1asig.ro
1asig.ro

Pregatirea profesionala a intermediarilor din asigurari, la un alt nivel

5 min. / 1.540 cuvinte
Noua legislatie privind distributia asigurarilor - IDD, care il are in centrul atentiei pe consumator, vine cu o serie de provocari pentru jucatorii pietei, printre care se numara cresterea gradului de profesionalism, fiind impuse noi conditii in ceea ce priveste pregatirea profesionala a intermediarilor de asigurari. Practic, IDD remodeleaza intreaga activitate de distributie.

PROMO


In ceea ce piveste pregatirea profesionala, se doreste o trecere de la insusirea si examinarea de cunostinte la evaluarea de aptitudini si competente. Toate persoanele implicate in procesul de vanzare au obligatia de conformare pe partea de formare profesionala, IDD aducand o noutate - pe langa certificarea la 3 ani, apare si obligatia de formare profesionala continua anuala de minim 15 ore.

Pe termen mediu si lung, un proces de pregatire continua a celor implicati in distributia asigurarilor, poate duce la imbunatatirea calitatii serviciilor oferite clientilor.

Norma ASF nr. 20/2018 privind pregatirea profesionala a persoanelor implicate in activitatea de distributie stabileste un cadru unitar de dobandire, de dezvoltare, acumulare si validare a competentelor profesionale si stabileste mecanismele de control si evaluare a cunostintelor si abilitatilor persoanelor care desfasoara activitate de distributie de asigurari si reasigurari, au explicat specialistii UNSICAR.

De asemenea, Norma 20 stabileste conditiile de autorizare sau avizare a furnizorilor de programe de pregatire profesionala in asigurari si reasigurari. Pregatirea profesionala se realizeaza prin urmarea unor cursuri organizate in una dintre urmatoarele forme:

- la sala, in prezenta unui lector atestat
- in sistem e-Learning
- mixte.

Anual, distribuitorul de asigurari trebuie sa efectueze 15 ore de pregatire profesionala continua, echivalentul a 20 de credite de formare profesionala continua.

Creditele de formare profesionala pot fi acumulate dupa cum urmeaza:
  • maximum 10 credite/an, acumulate in urma participarii la actiuni cu caracter stiintific, profesional sau de mentorat, conform criteriilor de alocare a creditelor de formare profesionala continua mentionate mai sus;
  • minimum 10 credite/an, aferente programelor de pregatire profesionala continua organizate de furnizorii autorizati de catre A.S.F., furnizorii avizati de catre A.S.F. sau de societati (furnizorii avizati si societatile furnizeaza programe de pregatire profesionala angajatilor proprii si/sau intermediarilor secundari pentru care sunt responsabili).
Societatie si intermediarii principali pot furniza programe de pregatire profesionala angajatilor proprii si/sau intermediarilor secundari pentru care sunt responsabili. Creditele de formare profesionala continua se aloca programelor organizate de catre furnizorii autorizati/ furnizorii avizati/intermediarii principali/societatilor numai daca acestea sunt realizate cu lectori atestati ASF.

Creditul reprezinta echivalentul in timp, exprimat in minute, a formei de pregatire profesionala continua a distribuitorului, realizata in unul din urmatoarele moduri:

a) o perioada de 45 de minute de pregatire formala,
b) o perioada de 45 de minute de sustinere a unei prelegeri, in cadrul unui program de pregatire profesionala sau la o activitate stiintifica,
c) o perioada de 135 minute de participare in cadrul unei conferinte, seminar, mese rotunde,
d) o perioada de 90 de minute de mentorat.

Mentinerea calitatii de distribuitor presupune indeplinirea cumulativa a urmatoarelor cerinte:

a) acumularea anuala, pana la cel tarziu la data de 31 decembrie a fiecarui an calendaristic, a cel putin 20 de credite, aferente formelor de pregatire profesionala continua si
b) absolvirea, la perioade succesive de 3 ani calculate de la data obtinerii certificatului anterior, examenului de pregatire profesionala continua organizat de ISF.

Neindeplinirea cumulativa a celor doua cerinte de catre distribuitorul de asigurari si/sau reasigurari conduce la pierderea calitatii detinute. Pentru redobandirea calitatii, persoana reia procesul de obtinere a certificatului pentru programul de pregatire profesionala initiala.

Conform prevederilor legale, ISF este delegat de ASF sa centralizeze si monitorizeze indeplinirea celor doua conditii pentru toate persoanele autorizate. Pe baza de notificari, ISF informeaza, ori de cate ori este nevoie, reglementatorul de aparitia situatiilor in care un anumit distribuitor nu mai este conform din punct de vedere al pregatirii. In astfel de situatii, distribuitorului ii va fi interzisa posibilitatea de oferire de asigurari pana la obtinerea unui certificat de absolvire valabil (examenul de pregatire initiala).

"Conform obiectivelor asumate prin statut, ISF se implica in organizarea de sesiuni de instruire in domeniul financiar, seminarii, conferinte si colocvii, schimburi de experienta, sesiuni stiintifice interne sau cu participare internationala, in domeniul asigurarilor, pensiilor private si investitiilor financiare. In acest sens, ISF organizeaza anual in parteneriat cu asociatiile profesionale nationale evenimente educationale care ofera posibilitatea obtinerii de credite de pregatire continua - evenimente precum: European Conference on Financial Services (ECFS) - martie, Scoala de Vara - septembrie , Conferinta anuala a ISF- noiembrie. In plus, ISF elaboreaza bianual Revista de Studii Financiare, un material online de promovare a initiativelor de cercetare academica din acest domeniu si de prezentare a opiniilor specialistilor legate de subiecte pertinente", a declarat Catalin CAMPEANU, Director General Adjunct, Institutul de Studii Financiare.

Conform acestuia, in scopul cresterii gradului de educatie financiara, ISF organizeaza sau participa in calitate de partener la actiuni de informare generala sau specifice pentru profesori, studenti, elevi sau populatie in general. In parteneriat cu ASE Bucuresti, ISF organizeaza anual programul de masterat de Tehnici Actuariale, destinat celor care doresc sa activeze in domeniul managementului de risc/actuariat.

Recent a fost publicata metodologia pentru certificarea pregatirii profesionale a distribuitorilor de asigurari si/sau reasigurari si Procedura privind certificarea angajatiilor societatilor care desfasoara activitate de distributie de asigurari si/sau reasigurari pe site-ul ISF la adresa https://isfin.ro/Evaluari/metodologie-distribuitori.

De asemenea, in sprijinul pietei, a fost publicat Manualul Distribuitorului de Asigurari. Manualul abordeaza teme de actualitate, in contextul aplicarii prevederilor Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European si a Consiliului privind distributia de asigurari, plasand consumatorul in centrul activitatii de distributie.

7.506 accesari
Sondaj

Locuinta ta este protejata prin asigurare?

- Da, obligatorie si facultativa
- Da, doar obligatorie
- Nu


PROMO