavorabile 1.738 petitii (44,56%), reprezentand spete asupra carora ASF nu are capacitatea de interventie in aplicarea legislatiei actuale, dupa cum urmeaza:

- clauze de excludere din asigurare, riscuri neacoperite prin contractele de asigurare;
- pretentii care excedeaza cadrul legal/contractual;
- repere neconstatate in procesele verbale de constatare a avariilor, reparatii efectuate in unitati neautorizate RAR, avarii preexistente, culpa comuna;
- concluziile investigatiilor proprii ale asiguratorilor si/sau ale expertizelor tehnice efectuate de experti tehnici autorizati, care nu au confirmat dinamica accidentelor declarata de parti. Potrivit competentelor legale, ASF nu se poate pronunta asupra acestor aspecte, clarificarea acestora fiind apanajul instantelor de judecata sau al Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nebancar (SAL-Fin).Situatia petitiilor inregistrate la ASF in trimestrul I 2019

In trimestrul I al anului 2019, ASF a primit un numar total de 5.087 petitii, repartizate astfel:

- 92,67% petitii pentru piata asigurarilor-reasigurarilor;
- 6,49% petitii pentru piata pensiilor private;
- 0,84% petitii pentru piata instrumentelor si investitiilor financiare.

Din punct de vedere al canalelor de primire a petitiilor la ASF se constata ca 68,39% dintre acestea au fost primite prin e-mail, 12,70% au fost primite pe portalul extern, 11,21% dintre petitii s-au primit direct la sediul ASF, 7,31% dintre petitii s-au primit prin posta si un procent de 0,39% dintre petitii s-au primit prin fax.

In trimestrul I al anului 2019, din numarul total al petitiilor, 68,06% au fost transmise de catre persoane fizice, iar 31,94% au fost transmise de catre persoane juridice.Din punct de vedere al provenientei petitiilor inregistrate la ASF in trimestrul I al anului 2019, se evidentiaza urmatoarele tipuri de petenti:

- 84,88% din totalul petitiilor au fost transmise de catre petenti (persoane fizice sau juridice), in nume propriu;
- 11,40% din numarul total al petitiilor au fost transmise prin imputerniciti/cabinete de avocatura, in baza contractelor de mandat, cesiune de creanta si imputerniciri acordate de persoanele prejudiciate;
- 0,53% au fost transmise de unitati reparatoare auto, in baza contractelor de mandat sau de cesiune de creanta acordate de persoanele prejudiciate in dosarele avizate in temeiul contractelor RCA;
- 1,00% au fost transmise de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor/alte Asociatii si Fundatii pentru Protectia Consumatorilor;
- 0,16% prin Administratia Prezidentiala, Parlamentul Romaniei si Guvernul Romaniei
- 2,03% prin brokeri de asigurare, autoritati de supraveghere din Uniunea Europeana, Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR), alte entitati.

2.004 accesari