1asig.ro
1asig.ro

Norma RCA a fost publicata in Monitorul Oficial si intra in vigoare in 15 zile

5 min. / 1.540 cuvinte
Norma ASF nr. 39/2016 privind asigurarile auto din Romania (RCA) a fost publicata, joi - 8 decembrie 2016, in Monitorul Oficial, nr.986. Aceasta pune in aplicare Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto si va intra in vigoare in 15 zile, respectiv din 23 decembrie.

PROMO


Norma a fost aprobata de ASF inca din 22 noiembrie a.c., dupa ce, in septembrie 2016, Guvernul Romaniei a emis OUG 54/2016 care a modificat substantial legislatia RCA, introducand, printre altele, si plafonarea tarifelor pe o perioada de 6 luni. Vedeti AICI toate preturile plafonate.

Printre alte modificari suferite fata de proiectul de norma aflat anterior in dezbatere, norma nu mai include posibilitatea ASF de a plafona comisioanele brokerilor.

Noua norma reglementeaza: forma si continutul contractului de asigurare obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertelor persoane prin accidente de vehicule si de tramvaie, denumit in continuare contract RCA; conditiile si criteriile de autorizare a asiguratorului pentru practicarea asigurarii RCA; procesul privind avizarea, constatarea prejudiciilor si lichidarea dosarului de dauna; sistemul bonus-malus; forma, dimensiunile, continutul si procedurile privind utilizarea formularului de Constatare amiabila de accident; procesul de avizare si inregistrare, obligatiile si responsabiltatile personalului care efectueaza constatarea daunelor.

Principalele prevederi ale Normei:

- In cazul in care asiguratul RCA si asiguratorul RCA convin asupra introducerii unor clauze suplimentare la incheierea sau pe perioada derularii contractului RCA, acestea vor fi mentionate distinct printr-un act aditional la contractul RCA.

- Asiguratorii RCA stabilesc tarifele de prima pe categorii de riscuri omogene, pe perioade de un an, calculate pe baze actuariale general acceptate, pentru limitele de despagubire stabilite in baza prevederilor art. 12.

- Tarifarea asigurarilor RCA contine sistemul bonus-malus.

- Asiguratorii RCA pot utiliza in calculul tarifelor de prima urmatoarele criterii de risc: a) tip asigurat b) tip vehicul c) capacitate cilindrica, putere motor, masa maxima autorizata sau numarul de locuri in functie de tipul vehiculului; d) regiune geografica; e) varsta. Asiguratorii RCA pot utiliza si alte criterii de risc in calculul tarifelor de prima cu respectarea principiilor actuariale general acceptate.

Despagubiri - decontare directa:

- Pentru acoperirea prejudiciilor suferite in urma producerii unor accidente de vehicule, persoanele prejudiciate se adreseaza in vederea avizarii daunei: a) asiguratorului RCA cu care proprietarul vehiculului, raspunzator de producerea accidentului, a incheiat asigurarea obligatorie RCA; b) reprezentantului de despagubiri; c) propriului asigurator RCA in cazul aplicarii mecanismului de compensare directa; d) BAAR, in calitatea acestuia de birou gestionar.

- Pentru pagubele materiale produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, limita de despagubire se stabileste, pentru accidente produse incepand cu 1 ianuarie 2017, la un nivel de 1.220.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

- Pentru vatamari corporale si decese, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, limita de despagubire se stabileste, pentru accidente produse incepand cu 1 ianuarie 2017, la un nivel de 6.070.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

- In cazul in care in acelasi eveniment au fost prejudiciate mai multe persoane si valoarea totala a prejudiciilor depaseste limitele de despagubire specificate in contractul RCA, despagubirea va fi stabilita in functie de cota-parte din valoarea prejudiciului care revine fiecarei persoane indreptatite la despagubire pentru prejudiciile suferite in acelasi accident.

- Asiguratorul RCA efectueaza constatarea prejudiciilor in termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii primite de la persoana prejudiciata.

- Pe cale amiabila, daunele morale de evalueaza se evalueaza pe baza punctajului comunicat de catre Institutul National de Medicina Legala si publicat de catre ASF pe site-ul propriu, precum si a altor documente justificative ce particularizeaza cazul.

- In cazurile in care despagubirile sunt stabilite prin hotarare judecatoreasca, asiguratorul RCA acorda despagubiri in baza hotararii judecatoresti ramase definitiva.

Sistemul bonus-malus

- Sistemul bonus-malus este format din categoria de baza B0, 8 clase de bonus si 8 clase de malus. Clasa B0 este atribuita unui nou asigurat, fara istoric in asigurare.

- In situatia in care, din motive tehnice, baza de date CEDAM nu poate fi interogata sau datele oferite sunt in neconcordanta cu documentele prezentate de catre asigurat, asiguratorul RCA poate stabili daunalitatea pe baza certificatelor de daunalitate sau pe baza altor documente puse la dispozitie de asigurat.

- In cazul neinregistrarii unor daune platite in perioada de referinta, asiguratii beneficiaza de un bonus, respectiv o reducere a primei de asigurare.

- Daca in perioada de referinta este inregistrata o dauna platita, asiguratii sunt penalizati prin reducerea clasei de bonus in cazul in care asiguratii beneficiaza de clasele B1-B8 si aplicarea clasei de malus in cazul in care asiguratii beneficiaza de clasele B0 si M1-M8, dupa cum urmeaza: a) doua clase, pentru fiecare dauna materiala; b) patru clase pentru doua sau mai multe daune materiale; c) sase clase pentru daunele care contin si despagubiri pentru vatamarea sanatatii si a integritatii corporale ori pentru deces.

- In situatia in care un asigurat detine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplica distinct pentru fiecare vehicul in parte.

- Transferul clasei bonus-malus se realizeaza pe baza solicitarii scrise a asiguratului insotite de urmatoarele documente privind: a) instrainarea sau radierea vehiculului; b) achizitia vehiculului nou-dobandit.

Documentul poate fi consultat AICI.

Comisioanele brokerilor, neplafonate

UNSICAR - Uniunea Nationala a Intermediarilor si Consultantilor in Asigurari din Romania a anuntat ca apreciaza eliminarea din Norma nr. 39/2016 privind asigurarile auto din Romania a tuturor prevederilor de natura sa limiteze libertatea contractuala intre brokerii de asigurare si asiguratori.

"Noua forma a normei RCA a preluat in buna parte solicitarile noastre si, desi apreciem acest lucru, consideram ca exista inca aspecte functionale unde se manifesta tendinte de suprareglementare. Speram insa ca acestea sa fie eliminate odata cu maturizarea pietei RCA din Romania, fenomen pe care il asteptam sa se produca dupa perioada de plafonare a tarifelor", a declarat Bogdan ANDRIESCU, Presedinte UNSICAR.

"Consideram ca o eventuala interventie ASF in aceasta directie ar fi limitat inclusiv modelele de business ale asiguratorilor si ar fi impiedicat sau incetinit inclusiv aparitia unor noi jucatori in piata RCA, fapt ce ar atrage o si mai mare limitare a concurentei in aceasta piata", a adaugat acesta.

26.959 accesari
Sondaj

Cui considerati ca ii revine cea mai mare sarcina de a creste educatia financiara a romanilor?

- Institutiilor din domeniul financiar (ASF, BNR etc)
- Asociatiilor din domeniu
- Companiilor (asiguratori, banci, administratori de pensii etc)
- Scolilor
- Institutiilor statului
- Altele (va rog mentionati la rubrica de comentarii)


PROMO