1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Noua lege privind asigurarea RCA, ...

Noua lege privind asigurarea RCA, votata in prima lectura

Proiectul de lege privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse de vehicule - RCA a fost adoptat in prima lectura, in cadrul sedintei Parlamentului din 31 martie curent, a anuntat CNPF.

Documentul a fost elaborat de catre Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) cu asistenta expertilor Bancii Mondiale, in cadrul proiectului "Reforma pietei de asigurari din Moldova".

Scopul proiectului consta in racordarea cadrului legal la prevederile UE, in special a unor dispozitii a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16.09.2009 privind asigurarea de raspundere civila auto si controlul obligatiei de asigurare a acestei raspunderi.

Prin proiect se pledeaza pentru instituirea unui mecanism clar si predictibil de monitorizare continua a pietei asigurarilor obligatorii auto prin intermediul instrumentelor adecvate si specifice sectorului financiar per ansamblu, regulile detaliate fiind stabilite de CNPF.

De asemenea, proiectul vizeaza interesele consumatorilor de servicii, respectiv prin obligativitatea de a oferi solicitantului asigurarii a informatiei privind cuantumul primei de asigurare, precum si a coeficientului bonus-malus aplicabil.

Cele mai relevante elementele incluse in proiect vizeaza: prevederi speciale cu privire la suspendarea, rezolutiunea si incetarea contractului RCA; norme cu privire la modul de aplicare a asigurarii RCA; dispozitii cu privire la legislatia aplicabila in functie de locul de producere a accidentului; mecanismul constatarii amiabile de accident; obligatiile asiguratorului RCA cu privire la comunicarea solicitantului asigurarii a cuantumului primei de asigurare, dar si a altor detalii care tin de calculul primei de asigurare, coeficientilor de rectificare, precum si obligativitatea asiguratorilor de a informa partile privind solutionarea cererii de despagubire.

Documentul prevede posibilitatea digitalizarii politelor RCA si perfectarii acestora in regim on-line, fara indicarea persoanelor admise sa utilizeze vehiculul, adica cu un numar nelimitat de utilizatori. La fel, si cererea de despagubire urmeaza a fi completata prin utilizarea mijloacelor electronice.

Se majoreaza limitele de raspundere acoperite prin asigurarea RCA de la un milion de lei la un nivel de 100.000 euro, in cazurile de avariere sau distrugere a bunurilor. La fel, pentru vatamari corporale si decese produse in unul si acelasi accident, limita de despagubire se stabileste, pentru accidente la un nivel de 100.000 euro - pentru o parte vatamata sau la un nivel de 500.000 euro - indiferent de numarul partilor vatamate, echivalent in lei la cursul oficial de schimb al leului moldovenesc, comunicat de Banca Nationala a Moldovei pentru data producerii accidentului.

Un capitol nou vizeaza achitarea despagubirilor pentru prejudiciul moral ca urmare a vatamarii sau decesului persoanelor implicate in accidentul rutier.

Proiectul de lege urmeaza sa fie adoptat in lectura a doua de catre Parlament.