1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
OUG privind modificarea Legii FGA ...

OUG privind modificarea Legii FGA a fost publicata in MO. Pagubitii CITY Insurance vor primi daune de maxim 500.000 lei/creanta

Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor si pentru modificarea altor acte normative a fost publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Printre prevederi se afla majorarea cuantumului plafonului de garantare de la 450.000 lei la 500.000 lei (circa 100.000 euro), pentru o creanta de asigurare datorata in temeiul unui contract de asigurare incheiat de asiguratorul aflat in insolventa, asa cum este cazul CITY Insurance.

Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv din 24 septembrie 2021.

Guvernul a adoptat aceasta Ordonanta in sedinta de miercuri, 22 septembrie 2021. Urgenta demersului este justificata de modificarea termenului in care Fondul de Garantare a Asiguratilor este indreptatit sa efectueze plati din disponibilitatile sale catre creditorii de asigurari, o masura de protectie a acestora in cazul insolventei unui asigurator.

Prin aceasta Ordonanta s-a modificat definitia plafonului de garantare cu referire expresa la nivelul maxim al garantarii pentru o creanta de asigurare datorata in temeiul unui contract de asigurare incheiat de asiguratorul aflat in insolventa, nu pe un creditor de asigurare ca inainte de aceasta OUG. Modificarea era necesara pentru a se asigura o protectie reala a creditorilor de asigurari, care au calitatea de contractant in mai multe contracte de asigurare, spunea Ministerul Finantelor. 

De asemenea, se majoreaza plafonul maxim de garantare de la 450.000 lei la 500.000 lei, pentru o creanta de asigurare.

"Luarea acestor masuri in regim de urgenta se impune in considerarea faptului ca exista riscul ca, in actuala conjunctura, disfunctionalitatile in obtinerea de catre pagubiti a resurselor necesare aferente costurilor reparatiilor sa genereze tensiuni sociale si sa determine propagarea efectelor negative ale falimentului iminent din sectorul asigurarilor in alte ramuri ale economiei nationale, precum industria auto, dar si sa submineze increderea populatiei in protectia oferita de asigurari si, in special, de asigurarile obligatorii de raspundere civila auto - RCA, cu riscul scaderii gradului de cuprindere in asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie la nivel national", se precizeaza in Ordonanta.

"Pentru evitarea unor astfel de efecte, ordonanta de urgenta reglementeaza reducerea considerabila a termenului de la care Fondul de garantare a asiguratilor este indreptatit sa efectueze plati catre creditorii de asigurari, la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a deciziei de retragere a autorizatiei de functionare a asiguratorului, comparativ cu situatia actuala in care creditorii de asigurari trebuie sa astepte o perioada semnificativa de timp, respectiv pana la momentul ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii de faliment, implicit pana la solutionarea unei eventuale cai de atac impotriva sentintei de deschidere a procedurii de faliment", se mai spune in document.

De asemenea, Fondul are si competenta de a deschide dosare de dauna, la solicitarea petentilor, in cazul daunelor avizate la asiguratori inainte de data retragerii autorizatiei de functionare, dar pentru care nu s-au deschis dosarele de dauna, precum si de a efectua constatari suplimentare pentru dosarele deja deschise de asiguratori. Astfel, vor fi protejati creditorii de asigurari aflati in situatiile de mai sus.

Alte dispozitii se refera la:
- stabilirea cuantumului daunelor morale cu respectarea principiului echitatii si prin raportare la consecintele negative suferite in plan fizic si psihic;
- reglementarea expresa a faptului ca executarea silita pentru titlurile executorii obtinute impotriva asiguratorului nu poate fi demarata impotriva Fondului;
- modificarea caii de atac a deciziilor Fondului de respingere a platii sumelor solicitate, in sensul ca aceste decizii pot fi contestate la instantele civile de la sediul Fondului, spre deosebire de prevederile actuale care stabilesc posibilitatea de contestare la Curtea de Apel Bucuresti. In consecinta, taxa de timbru de 200 lei va fi aplicata si in cazul contestatiilor introduse la instantele judecatoresti in temeiul Legii nr.213/2015;
- introducerea posibilitatii Fondului de a se indrepta in mod direct impotriva persoanelor care au incasat necuvenit sume de la Fond;
- reglementarea expresa a dreptului Fondului de a avea puncte de lucru;
- reglementarea competentei A.S.F. de numire a Fondului ca administrator interimar al unui asigurator pentru care se dispune masura retragerii autorizatiei de functionare si se constata indiciile existentei starii de insolventa, precum si reglementarea atributiilor acestuia;
- reglementarea posibilitatii Fondului de a-si constitui conturi in valuta, precum si de a-si investi resursele financiare si in instrumente financiare si alte plasamente in valuta;
- reglementarea competentei A.S.F. de a stabili un plafon maxim al platilor efectuate de Fond prin intermediul postei, in scopul diminuarii costurilor generate de comisioanele aferente unor astfel de servicii de plata, in contextul in care exista o diferenta semnificativa intre comisioanele practicate de posta si cele ale institutiilor de credit;
- reglementarea competentei comisiei speciale de a suspenda solutionarea cererii de plata, in situatia expres reglementata in care petentul solicita prelungirea termenului de furnizare a documentatiei solicitate de Fond, care include acte emise de alte entitati private sau publice.