1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Norma privind asigurarile RCA se ...

Norma privind asigurarile RCA se modifica si pune accent pe informatiile despre daune. Vezi care sunt schimbarile!

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a pus in consultare publica, pentru o perioada de 10 zile, Proiectul de norma pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 20/2017 privind asigurarile auto din Romania (RCA). Norma intra in vigoare la data de 1 februarie 2023. Afla care sunt cele mai importante modificari!

Proiectul are in vedere restructurarea si completarea bazei de date cu o serie de date si informatii ce privesc daunele avizate in baza contractelor RCA, istoricul modificarilor rezervei de daune avizate, a platilor sau respingerii de la plata a despagubirilor, aceste informatii urmand a putea fi accesate de catre A.S.F, analizate si utilizate atat in procesul de supraveghere si control pe care autoritatea noastra il desfasoara, cat si la realizarea de studii, analize si prognoze la nivel de piata RCA.

Scopul acestor modificari este acela de a garanta, la orice moment, atat accesul neingradit al A.S.F. la informatiile certe, corecte si nealterate ce privesc evolutia rezervei de daune avizate a fiecarui asigurator RCA, cat si la nivel de piata si totodata, evidentierea inregistrarii in timp a modificarilor efectuate asupra acestei rezerve in raport cu data platii sau respingerii de la plata a dosarului de dauna pentru care a fost constituita.

Proiectul de Norma pentru modificarea Normei A.S.F. nr. 20/2017 are in vedere abrogarea, modificarea si completarea prevederilor art. 7 prin care este reglementata transmiterea de informatii catre baza de date cu asigurarile obligatorii de raspundere civila auto incheiate pe teritoriul Romaniei.

Astfel, la articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(1) Asiguratorii RCA transmit prin sistem informatic catre baza de date cu asigurarile obligatorii de raspundere civila auto incheiate pe teritoriul Romaniei informatii complete si corecte referitoare la contractele RCA incheiate pentru vehiculele inmatriculate sau inregistrate si pentru cele care urmeaza a fi inmatriculate sau inregistrate in Romania, inclusiv: a) valabilitatea contractului RCA; b) data denuntarii, rezilierii, suspendarii contractului RCA, dupa caz; c) numele, prenumele, CNP, seria si numarul CI/BI ale conducatorilor auto declarati; 2/ 3 d) informatii privind decontarea directa, in situatia in care contractul RCA a fost emis cu agrearea de catre parti a modalitatii de decontare directa si daca dauna este instrumentata prin aceasta modalitate; e) informatii privind rascumpararea in conformitate cu prevederile art. 2 pct. 23 din Legea nr. 132/2017; f) clasa bonus-malus."

Dupa alineatul (1) al articolului 7 se introduc doua noi alineate, alineatul (1 1) si alineatul (1 2) cu urmatorul cuprins: "(1 1) Asiguratorii transmit prin sistem informatic catre baza de date prevazuta la alin. (1) informatii complete si corecte referitoare la daunele inregistrate si rezerva de dauna avizata. (1 2) Transmiterea informatiilor prevazute se realizeaza zilnic pentru toate daunele avizate si cuprinde informatii cu privire la: a) datele de identificare ale contractului de asigurare; b) numarul dosarului de dauna; c) informatii referitoare la tipul daunei, inclusiv componenta de vatamari ale integritatii corporale sau ale sanatatii ori privind decesul; d) numele, prenumele, CNP, seria si numarul CI/BI ale conducatorului auto responsabil de producerea accidentului si atributul suplimentar daca este una dintre persoanele declarate in contractul RCA; e) data avizarii daunei; f) data constatarii prejudiciilor; g) rezerva de dauna avizata inregistrata initial; h) reevaluarea rezervei de daune avizate, daca este cazul; i) data reevaluarii rezervei de daune avizate, daca este cazul; j) despagubirea achitata si daca plata este partiala sau finala; k) data platii despagubirii. l) data respingerii pretentiilor de despagubire, daca este cazul; m) data prescrierii dreptului de a solicita plata despagubirilor, daca este cazul."

Dupa alineatul (3) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul cu urmatorul cuprins: "(4) In scopul supravegherii activitatii de asigurare desfasurate de catre asiguratorii RCA, BAAR acorda A.S.F. acces direct si nemijlocit la informatiile transmise de catre societati in baza de date prevazuta la alin. (1)."

Prezenta norma se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si intra in vigoare la data de 1 februarie 2023.

Pana la data de 1 martie 2023 asiguratorii transmit informatiile prevazute la Art. I pct. 2 art. 7 alin. (1 2) conform datelor existente inainte de data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei norme."

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Nota de prezentare a proiectului este disponibila AICI.

Propunerile si observatiile pe marginea proiectului de norma pot fi transmise prin Platforma pentru Consultare Publica.