1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

SIGNAL IDUNA Asigurari - Risk Manager

Compania noastra este in cautarea unui nou membru in departamentul de Management al riscului pentru rolul de Risk Manager, care sa se ocupe de stabilirea politicilor privind managementul riscului, evaluarea, monitorizarea si controlul riscurilor, precum si de intocmirea rapoartelor in conformitate cu cerintele legii si ale companiei.

Responsabilitatile rolului:

 • Elaborarea si revizuirea cel putin o data pe an a politicilor, normelor si procedurilor interne privind gestionarea riscurilor si prezentarea lor spre aprobare Comitetului de management a riscurilor si Conducerii companiei;
 • Revizuirea si actualizarea sistemului existent de management al riscurilor pentru a se asigura ca acesta este eficient si cuprinde strategiile, procesele si procedurile de raportare necesare pentru identificarea, masurarea, monitorizarea, gestionarea si raportarea, in mod continuu, a riscurilor, la nivel individual si la nivel agregat, la care Compania este sau ar putea fi expusa, precum si interdependentele acestora.
 • Participarea la procesul de identificare a riscurilor si a corelatiilor dintre riscuri;
 • Aprobarea fluxurilor de informatii necesare pentru a controla expunerile la risc si propunerea de masuri imediate pentru a le corecta;
 • Elaborarea si propunerea unui sistem de proceduri pentru autorizarea operatiunilor afectate de riscuri;
 • Responsabil pentru toate rapoartele privind aspectele legate de risc, incluzand, dar fara a se limita la: strategia de risc, raportul de risc, SFCR, RSR, rapoartele cantitative Solvency II (QRTs) si raportul ORSA;
 • Sprijinirea managerilor de departament in gestionarea responsabilitatilor de riscurile din fiecare departament;
 • Asigurarea unei inregistrari corecte a informatiilor referitoare la risc, pe categorii (inclusiv, dar fara a se limita la: subscriere, gestionarea activelor si pasivelor, investitii, lichiditate si concentrare, operationale);
 • Informeaza permanent Consiliul de administratie, Conducerea Executiva si Comitetul de management a riscurilor cu privire la principalele evolutii care influenteaza profilul de risc al societatii;
 • Se asigura de implementarea cerintele externe referitoare la managementul riscului;
 • Respecta principiile prudentiale ale Grupului din care face parte Compania;
 • Raporteaza cu privire la expunerile la risc si ofera consultanta managementului privind riscurile avand in vedere considerentele strategice si initiativele majore;
 • Intocmirea si actualizarea procedurilor si manualelor aplicabile activitatii departamentului in concordanta cu legislatia in vigoare si procesele existente si asigurarea implementarii acestora in cadrul departamentului;
 • Asigurarea respectarii legislatiei privind protectia datelor personale, conform reglementarilor interne si cele legale in vigoare.

Profil:

 • Studii superioare (economice);
 • Minimum 3 ani experienta relevanta in domeniul managementului riscului in domeniul asigurarilor generale;
 • Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), programe de administrare a asigurarilor, utilizarea sistemelor de securitate a datelor;
 • Cunoasterea foarte buna a limbii engleze;
 • Cunoasterea si buna intelegere si aplicare a principiilor in asigurari, a proceselor si procedurilor de management al riscului si raportare;
 • Cunostinte privind metodologiile de masurare a expunerii la risc si de gestiune a riscurilor aferente activitatii companiei;
 • Cunostinte privind reglementarile si procedurile de management al riscului in vigoare, legislatia din domeniul asigurarilor, a normelor A.S.F. care au legatura cu/influenteaza activitatea de management al riscului;
 • Capacitatea de a lucra independent si de a-si asuma responsabilitati;
 • Abilitatea de a analiza informatii in mod sistematic si logic;
 • Abilitatea de a stabili prioritati si motivatie puternica pentru finalizarea proiectelor;
 • Atentie la detalii, preocupare pentru precizie si acuratete;
 • Gandire analitica;
 • Spirit de confidentialitate;
 • Abilitatea de a lucra cu reprezentanti de la toate nivelele organizationale cat si cu terte parti.

Pe langa un mediu placut de lucru, noi iti oferim:

 • pachet salarial atractiv si beneficii suplimentare: tichete de masa, tichete cadou;
 • beneficii medicale.

Daca esti interesat sa ne cunosti, trimite-ne CV-ul tau la adresa resurseumane@signal-iduna.ro.