1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Legislatia privind guvernanta ...

Legislatia privind guvernanta corporativa si piata de capital, racordata la prevederile UE

Legislatia care reglementeaza guvernanta corporativa si piata de capital va fi adusa in conformitate cu prevederile directivelor Uniunii Europene. Un PROIECT de lege care prevede acest lucru a fost votat in prima lectura de 61 de deputati. Documentul a fost elaborat de Guvern cu scopul de a incuraja implicarea actionarilor in activitati investitionale pe termen lung.

Proiectul contine cerinte privind obligativitatea societatii de a expedia catre actionar sau reprezentantul legal al acestuia confirmarile privind receptionarea votului exprimat prin mijloace electronice, precum si de a confirma inregistrarea votului in procesul-verbal.

De asemenea, se propune suplimentarea listei documentelor obligatorii pentru eliberare, la cerere, catre actionari, cu politica si cu raportul anual de remunerare a persoanelor cu functii de raspundere ale societatii. O alta prevedere a proiectului de lege tine de responsabilizarea emitentilor in procesul de modificare a capitalului social. Suplimentar, legislatia urmeaza a fi racordata la standardele si practicile internationale in partea ce tine de identificarea actionarilor care beneficiaza de drepturile dobandite prin hotararea adunarii generale a actionarilor, de exemplu de plata dividendelor.

Proiectul mai contine elemente care vor asigura un echilibru intre realizarea dreptului actionarului de a inainta candidati in organele de supraveghere sau de control si respectarea de catre consiliu a termenului de examinare si aducere la cunostinta a deciziei respective actionarilor.

O alta modificare urmareste asigurarea previzibilitatii in privinta rolului organului executiv in procesul de convocare a adunarii generale a actionarilor pentru anumite situatii juridice expres prevazute de lege.