1asig.ro
1asig.ro

Registrul central electronic pentru conturi bancare si conturi de plati identificate prin IBAN este operational

5 min. / 1.540 cuvinte
Registrul central electronic pentru conturi bancare si conturi de plati identificate prin IBAN este operational de luni, 11 ianuarie 2021, a anuntat ANAF - Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

PROMO


In vederea transpunerii in legislatia nationala a Directivei (UE) 2018/843 a Parlamentului European si a Consiliului, de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, la data de 15 iulie 2020, in Monitorul Oficial nr. 620, Partea I, a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2020 din 1 iulie 2020 privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Prin acest act normativ, de asemenea, au fost aduse o serie de modificari legislative astfel:
- a fost completat art. 218 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului,
- a fost introdus art. 61^1 in Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
- a fost completat art.12 alin (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare.

Noul articol introdus in Codul de procedura fiscala (art. 61^1) vizeaza extinderea sferei de aplicare a acestuia astfel incat, pe langa institutiile de credit, sunt obligate sa transmita o serie de date si informatii si institutiile emitente de moneda electronica si institutiile de plata. Aceasta modificare este justificata de necesitatea adoptarii unor masuri legislative pentru a combate riscurile legate de anonimatul tranzactiilor cu monede electronice, prin includerea furnizorilor implicati in servicii de schimb intre monedele electronice si monedele fiduciare in categoria entitatilor raportoare, instituind obligatii in sarcina acestora care sa conduca la identificarea activitatilor suspecte.

Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2020 se reglementeaza infiintarea Registrul central electronic pentru conturi bancare si conturi de plati identificate prin IBAN, care permite identificarea, in timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care detin sau controleaza conturi de plati si conturi bancare identificate prin IBAN, astfel cum sunt definite in Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European si al Consiliului, precum si casete de valori detinute de o institutie de credit pe teritoriul Romaniei.

Accesul la Registrul central electronic este asigurat in mod direct si fara intarziere atat pentru Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, cat si pentru autoritatile competente nationale in indeplinirea obligatiilor care le revin. Scopul crearii acestui Registru contribuie la combaterea utilizarii abuzive a entitatilor corporative si a altor entitati juridice si a constructiilor juridice in scopul spalarii banilor sau al finantarii terorismului prin acordarea de sprijin la investigatii.

De asemenea, Registrul central electronic pentru conturi bancare si conturi de plati identificate prin IBAN prezinta avantajul de a pune la dispozitie in timp util si eficient a informatiilor pentru institutiile financiare, precum si pentru autoritati din tari terte, implicate in combaterea infractiunilor de spalare de bani sau finantarea terorismului, noteaza ANAF.

Astfel, la data de 2 noiembrie 2020 in Monitorul Oficial nr. 1015/2020, dupa consultarea publica cu mediul de afaceri, a fost publicat Ordinul Presedintelui ANAF nr. 3746/2020 privind organizarea si functionarea Registrului central electronic pentru conturi de plati si conturi bancare identificate prin IBAN si pentru aprobarea procedurii privind obligatia institutiilor de credit, institutiilor de plata si institutiilor emitente de moneda electronica de a furniza informatii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

Registrul central electronic pentru conturi de plati si conturi bancare va contine urmatoarele informatii:
  • datele de identificare ale contului si ale clientului titular;
  • datele de identificare ale persoanelor care detin drept de semnatura pentru conturile deschise sau pretind ca actioneaza in numele clientului;
  • datele de identificare ale beneficiarului real al titularului de cont-client;
  • datele de identificare ale concesionarului casetei de valori.
Elementele de noutate introduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2020 sunt:
- institutiile raportoare sunt obligate sa comunice inclusiv datele de identificare ale beneficiarului real al titularului de cont-client;
- instituirea obligatiei de raportare si pentru institutiile emitente de moneda electronica si institutiile de plata.

ANAF precizeaza ca avea acces la conturile bancare si anterior transpunerii Directivei europene mai sus mentionate, asa cum prevedea Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala mentioneaza ca datele receptionate de la entitatile raportoare, in conformitate cu prevederile art. 61 din Codul de procedura fiscala, sunt utilizate de autoritatile nationale pentru indeplinirea obligatiilor care le revin in temeiul Legii nr. 129/2019, respectiv in domeniul combaterii spalarii banilor sau al finantarii terorismului.

Ca urmare a consultarilor cu mediul de afaceri, Agentia Nationala de Administrare Fiscala a amanat operationalizarea Registrului central electronic pentru conturi de plati si conturi bancare identificate prin IBAN pentru data de 11 ianuarie 2021.
1.199 accesari