Inapoi la www.1asig.roXPRIMM Job Nr. 908 - 18 noiembrie 2019


Vrei un loc de munca mai bine platit? Gaseste primul toate joburile noi pe www.1asig.ro si www.asiguratori.ro!

Vrei sa publici un anunt de angajare eficient? Click aici!XPRIMM Job este pe LinkedIn! Alaturati-va grupului dedicat job-urilor din asigurari, reasigurari, brokeraj si domeniul financiar!

Motto: Daca nu poti zbura, alearga, daca nu poti alerga, mergi, daca nu poti merge, taraste-te, dar orice ai face trebuie sa te misti tot inainte.


Gasiti XPRIMM Job si pe Facebook! Va invitam sa dati like paginii dedicate celor mai noi job-uri din asigurari, brokeraj si domeniul financiar!

 

AEGON Romania recruteaza:

SENIOR ACTUARY

Locatie: Cluj-Napoca

Descrierea rolului:

Realizeaza sarcinile actuariale in procesul de raportare IFRS de grup si cea locala
- Raportarea IFRS de grup are o frecventa trimestriala si presupune calculul si raportarea principalilor indicatori de profitabilitate pe produs: MCVNB si componentele sale, IRR, Payback Period, etc. precum si a indicatorilor necesari pentru raportarea de IFRS Margin
- Raportarea locala are o frecventa lunara si presupune in principal sarcini de monitorizare si coordonare a actuarului responsabil pentru partea operationala a inchiderii locale pentru a asigura corectitudinea calculelor de rezerve tehnice si livrarea lor in termen
- Utilizeaza si optimizeaza modelele actuariale ale companiei folosite in raportarile IFRS de grup
- Colaboreaza cu echipa CEE Modelling Team pentru setarea de parametri si modificarea / optimizarea acestora atunci cand este necesar
- Cunoaste si aplica legislatia in vigoare si normele interne de Grup
- Intocmeste si intretine documentatii pentru modelele utilizate
- Este responsabil de raportarile MCVNB si IFRS Margin in procesul de bugetare, sub indrumarea si supervizarea Actuarului Sef

Candidatul ideal:

- studii superioare finalizate
- membru al Registrului Actuarilor din Romania (prezinta avantaj)
- experienta de minim 3 ani in actuariat
- experienta in dezvoltare de modele statistice / actuariale, de exemplu: MoSes, Prophet, Risk Agility Financial Modeler, Algo Financial Modeler
- cunostintele de Solvency II sunt un avantaj
- cunostinte bune de operare pc (word, excel, powerpoint)
- cunostinte avansate de limba engleza

Trimite CV-ul pe recrutare@aegon.ro.
 

AEGON Romania recruteaza:

Chief Risk Officer

Candidatul ideal:
 • licentiat studii superioare de specialitate - actuariat
 • experienta minimum 3 ani in Asigurari de viata
 • experienta relevanta in Managementul Riscului, Solvency 2 si ORSA
 • cunostinte aprofundate in domeniul riscului si asigurarilor de viata
 • cunoasterea legislatiei specifice
 • cunostinte MS Office (Word, Excel – nivel profesionist, PowerPoint)
 • limba engleza nivel avansat
 • analiza si sinteza
 • respectare termene
 • responsabilitate
Principalele responsabilitati:
 • Elaboreaza strategii, procese si proceduri de raportare care sa faciliteze identificarea, evaluarea, monitorizarea si gestionarea riscurilor cu care se confrunta societatea sau a riscurilor potentiale si a interdependentelor dintre acestea;
 • Contribuie la definirea metodologiei de masurare a riscurilor;
 • Avizeaza fluxurile informationale necesare pentru asigurarea controlului  operativ al expunerilor la risc si ia masuri imediate pentru corectarea acestora;
 • Monitorizeaza activitatile companiei prin controale permanente si periodice si ajuta la identificarea si implementarea actiunilor corective, atunci cand este cazul;
 • Monitorizeaza si revizuieste indicatorii de risc (KRI);
 • Pregateste compania pentru implementarea Solvency 2, participa la implementarea si coordonarea procesului ORSA;
 • Dezvolta planul de actiune anual in care identifica, descrie, evalueaza si gestioneaza riscurile companiei;
 • Revizuieste anual procedura de management al riscurilor;
 • Coordoneaza dezvoltarea rapoartelor de risc solicitate de autoritatile de reglementare, conducerea companiei, grup etc;
 • Ofera suport in cadrul auditurilor in aspecte legate de risc si control intern;
 • Colaboreaza cu toate departamentele in vederea elaborarii, verificarii, imbunatatirii si  controlului procedurilor interne;
 • Colaboreaza cu toate departamentele pentru a elabora, monitoriza si implementa un plan de criza si continuitate pentru companie;
 • Se asigura ca profilul de risc local este gestionat in conformitate cu tolerantele la risc
 • Escaladeaza problemele/evenimentele de risc catre managementul local si catre Grup 
 • Stabileste cadrul/politica si monitorizeaza respectarea riscurilor de subscriere (actuariale)
 • Gestioneaza si revizuieste procesului anual de atestare a politicii de risc a grupului Aegon pentru compania locala
 • Creeaza si prezinta raportul de control al riscurilor operationale catre Grup trimestrial.
 • Supravegheaza si/sau contribuie la:
  • Evaluarea riscurilor pentru strategia de afaceri (inclusiv pe plan operational)
  • Procesul de evaluare a riscului/raspuns la risc in deciziile de management
  • Managementul capitalului
  • Managementul activelor si pasivelor
  • Evaluarea riscului in dezvoltarea produselor
  • Evaluarea valorilor riscurilor in stabilirea preturilor
Trimite CV-ul pe recrutare@aegon.ro.
 

AEGON Romania recruteaza:

Financial Risk Specialist

Candidatul ideal:
 • licentiat studii superioare de specialitate in finante/economie/afaceri
 • minimum 2 ani de experienta in asigurarile de viata sau in gestionarea riscurilor financiare
 • cunoasterea legislatiei specifice
 • cunostinte despre Solvency II
 • cunoasterea modelarii riscurilor constituie un avantaj
 • cunostintele actuariale constituie un avantaj
 • cunostinte MS Office (Word, Excel, PowerPoint) la nivel avansat
 • limba engleza la nivel avansat
Principalele responsabilitati:
 • Elaboreaza si implementeaza un sistem de proceduri interne pentru identificarea, colectarea si analiza informatiilor legate de risc;
 • Colaboreaza cu toate departamentele pentru crearea, verificarea, imbunatatirea si controlul procedurilor interne;
 • Contribuie la definirea metodologiei de evaluare a riscurilor financiare;
 • Monitorizeaza expunerea la riscuri financiare si respectarea politicilor relevante de risc financiar;
 • Supravegheaza managementul activelor-pasivelor, lichiditatea, alocarea investitiilor si rezultatele acestora;
 • Supravegheaza riscurile financiare si deciziile legate de capital;
 • Monitorizeaza activitatile companiei prin verificari permanente si periodice si ajuta la identificarea si implementarea actiunilor corective, atunci cand este necesar;
 • Monitorizeaza si examineaza indicatorii de risc (KRI);
 • Participa la pregatirea companiei pentru implementarea Solvency 2, la implementarea si coordonarea procesului ORSA;
 • Elaboreaza un plan de actiune anual care identifica, descrie, evalueaza si gestioneaza riscurile financiare din cadrul companiei;
 • Intocmeste rapoarte de risc financiar solicitate de conducerea companiei, Aegon Group etc;
 • Ofera asistenta in timpul auditurilor pentru probleme legate de risc si controlul intern.
Trimite CV-ul pe recrutare@aegon.ro. 


AEGON Romania recruteaza:

Underwriting Risk Specialist

Candidatul ideal:
 • licentiat studii superioare de specialitate in matematici actuariale/statistica/finante/economie/afaceri
 • minimum 2 ani de experienta in asigurarile de viata
 • experienta in calcule actuariale sau in gestiunea riscului de subscriere reprezinta un avantaj
 • cunoasterea legislatiei specifice
 • cunostinte despre Solvency II
 • cunostinte/experienta in modelarea riscurilor constituie avantaj
 • cunostinte MS Office (Word, Excel, PowerPoint) la nivel avansat
 • limba engleza la nivel avansat
Principalele responsabilitati:
 
 • Elaboreaza si implementeaza un sistem de proceduri interne pentru identificarea, colectarea si analiza informatiilor legate de risc;
 • Colaboreaza cu toate departamentele pentru crearea, verificarea, imbunatatirea si controlul procedurilor interne;
 • Contribuie la definirea metodologiei de evaluare a riscurilor de subscriere;
 • Monitorizeaza expunerea la riscuri de subscriere si respectarea politicilor de risc relevante;
 • Realizeaza revizuirea independenta a rapoartelor de functii actuariale și analize de risc actuarial;
 • Participa la activitatile de validare a modelelor, monitorizeaza inchiderea lacunelor modelului
 • Contribuie la stabilirea preturilor produselor de asigurare de viata, prin supravegherea riscurilor de subscriere;
 • Monitorizeaza activitatile companiei prin verificari permanente si periodice si ajuta la identificarea si implementarea actiunilor corective, atunci cand este necesar;
 • Monitorizeaza si examineaza indicatorii de risc (KRI);
 • Participa la pregatirea companiei pentru implementarea Solvency 2, la implementarea si coordonarea procesului ORSA;
 • Elaboreaza un plan de actiune anual care identifica, descrie, evalueaza si gestioneaza riscurile de subscriere din cadrul companiei;
 • Intocmeste rapoarte de risc de subscriere solicitate de conducerea companiei, Aegon Group etc;
 • Ofera asistenta in timpul auditurilor pentru probleme legate de risc si control intern.
Trimite CV-ul pe recrutare@aegon.ro.
 

AEGON Romania recruteaza:

BROKER MANAGER

Locatia jobului: Bucuresti, Cluj, Timisoara, Iasi, Constanta, Brasov.

Descrierea rolului:

Deschidere parteneriate cu brokeri
 • Identifica parteneri de distributie brokeri
 • Propune si implementeaza strategia de vanzari de asigurari de viata prin partenerii respectivi
Coordonare vanzari prin brokeri
 • Coordoneaza activitatea de vanzari si raspunde de realizarea targetului de vanzari asumat
 • Organizeaza si sustine trainingurile pentru parteneri
 • Creeaza programe motivationale adresate fortei de vanzari a brokerilor
 • Dezvolta proiecte destinate cresterii vanzarilor la nivelul brokerilor
 • Lucreaza individual cu partenerii de vanzari – coaching / mentoring / asista la vanzare
Colaborarea se va realiza pe baza unui contract de prestari servicii.

Candidatul ideal:
 • Experienta in management vanzari asigurari de viata de minim 3 ani
 • Experienta de lucru in domeniul de brokeraj asigurari
 • Studii superioare finalizate
 • Cursuri de vanzari si management
 • Limba engleza la nivel bun
 • Permis de conducere categoria B
Trimite CV-ul pe recrutare@aegon.ro.
 

AEGON Romania recruteaza:

SENIOR INTERNAL AUDITOR

Locatia jobului: Cluj

Descrierea rolului:
 • Coordoneaza si administreaza structura de audit, facilitand astfel indeplinirea rolului de asistare a Conducerii entitatii in mentinerea si imbunatatirea sistemului de control intern;
 • Asigura implementarea la nivelul structurii de audit intern a standardelor si normelor metodologice elaborate de Group, precum si a normelor si procedurilor de lucru specifice legislatiei locale;
 • Intocmeste planul anual de audit prin evaluarea riscurilor activitatilor cuprinse in universul de audit, il supune spre aprobarea Consiliul de Administratie si asigura notificarea acestuia catre Autoritate;
 • Desfasoara misiuni de audit: intocmeste documentele premergatoare inceperii angajamentelor de audit, testeaza functionalitatea controalelor implementate de companie pe procesele auditate (verifica documentele specifice ariei auditate) si discuta cu personalul implicat in activitatile auditate;
 • Intocmeste rapoartele de audit pentru misiunile desfasurate si rapoartele semestriale privind activitatea auditului intern in mod obiectiv, utilizand un limbaj clar si concis;
 • Prezinta rezultate rapoartelor de audit catre Consiliul de Administratie, Comitetul de Audit si asigura transmiterea acestora catre autoritate;
 • Urmareste modul de implementare a planurilor de masuri formulate in rapoartele de audit si a recomandarilor cuprinse in Scrisorea de Reprezentare intocmita de auditorul extern;
 • Colaboreaza cu directia de audit a grupului Aegon, asigura comunicarea rezultatelor misiunilor de audit, executa raportarile solicitate si participa la videoconferintele lunare de audit intern si la alte proiecte comune;
 • Furnizeaza informatii necesare Comitetului de audit in redactarea Raportului Anual si al altor documente.
Candidatul ideal:
 • Auditor financiar inscris in Registrul Public Electronic ASPAAS sau aflat in curs de finalizare a stagiului de pregatire in audit financiar;
 • Studii superioare in domeniul economic (finante, contabilitate);
 • Cunoasterea legislatiei si a normelor specifice activitatii de audit intern;
 • Experienta in industria de pensii private sau asigurari;
 • Cunostinte in auditul sistemelor informatice reprezinta un avantaj;
 • Experienta de minim 3 ani in audit intern sau extern (Big 4);
 • Cunostinte avansate de limba engleza (scris si vorbit);
 • Abilitati de planificare si organizare, capacitatea de a gestiona multiple proiecte simultan;
 • Abilitatea de a lucra cu minim de indrumare;
 • Foarte bune abilitati de comunicare verbala si in scris, expunand clar si concis constatarile, recomandarile si concluziile rezultate in urma misiunilor de audit intern;
 • Gandire analitica si atentie la detalii;
 • Orientare spre obiective si rezultate;
 • Preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, adaptabilitate si initiativa;
 • Abilitati de utilizare PC, cunostinte Excel, Word si PowerPoint la nivel avansat.
Trimite CV-ul pe recrutare@aegon.ro.
 

Stiri

ASF a aprobat noi numiri la conducerea Gothaer si NN Asigurari de Viata

In cadrul sedintei de miercuri, 13 noiembrie a.c., Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat noi numiri in coducerea companiilor Gothaer Asigurari Reasigurari si NN Asigurari de Viata.

Continuare

VIDEO: Conferinta Internationala "Competente profesionale pentru generatiile noi de angajati", ISF - Principalele declaratii!

Pentru al cincilea an consecutiv, Conferinta Internationala Anuala a Institutului de Studii Financiare - ISF stabileste un cadru de dezbateri utile celor care activeaza in domeniul serviciilor financiare. Cititi aici principalele declaratii din cadrul evenimentului "Competente profesionale pentru generatiile noi de angajati"!

Continuare

Vorbeste cu Inimila - chatbot-ul care iti da informatii despre asigurarile de sanatate!

Campania nationala de informare "Totul despre asigurarile de sanatate" se lanseaza oficial luni, 18 noiembrie a.c. Cu prilejul acesteia, toti cei interesati de asigurarile de sanatate pot vorbi cu Inimila - primul chatbot care ofera informatii despre acest tip de produse, dar care vine si cu sfaturi despre cum putem avea un stil de viata mai sanatos.

Continuare

Personalizarea serviciilor - cheia catre consumatorul de astazi si de maine

86% dintre consumatori spun ca personalizarea joaca un rol decisiv in achizitionarea brandurilor, arata datele unui studiu citat de Simona PANAIT, Marketing Director Romania & Bulgaria, Samsung Electronics.

Continuare

Sondaj: Tinerii mostenitori ai afacerilor de familie cred in digitalizarea afacerilor

Aproape 90% dintre reprezentantii noii generatii de antreprenori care mostenesc afaceri de familie au in plan sa aduca valoare afacerilor prin adoptarea unor strategii de digitalizare, se arata in sondajul PwC NextGen Survey 2019.

Continuare

Studiu privind calitatea vietii si bunastarea sociala: Cum se pozitioneaza Romania in clasamentul mondial?

Romania ocupa locul 45 din 149 de tari, fiind depasita de toate celelalte state membre ale Uniunii Europene in studiul Indicele de Progres Social 2019, privind calitatea vietii si bunastarea sociala, realizat de organizatia nonprofit Social Progress Imperative cu sprijinul Deloitte.

ContinuareOrice informatie publicata in acest buletin informativ poate fi preluata cu specificarea sursei.
Abonamentul la Buletinele de Asigurari XPRIMM Stiri, Info, Special si Job este GRATUIT!
Daca doriti sa va dezabonati click aici