1asig.ro
1asig.ro

Rezultatele BSRE pentru 21 de societati de asigurare: 10 societati se conformeaza Solvency II

5 min. / 1.540 cuvinte
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) anunta finalizarea programului de evaluare a activelor si pasivelor (Balance Sheet Review Extended - BSRE) pentru inca 21 de societati de asigurare ce detin cumulat o cota de aproximativ 20% din piata de profil.

"Scopul principal al acestui demers a fost acela de a evalua nivelul de pregatire a societatilor participante de a face fata prevederilor regimului de Solvabilitate II, care va fi aplicat incepand cu 1 ianuarie 2016. De asemenea, exercitiul BSRE a evaluat soliditatea financiara si situatia solvabilitatii societatilor de asigurare participante, in baza regimului de Solvabilitate I, prin intermediul analizelor efectuate pentru data de referinta 31 decembrie 2014", anunta autoritatea.

Evaluarile au fost realizate de catre sapte auditori: BDO Audit, Deloitte Audit, Mazars Romania, PwC Romania, Grant Thorton Grecia, KPMG Audit si MZF Financial Advisory. Toate costurile de audit generate de evaluarea activelor si pasivelor au fost suportate de catre societatile participante la acest exercitiu.

Cele 21 de societati participante la acest exercitiu au fost:
 • ABC Asigurari
 • ASITO KAPITAL
 • ASIMED
 • ATE Insurance Romania
 • BCR Asigurari de Viata
 • BRD Asigurari de Viata
 • CertAsig
 • CITY Insurance
 • CREDIT EUROPE
 • ERGO Asigurari de Viata
 • EUROLIFE ERB Asigurari Generale
 • EUROLIFE ERB Asigurari de Viata
 • FATA Asigurari
 • FORTE Asigurari
 • GARANTA
 • GOTHAER Asigurari - Reasigurari
 • GRAWE Romania
 • LIG Insurance 
 • ONIX Asigurari
 • SIGNAL Iduna 
 • UNIQA Asigurari de Viata
In urma rezultatelor exercitiului BSRE si tinand cont de prevederile regimului Solvabilitate I, societatile de asigurare participante au fost grupate dupa cum urmeaza:

Grupa 1 de asiguratori: societati de asigurare care detin capitaluri proprii negative - LIG Insurance.

Grupa 2 de asiguratori: societati de asigurare care nu detin o marja de solvabilitate disponibila mai mare decat fondul de siguranta - FORTE Asigurari, ABC Asigurari, ASITO KAPITAL si CertAsig.

Grupa 3 de asiguratori: societati de asigurare care nu detin o marja de solvabilitate disponibila mai mare decat marja minima de solvabilitate - nu au fost identificate cazuri.

Grupa 4 de asiguratori: societati de asigurare care nu detin active admise sa acopere rezervele tehnice brute - FORTE Asigurari, LIG Insurance si CertAsig;

Grupa 5 de asiguratori: societati de asigurare care indeplinesc cerintele de solvabilitate (de exemplu marja de solvabilitate disponibila mai mare decat marja minima de solvabilitate si decat fondul de siguranta) - 16 societati, respectiv: ASIMED, BRD Asigurari de Viata, GOTHAER Asigurari Reasigurari, GRAWE Romania, UNIQA Asigurari de Viata, BCR Asigurari de Viata, ONIX Asigurari, ATE Insurance Romania, GARANTA, ERB Asigurari Generale, ERB Asigurari de Viata, ERGO Asigurari de Viata, SIGNAL IDUNA, FATA Asigurari, CREDIT EUROPE si CITY Insurance. Cu toate acestea, CITY nu se incadreaza in cerintele minime de lichiditate.

Astfel, din numarul total de 21 de societati de asigurare participante la exercitiul BSRE, cinci societati (FORTE Asigurari, ABC Asigurari, ASITO KAPITAL, CertAsig si LIG Insurance), care subscriu riscuri doar din categoria asigurarilor generale, nu respecta, dupa ajustarile efectuate de auditori, prevederile legale referitoare la solvabilitate, din care trei (FORTE, CertAsig si LIG) nu respecta nici prevederile referitoare la acoperirea rezervelor tehnice cu active admise.

Rezultatele exercitiului BSRE, conform regimului de supraveghere Solvabilitate II

Pe baza rezultatelor exercitiului BSRE si tinand cont de prevederile regimului Solvabilitate II, societatile de asigurare participante au fost grupate dupa cum urmeaza:

Grupa 1 de asiguratori: societati de asigurare care detin fonduri proprii negative - LIG Insurance.

Grupa 2 de asiguratori: societati de asigurare care, in baza rezultatelor exercitiului BSRE si fara a afecta vreuna dintre masurile urmatoare de ajustare luate dupa realizarea exercitiului, nu indeplinesc prevederile privind cerinta de capital minim (MCR) ‐ SIGNAL IDUNA, FORTE Asigurari, GOTHAER Asigurari Reasigurari, FATA Asigurari, ABC Asigurari, ATE Insurance Romania si ASITO KAPITAL;

Grupa 3 de asiguratori: societati de asigurare care, in baza rezultatelor exercitiului BSRE si fara a afecta vreuna dintre masurile urmatoare de ajustare luate dupa realizarea exercitiului, nu indeplinesc prevederile privind cerinta de capital de solvabilitate (SCR) ‐ SIGNAL IDUNA, FORTE Asigurari, GOTHAER Asigurari Reasigurari, CertAsig, CREDIT EUROPE Asigurari si CITY Insurance.

Grupa 4 de asiguratori: societati de asigurare care, in baza rezultatelor exercitiului BSRE, indeplinesc prevederile privind MCR si SCR - ONIX Asigurari, BRD Asigurari de Viata, ASIMED, ERB Asigurari Generale, ERB Asigurari de Viata, UNIQA Asigurari de Viata, GRAWE Romania, GARANTA, BCR Asigurari de Viata si ERGO Asigurari de Viata.

Astfel, din numarul total de 21 societati de asigurare participante, 4 societati nu respecta cerinta de capital minim (MCR), dar o respecta pe cea de capital de solvabilitate (SCR), 3 societati nu respecta SCR, dar o respecta pe cea de MCR, 4 societati nu respecta nici cerinta de MCR nici pe cea de SCR, iar restul de 10 societati se conformeaza cadrului de reglementare Solvabilitate II.

Masuri de follow-up

"Rezultatele exercitiului BSRE au evidentiat mai multe deficiente care trebuie corectate de catre societatile de asigurare participante prin implementarea masurilor de follow‐up ce au ca scop restabilirea unei pozitii solide privind solvabilitatea sau remedierea altor deficiente identificate de catre auditorii independent", spune ASF.

Societatile de asigurare participante sunt obligate sa transmita ASF un plan de masuri in vederea remedierii aspectelor constatate in urma derularii exercitiului BSRE, in termen de 15 zile calendaristice de la data primirii deciziei referitoare la comunicarea rezultatelor exercitiului BSRE si a masurilor de supraveghere. ASF va avea in vedere toate masurile deja implementate de catre societatile participante dupa data de referinta a exercitiului BSRE.

ASF va analiza planurile de masuri primite intr-un termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii acestora, dar nu mai tarziu de data de 11 decembrie 2015 si va face recomandari dupa caz, in vederea completarii si/sau modificarii acestora.

In cazul in care ASF considera ca planurile de masuri nu sunt realiste sau constata ca societatile de asigurare nu au inregistrat un progres semnificativ in restabilirea situatiei financiare sau a solvabilitatii, ori nu au realizat restabilirea situatiei financiare sau a solvabilitatii la sfarsitul termenelor stabilite, va lua in termen de patru saptamani toate masurile necesare pentru a proteja interesele asiguratilor.

In prima parte a acestui an, 13 societati de asigurare, care detin cumulat peste 80% din piata autohtona de profil, au fost incluse in cadrul unui exercitiu de evaluare independenta a activelor si pasivelor si de efectuare a unui test de stres (Balance Sheet Review - BSR & Stress Test - ST). Detalii aici.

Raportul cu privire la rezultatele exercitiului BSRE poate fi regasit pe pagina web a ASF.

8.819 accesari