1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

IFRS 9 - Asiguratorii din UE subliniaza necesitatea reciclarii pentru actiunile evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global

Insurance Europe si CFO Forum au scris, in comun, Grupului Consultativ European pentru Raportarea Financiara (EFRAG - the European Financial Reporting Advisory Group) si Consiliului pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB - the International Accounting Standards Board) cu privire la revizuirea post implementare a Standardului International de Raportare Financiara (IFRS) 9 - instrumente financiare, arata Insurance Europe.

In general, cerintele de clasificare si evaluare prevazute de IFRS 9 ating obiectivele urmarite de IASB. Cu toate acestea, asiguratorii europeni sustin cu tarie o modificare care sa permita reciclarea actiunilor evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (FVOCI - Fair Value Through Other Comprehensive Income), pentru a contribui la garantarea faptului ca profitul si pierderea reflecta corect performanta financiara pentru toti investitorii pe termen lung. Permiterea reciclarii castigurilor sau a pierderilor realizate in profit sau pierdere ar elimina dezavantajul contabil existent pentru investitiile in actiuni pe termen lung pentru utilizatorii FVOCI si ar alinia IFRS 9 la Cadrul conceptual al IASB.

Interzicerea reciclarii creeaza impresia falsa ca pierderile si castigurile cumulate la momentul cedarii instrumentelor de capitaluri proprii nu sunt relevante sau semnificative din punct de vedere economic si, prin urmare, nu fac parte din performanta financiara. De fapt, randamentele din castigurile de capital au fost mai mari, din punct de vedere istoric, decat dividendele si, prin urmare, sunt mai relevante. Acestea reprezinta, de asemenea, un motiv fundamental pentru a investi in actiuni, iar astfel de investitii pe termen lung sunt un element cheie al modelului de afaceri in domeniul asigurarilor.

Pentru a raspunde preocuparilor exprimate anterior cu privire la deprecierile instrumentelor de capitaluri proprii in conformitate cu IAS 39, asiguratorii propun introducerea unui model de depreciere reversibil, bine definit si robust, care sa insoteasca reciclarea pentru actiunile FVOCI si care sa ofere indicatori clari de depreciere.