1asig.ro
1asig.ro
Noi aprobari ASF in conducerea ...

Noi aprobari ASF in conducerea unor companii din piata asigurarilor

5 min. / 1.540 cuvinte
Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a aprobat, in cadrul sedintei de miercuri - 27 aprilie, masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private.

PROMO


Autorizare

Aprobarea doamnei Ana Maria TRIPSA in calitate de Administrator fara puteri executive, membru al Consiliului Administratie al NN Asigurari de Viata S.A.;

Aprobarea lui Marian Ionel BACHES pentru un nou mandat in functia de Director general adjunct la societatea GARANTA Asigurari S.A.;

Aprobarea numirii lui Dade Iulius in functia de conducator executiv al societatii OBSIDIAN Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea numirii doamnei Alina TURCU in functia de conducator executiv al societatii FREYA Insur Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea numirii lui Campean Gheorghe in functia de conducator executiv al societatii WISE Insurance Brokers S.R.L.;

Aprobarea lui Sergiu Mihai BERCEANU, pentru un nou mandat, in functia de administrator al societatii RISK Control Insurance And Reinsurance Broker S.R.L.;

Aprobarea modificarilor aduse Actului constitutiv al societatii ENERGO Broker-Broker de Asigurare S.R.L.;

Autorizarea lui Fratila Constantin in calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.;

Emiterea unei decizii prin care se confirma ca societatile TRW Airbag System S.R.L., TRW Automotive Safety Systems S.R.L. si Beespeed Technical Engineering Center S.R.L., angajate in tranzactii realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatile ZF Friedrichshafen AG si TRW International Holding B.V., se incadreaza in exceptia de la obligatia de raportare prevazuta in articolul 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR);

Aprobarea Procedurii privind activitatea de audit intern in cadrul Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private;

Avizarea prealabila a modificarii Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.;

Autorizarea modificarii Declaratiei privind politica de investitii pentru Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

Reglementare

Proiectul de Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 15 zile).

Supraveghere

Aprobarea propunerilor cu privire la aspectele constatate in urma controlului permanent efectuat la compania de brokeraj Zurich Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea propunerilor cu privire la aspectele constatate in urma controlului permanent efectuat la compania de brokeraj London Brokers-Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea propunerilor cu privire la aspectele constatate in urma controlului permanent efectuat la compania la brokeraj Inter Activ Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea propunerilor cu privire la aspectele constatate in urma controlului permanent efectuat la compania de brokeraj Interserv Total Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea propunerilor cu privire la aspectele constatate in urma controlului permanent efectuat la compania de brokeraj Bogdan Insurance Broker de Asigurare Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea propunerilor cu privire la aspectele constatate in urma controlului permanent efectuat la Societatea Ecoroviserv S.R.L. in calitate de furnizor de programe de pregatire profesionala;

Aprobarea propunerilor cu privire la aspectele constatate in urma controlului permanent efectuat la Societatea Avn Training S.R.L. in calitate de furnizor de programe de pregatire profesionala.

Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti.

2.197 accesari
Sondaj

Cui considerati ca ii revine cea mai mare sarcina de a creste educatia financiara a romanilor?

- Institutiilor din domeniul financiar (ASF, BNR etc)
- Asociatiilor din domeniu
- Companiilor (asiguratori, banci, administratori de pensii etc)
- Scolilor
- Institutiilor statului
- Altele (va rog mentionati la rubrica de comentarii)


PROMO