1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Raportul Anual FGA: Care au fost ...

Raportul Anual FGA: Care au fost veniturile si ce plati a facut in 2020

Fondul de Garantare a Asiguratilor - FGA a efectuat, in anul 2020, plati de despagubiri din disponibilitatile sale in suma totala de 123,2 milioane de lei, in timp ce veniturile specifice si cele financiare au insumat 275,6 milioane de lei, reiese din Raportul Anual al Fondului.

In anul 2020, F.G.A. a derulat, in principal, activitati legate de:
- urmarirea si gestionarea procedurile de faliment privind societatile de asigurare aflate in faliment si a litigiilor aflate pe rolul instantelor de judecata;
- gestionarea cererilor de plata depuse de catre creditorii de asigurari ai urmatoarelor societati de asigurare:
 • ASTRA S.A.;
 • CARPATICA Asig S.A.;
 • FORTE Asigurari Reasigurari S.A.
 • LIG Insurance S.A.;
 • CertAsig S.A.
- plata dosarelor de dauna;
- activitatea de administrare temporara a societatii EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. desfasurata in baza Legii nr. 246/2015 privind redresarea si rezolutia asiguratorilor;
- administrarea eficienta a resurselor si fructificarea disponibilitatilor Fondului, urmarind obtinerea unui nivel ridicat de siguranta, lichiditate si randament, in conformitate cu legislatia si reglementarile interne;
- finalizarea procedurii privind semnarea unui contract de servicii pentru implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii informatiilor si fluxurilor de lucru in cadrul F.G.A.;
- identificarea si aplicarea celor mai bune masuri pentru desfasurarea activitatii in bune conditii in circumstantele prevenirii si limitarii efectelor epidemiei determinata de infectia cu COVID 19/SARSCov-2;
- continuarea activitatii de inventariere si arhivare a documentelor F.G.A..

Anul trecut, FGA a analizat si avizat dosarele de dauna preluate de la societatile in faliment: ASTRA S.A., FORTE Asigurari Reasigurari S.A. si CARPATICA Asig S.A., precum si a celor deschise de catre F.G.A., urmare a cererilor de plata depuse de petenti.PLATI EFECTUATE DE FGA

In perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, Fondul de Garantare a Asiguratilor a efectuat plati de despagubiri din disponibilitatile sale, in suma totala de 123.208.364 lei, dupa cum urmeaza:Din totalul platilor de despagubire efectuate, pentru dosarele ASTRA S.A., in anul 2020, suma de 1.340.657 lei a fost achitata catre M.A.B.I.S.Z. - Ungaria, pentru 171 cereri de plata.

In cursul anului 2020, F.G.A. a achitat catre BAAR suma de 41.656.079 lei pentru 1.511 cereri de plata, astfel:
 • 10.240.257 lei pentru 531 de cereri ASTRA S.A.;
 • 31.169.924 lei pentru 977 de cereri CARPATICA Asig S.A.;
 • 3.952 lei pentru 2 cereri GRUP AS;
 • 241.946 lei pentru 1 cerere METROPOL CIAR SA.
RESURSELE FINANCIARE

Resursele financiare ale Fondului de Garantare a Asiguratilor pot proveni din urmatoarele surse:
i) contributii de la asiguratori;
ii) dobanzi si penalitati de intarziere din plata cu intarziere a contributiilor de catre asiguratori;
iii) sume din fructificarea disponibilitatilor;
iv) sume din recuperarea creantelor Fondului;
v) sume din alte surse, stabilite potrivit legii;
vi) imprumuturile de la institutiile de credit sau imprumuturi obligatare, prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului.

Contributiile Fondului sunt achitate de catre asiguratorii autorizati de A.S.F. Acestea se calculeaza separat pe cele doua categorii de asigurari, respectiv asigurari generale si asigurari de viata. Cotele de contributie se aplica asupra volumului de prime brute incasate din activitatea de asigurari directe aferente celor doua categorii de asigurari.

Cotele de contributie datorate de asiguratori catre F.G.A. sunt stabilite prin Norma A.S.F. nr. 17 din 31 august 2015 si sunt urmatoarele:
 • 1% cota de contributie pentru asigurarile generale;
 • 0.4% cota de contributie pentru asigurarile de viata.
Veniturile specifice si cele financiare ale F.G.A. in anul 2020, in suma de 275.646.922 lei au fost realizate, in conformitate cu legislatia in vigoare, din:

1) 255.496.510 lei - venituri specifice Fondului, reprezentand venituri operationale (92,69%), compuse din:
- 101.507.301 lei - contributii datorate de asiguratori,
- 153.678.474 lei - venituri din creante aferente procedurii de faliment,
- 57.824 lei - venituri din prestarea activitatii de administrare temporara,
- 171.414 lei - venituri din inchirierea imobilului din strada Popa Petre. nr.24 si
- 81.497 lei - alte venituri de exploatare provenite din vanzarea de active, refacturarea utilitatilor, restituirea taxelor judiciare de timbru si alte venituri;
2) 20.150.412 lei - dobanzi aferente fructificarii disponibilitatilor financiare si venituri din diferente de curs valutar, reprezentand venituri financiare (7,31%).

Veniturile din creante aferente procedurii de faliment, din perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, in suma de 153.678.474 lei, au fost inregistrate conform rapoartelor de analiza si a tabelelor publicate de catre lichidatori in buletinele de insolventa.

Din veniturile inregistrate pentru creantele aferente procedurii de faliment pana la 31.12.2020, F.G.A. a incasat, in cursul anului 2020 suma de 36.701.300 lei, (cu 46,28% mai mult decat in anul 2019), astfel:
- 12.456.732 lei de la lichidatorul societatii ASTRA S.A., reprezentand cheltuieli de instrumentare a dosarelor de dauna;
- 24.244.568 lei de la lichidatorul societatii CARPATICA Asig S.A., pentru sumele achitate ca despagubiri aferente dosarele de dauna si cheltuielile de procedura inscrise la masa credala.Evolutia veniturilor aferente contributiilor de la asiguratori primite de F.G.A., in perioada 2005-2020, defalcata pe cele doua tipuri de contributii, se prezinta astfel:
Resursele financiare ale Fondului de Rezolutie pentru Asiguratori (F.R.A.)

Fondul de Garantare a Asiguratilor administreaza Fondul de Rezolutie pentru Asiguratori - FRA, in conformitate cu prevederile art. 143, art. 144 alin. (1) lit. a) si ale art. 152 alin. (3) din Legea nr. 246/2015 privind redresarea si rezolutia asiguratorilor.

Sumele colectate cu titlu de contributii, de la asiguratorii persoane juridice, autorizati de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara in conformitate cu Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, sunt administrate de Fondul de garantare a asiguratilor si sunt in cuantum de:
 • 0,4 % cota de contributie pentru asigurarile generale;
 • 0,25 % cota de contributie pentru asigurarile de viata.
Disponibilitatile Fondului de Rezolutie pentru Asiguratori alcatuite din contributiile datorate de asiguratori incepand cu luna februarie 2016 si incasate de F.G.A. au atins plafonul stabilit de art. 1 alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 3/2016, privind cotele de contributie datorate de asiguratori Fondului de Rezolutie pentru Asiguratori administrat de Fondul de Garantare a Asiguratilor. Astfel, incepand cu luna iulie 2017 s-a sistat calculul si plata contributiei la Fondul de Rezolutie de catre societatile de asigurari, ultima luna de raportare fiind iunie 2017.

Fondul de rezolutie a ajuns la 31.12.2020 la valoarea de 54.802.447 lei, din care 50.166.235 lei reprezinta contributii datorate la F.R.A. si 4.636.212 lei sume rezultate din fructificarea disponibilitatilor F.R.A

Incepand cu data de 26.08.2020, componenta Consiliului de administratie al F.G.A. s-a schimbat, potrivit Hotararii Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 90/26.08.2020, urmare a finalizarii unor mandate anterioare.

Astfel, incepand cu data de 26 august 2020, componenta Consiliului de administratie al F.G.A. este urmatoarea:
- Carmen RADU, Presedinte;
- Nicolae ISTUDOR, Membru;
- Mihai PAUNICA, Membru;
- Mariana POPIRLAN, Membru;
- Mihaela ENE, Membru.

La data de 31 decembrie 2020, Conducerea executiva a Fondului era asigurata de urmatoarele persoane:
- Mona Lucia CUCU - Director General Adjunct 1, careia i s-au delegat atributiile specifice functiei de Director General potrivit Hotararii Consiliului A.S.F. nr. 85/28.11.2018;
- Cornel COCA CONSTANTINESCU - Director General Adjunct 2.

Fondul de Garantare a Asiguratilor avea 75 angajati la sfarsitul anului 2020. Distributia acestora in structura F.G.A. a fost urmatoarea:
- 12 angajati cu contracte pe perioada determinata;
- 63 angajati cu contracte pe perioada nedeterminata.

Fondul de Garantare a Asiguratilor s-a constituit ca persoana juridica de drept public incepand cu data de 01.09.2015. Fondul de Garantare a Asiguratilor are drept scop protejarea creditorilor de asigurari de consecintele insolventei unui asigurator.

Intregul Raport Anual al FGA il gasiti AICI.