1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Proiect de modificare a legii PAD: ...

Proiect de modificare a legii PAD: Impozit mai mare pentru casele neasigurate. Amenzi date de politisti

In urma cutremurelor din zona Olteniei, dar si a seismelor devastatoare din Turcia, pentru a creste numarul locuintelor asigurate la nivel national, in Senat a fost depusa o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii privind asigurarea obligatorie a locuintelor. Vezi care sunt principalele modificari!

Este vorba despre proiectul de lege depus la Senat, pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor si art. 457 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Initiatorii proiectului propun ca aplicarea sanctiunilor contraventionale sa nu mai fie realizata de catre primari, ci de catre persoane desemnate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (politisti). In acest sens, acestia propun ca lista persoanelor care nu au incheiat asigurare obligatorie sa fie transmisa Institutiei Prefectului, ca reprezentant al Guvernului in teritoriu care coordoneaza deconcentratele si care va lua masurile necesare astfel incat persoanele desemnate de Ministerul Afacerilor Interne sa primeasca lista persoanelor care nu si-au incheiat asigurare obligatorie.

In acest sens, la articolul 17, dupa alin. (4) din Legea nr. 260/2008 se introduce un nou alineat, alin. (5), cu urmatorul cuprins: "(5) In termen de 15 zile de la trimiterea scrisorile de instiintare, primarul, prin compartimentul de specialitate, trimite catre Institutia Prefectului lista persoanelor carora le-afost trimisa instiintarea prevazuta la alin. (4)."

La articolul 29, alin. (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(3) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul desemnat in acest sens de catre Ministerul Afacerilor Interne."

Iar dupa art. 29 se introduce un nou articol, art. 291, cu urmatorul cuprins: "Art. 291 Nerespectarea dispozitiilor art. 17 de catre primar sau de catre personalul compartimentului de specialitate constituie abuz in serviciu si se pedepseste conform art. 297 din Codul Penal."

Totodata, proiectul vizeaza si modificarea Codului fiscal, astfel incat, in cazul cladirilor rezidentiale care nu sunt asigurate obligatoriu, impozitul calculat pentru acestea sa se majoreze cu 10%.

Iar in cazul cladirilor rezidentiale asigurate facultativ, impozitul pentru acestea se va reduce cu 10%.

Astfel, conform proiectului legislativ, la articolul 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alin. (10), cu urmatorul cuprins: " (10) In cazul cladirilor rezidentiale care nu sunt asigurate obligatoriu potrivit Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, impozitul calculat potrivit prezentului articol se majoreaza cu 10%. In cazul cladirilor rezidentiale asigurate facultativ, impozitul calculat potrivit prezentului articol se diminueaza cu 10%."

In Expunerea de Motive, initiatorii au aratat ca, potrivit reprezentantilor PAID, doar 20% din populatie are locuintele asigurate obligatoriul in prezent, iar conform declaratiilor sustinute de Cristian Rosu, Vicepresedintele ASF, din 2008 nu s-a dat nicio amenda proprietarilor cu locuinte neasigurate.

"Din aceste considerente, este evident ca se impune analizarea modificarii prevederilor legislative pentru a se asigura respectarea legii, cu atat mai mult in contextul cutremurelor din Turcia, Siria si Romania (Vrancea si Gorj)", au transmis initiatorii.

Conform acestora, "impactul socioeconomic este unul pozitiv, avand in vedere ca incheierea asigurarilor obligatorii va conduce la diminuarea consecintelor unor potentiale dezastre, cum ar fi cutremurele. Spre exemplu. Banca Mondiala estimeaza la 34 de miliarde de dolari pagubele cauzate de cutremurul devastator din Turcia, reprezentand 4% din PIB-ul turc'*. in lipsa adoptarii prezentei propuneri legislative se creeaza un hazard moral, respectiv persoanele care nu sunt asigurate vor avea asteptarea sa fie sprijinite de catre stat si autoritatile locale, desi legea interzice in mod expres acordarea de ajutoare. Situatia este cu atat mai ingrijoratoare cu cat 80% din locuintele din Romania nu sunt asigurate obligatoriu."

Contactati, reprezentantii PAID si-au exprimat opinia: “PAID sustine orice demers care duce la cresterea gradului de cuprindere in asigurare. Apreciem ca toate modificarile propuse sunt favorabile din acest punct de vedere. Mentionam ca aceste modificari la Legea nr. 260/2008 ar trebui depuse ca amendamente la PLX236 si nu ca un nou proiect de lege”.

Asigurarea obligatorie a locuintei (polita PAD) acopera daunele produse asupra locuintei de inundatii (din cauze naturale), cutremure sau alunecari de teren.

Politele PAD costa 20 euro in cazul locuintelor tip A (suma maxima asigurata 20.000 euro) si 10 euro in cazul locuintelor tip B (suma asigurata fiind de 10.000 euro).

Locuinta de tip A: constructia cu structura de rezistenta din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa, lemn ori din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic.

Locuinta de tip B: constructia cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.

In completarea politei PAD este recomandat ca proprietarii sa incheie si asigurarea facultativa a locuintei, care include si alte riscuri, precum incendiul, explozia, furtuna, inundatii de la apa de conducta furtul, dar si asigurarea bunurilor din locuinta sau raspunderea civila legala fata de terti.