1asig.ro
1asig.ro
Noi reguli pentru distributorii de ...

Noi reguli pentru distributorii de asigurari in ceea ce priveste pregatirea profesionala

5 min. / 1.540 cuvinte
ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat spre consultare publica Proiectul de Norma privind activitatea de distributie de asigurari. Aflati care sunt principalele aspecte vizate!

PROMO


Propunerile de modificare/ completare se vor transmite la adresa de e-mail: reglementare.consultare@asfromania.ro, utilizand tabelul publicat de ASF, pana la data de 29 octombrie 2020.

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Cititi AICI nota de prezentare a proiectului.

"Norma nr. 20/2018 privind pregatirea profesionala a persoanelor implicate in activitatea de distributie, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1090 din 21 decembrie 2018 si modificata prin Norma nr. 16/2019 pentru modificarea alin. (3) al art. 11 din Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 20/2018 privind pregatirea profesionala a persoanelor implicate in activitatea de distributie, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 523 din 26 iunie 2019 stabileste cadrul unitar privind dobandirea si certificarea competentelor profesionale, mecanismele de control si evaluare a cunostintelor in domeniul asigurarilor si/sau reasigurarilor pentru persoanele implicate in activitatea de distributie, conditiile de atestare a lectorilor, conditiile de autorizare a furnizorilor de programe de pregatire profesionala, respectiv conditiile de avizare a intermediarilor principali in calitate de furnizori de programe de pregatire profesionala, dar si obligatiile furnizorilor, societatilor si intermediarilor principali in ceea ce priveste activitatea de pregatire profesionala in asigurari si/sau reasigurari", se precizeaza in Referatul de aprobare privind proiectul de Norma privind pregatirea profesionala a distribuitorilor in asigurari si/sau reasigurari

Proiectul de Norma privind pregatirea profesionala a distribuitorilor in asigurari si/sau reasigurari, care abroga Norma nr. 20/2018 (aplicabila din decembrie 2019), vizeaza in principal urmatoarele:

- Introducerea sintagmei generale "distribuitor in asigurari si/sau reasigurari" pentru toate categoriile de persoane carora li se aplica cerintele de pregatire profesionala;

- Recunoasterea de catre ISF a diplomelor, certificatelor si altor titluri oficiale de calificare aferente pregatirii profesionale obtinute in statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, in Confederatia Elvetiana, precum si Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, de catre persoanele care intentioneaza sa devina distribuitori in asigurari si/sau reasigurari; elaborarea si mentinerea unei situatii privind evidenta pregatirii profesionale prin intermediul platformei ISF;

- Aprobarea programelor de pregatire, a programelor analitice si a tematicilor examenelor de catre ISF;

- Furnizarea programelor de pregatire profesionala astfel:
  • programul de pregatire profesionala initiala de catre furnizori de programe si societati pentru angajatii proprii si intermediarii secundari aflati sub raspunderea acestora;
  • programul de pregatire profesionala continua, pe langa furnizori de programe si societati, si intermediarii principali care nu au optat pentru calitatea de furnizori de programe, pentru angajatii proprii si intermediarii secundari aflati sub raspunderea acestora.
- Introducerea posibilitatii ca persoanele cu statut de angajat sau in baza unui mandat, ori in calitate de colaborator, implicate direct in activitatea de distributie, care au desfasurat sau care desfasoara activitate in cadrul societatilor sau intermediarilor principali sa schimbe categoria de distribuitor;

- Efectuarea pregatirii profesionale a persoanelor care detin functii de conducere executiva, fie ca acestea sunt nou numite, fie ca detin deja aceasta calitate, astfel:
  • in cazul in care nu desfasoara activitate de distributie, parcurg programul anual de pregatire profesionala continua, fara a mai fi necesara sustinerea examenului de absolvire;
  • in cazul in care desfasoara activitate de distributie, parcurg programul anual de pregatire profesionala continua si sustin examenul de absolvire la ISF o data la 3 ani.
- Pregatirea profesionala initiala a persoanelor care detin functii de conducere executiva in cadrul intermediarilor principali se considera a fi indeplinita odata cu aprobarea acestora de catre A.S.F.; in cazul persoanelor care detin functii de conducere executiva, respectiv persoanele cu atributii de conducere si administrare a activitatii de distributie din cadrul intermediarilor secundari, pregatirea initiala se efectueaza conform prevederilor normei, iar programele de pregatire sunt cele destinate categoriilor profesionale enuntate in anexa nr. 1 - Categorii de distribuitori in asigurari si/sau reasigurari carora li se aplica prevederile privind pregatirea profesionala.

- Adaptarea programelor de pregatire profesionala a agentilor si asistentilor auxiliari prin realizarea unor programe specifice produselor de asigurare pe care acestia le distribuie sau au posibilitatea de a le distribui;

- Inscrierea la examen in maximum 2 luni de la data finalizarii programului de pregatire profesionala;

- Includerea programului dedicat debutantilor atat de catre societati, cat si de catre intermediarii principali in programul de pregatire profesionala initiala;

- Sustinerea unui nou examen, ori de cate ori doreste, in termen de maximum 6 luni in cazul in care nu se promoveaza examenul;

- Structurarea pregatirii profesionale continue pe module care pot fi urmate la furnizori de programe diferiti, organizate la sala si/sau in sistem e-Learning;

- Stabilirea duratei modulelor de pregatire profesionala de minimum 5 ore fiecare, pe teme care nu se pot repeta mai devreme de 3 ani;

- Introducerea posibilitatii ca programele de pregatire sa poata fi urmat si in limbile minoritatilor nationale;

- Utilizarea platformei e-Learning dezvoltata atat intern, cat si de alte entitati;

- Utilizarea suportului de curs elaborat si de un alt furnizor de programe, situatie in care trebuie precizata sursa si respectata conditia de aprobare din partea ISF.

In cadrul procesului de pregatire profesionala, cursurile organizate de furnizorii de programe se desfasoara sub una dintre urmatoarele forme:
a)in sala de curs;
b)in sistem e-Learning, care permite instruirea in medii sincrone, asincrone si sesiuni de testare;
c)mixt.

Programul de pregatire profesionala initiala, inclusiv in sistem e-Learning, are o durata de minimum 45 de ore, echivalentul a 45 de credite de pregatire profesionala (fata de 60 de credite, cate sunt trecute in Norma existenta, un credit fiind echivalentul a 45 de minute - n. red.) si este structurat in doua parti dupa cum urmeaza:
a) partea teoretica are o durata de minimum 30 ore, echivalentul a 30 de credite de pregatire profesionala;
b) partea practica are o durata de minimum 15 ore, echivalentul a 15 de credite de pregatire profesionala.

Programul de pregatire profesionala continua parcurs in fiecare an calendaristic are o durata de cel putin 15 ore, echivalentul a 15 credite de pregatire profesionala (fata de 20 de credite in prezent - n.red.), este structurat pe module care pot fi urmate la furnizori de programe diferiti si poate fi sustinut la sala de curs si/sau in sistem e-Learning. Mai multe detalii gasiti in proiectul ASF.

1.432 accesari