1asig.ro
1asig.ro

Imbunatatirea supravegherii costurilor si a cheltuielilor cu pensiile, precum si a gestionarii riscurilor legate de contributiile definite: EIOPA emite doua avize de supraveghere

5 min. / 1.540 cuvinte

EIOPA - Autoritatea Europeana pentru Asigurari si Pensii Ocupationale a publicat doua avize cu privire la raportarea in scopuri de supraveghere a costurilor si taxelor de catre institutiile pentru furnizarea de pensii ocupationale (IORPs - Institutions for Occupational Retirement Provisions) si evaluarea riscurilor IORPs care ofera scheme de contributii definite (DC).

PROMO


Avizul privind raportarea, in scopuri de supraveghere, a costurilor si taxelor suportate de IORPs

Costurile si comisioanele pot avea un impact cumulativ substantial: o crestere de 1% a costurilor poate avea un impact de 20% asupra cuantumului pensiei primite. Prin urmare, pentru a proteja membrii si beneficiarii, este esential ca IORPs, partenerii sociali si autoritatile de supraveghere sa aiba o imagine transparenta si cuprinzatoare a tuturor costurilor si taxelor. Pentru a aborda acest aspect, avizul EIOPA stabileste asteptarile privind raportarea costurilor si taxelor suportate de IORPs in vederea supravegherii.

Acesta ofera o clasificare a costurilor care trebuie raportate autoritatilor nationale de supraveghere si introduce un ghid practic pentru autoritatile de supraveghere si IORPs - insotit de modele de raportare -, cu privire la modul de colectare a datelor. Acesta stabileste principiile de compilare a informatiilor privind costurile si stipuleaza ca trebuie raportate nu numai costurile directe, ci si cele indirecte suportate de administratorii de active si de fondurile de investitii.

De asemenea, avizul EIOPA ofera indrumari privind utilizarea datelor in ceea ce priveste costurile in scop de supraveghere. Se asteapta ca autoritatile nationale de supraveghere sa evalueze eficienta costurilor IORPs, accesibilitatea pentru sponsori si raportul calitate-pret oferit membrilor si beneficiarilor. Rezultatele analizei comparative ar trebui sa fie luate in considerare in cadrul procesului de supraveghere, inclusiv in dialogurile cu consiliile de administratie ale institutiilor de pensii private de invaliditate.

Aviz privind supravegherea evaluarii riscurilor de catre IORPs care ofera scheme DC

Este mai probabil ca membrii sa sufere consecinte negative, daca riscurile se cristalizeaza in produsele de pensii cu contributii definite (DC), in comparatie cu produsele cu beneficii definite. Abordarea in materie de supraveghere a produselor DC trebuie sa garanteze ca riscurile suportate de IORPs cu componenta DC sunt monitorizate si gestionate corespunzator.

Avizul promoveaza practici de supraveghere coerente prin furnizarea de orientari cu privire la doua aspecte ale gestionarii riscurilor de catre IORPs DC. In primul rand, avizul solicita o mai mare utilizare a elementelor cantitative in gestionarea riscurilor operationale, completand avizul existent al EIOPA. In al doilea rand, avizul se asteapta ca IORPs DC sa efectueze evaluari ale riscurilor pe termen lung prin utilizarea proiectiilor privind veniturile viitoare la pensie ale membrilor, comparand rezultatele cu toleranta la risc stabilita a membrilor si beneficiarilor si, dupa caz, luand in considerare strategiile de investitii ale IORPs.

Mai multe detalii, AICI

 

540 accesari