1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
O parte din angajatii ...

O parte din angajatii Administratiei Porturilor Maritime Constanta, acoperiti de o polita emisa de Omniasig VIG

Asiguratorul Omniasig VIG a castigat, din postura de unic ofertant, o procedura de atribuire organizata de Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta pentru asigurarea de grup a personalului in caz de boala profesionala, accident ori deces produs in timpul sau din cauza indeplinirii atributiilor ce ii revin pe timpul interventiilor, concursurilor profesionale, antrenamentelor ori altor misiuni specifice pentru apararea impotriva incendiilor.

Polita va acoperi 60 angajati din cadrul sucursalei Nave Tehnice Port.

Prima de asigurare a fost estimata la 53.040 lei si atribuirea s-a realizat pentru suma de 48.180 lei.

"Necesitatea acestei achizitii decurge din articolul 168, aliniatul 1 al Contractului Colectiv de Munca aplicabil, incheiat la nivelul companiei, care stipuleaza obligatia asigurarii angajatilor CN APM SA pentru riscul de accidente sau boli profesionale, cu stricta respectare a prevederilor legale in vigoare, respectiv respectarea prevederilor Legii 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, ce prevede ca persoanele juridice care asigura servicii de urgenta voluntare/private au obligatia sa asigure personalul angajat sau voluntar la o societate de asigurari pentru caz de boala profesionala, accident ori deces produs in timpul sau din cauza indeplinirii atributiilor ce-i revin pe timpul interventiilor, concursurilor profesionale, antrenamentelor sau altor misiuni", scrie in caietul de sarcini al licitatiei.

Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta a fost infiintata in anul 1998, prin reorganizarea fostei Regii Autonome Administratia Portului Constanta.

Compania indeplineste functia de autoritate portuara in porturile maritime Constanta (cu zona Constanta si zona Midia), portul Mangalia si portul turistic Tomis.