1asig.ro
1asig.ro
HIDROELECTRICA cumpara asigurari ...

HIDROELECTRICA cumpara asigurari de tip D&O pentru conducerea companiei, avand un buget de aproape 2 mil. lei

5 min. / 1.540 cuvinte
SPEEH HIDROELECTRICA organizeaza o licitatie pentru a achizitiona servicii de asigurare de raspundere civila a administratorilor si directorilor (membrii Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului, inclusiv Presedintii) - polita de tip D&O (Directors & Officers Liability) -, pe o perioada de un an, cu acoperire europeana.

PROMO


Valoarea estimata a contractului este de 1.975.000 lei, conform anuntului publicat de SPEEH HIDROELECTRICA pe SICAP.

Pentru ca declaratia sa fie emisa in cunostinta de cauza, entitatea contractanta nominalizeaza persoanele care detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire ( toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie sectoriala, si anume:
1 Bogdan Nicolae BADEA - Presedinte Directorat Hidroelectrica
2 Marian BRATU - Membru Directorat Hidroelectrica
3 Razvan-Ionut PATALIU - Membru Directorat Hidroelectrica
4 Radu Cristian POP - Membru Directorat Hidroelectrica
5 Cristian VLADOIANU - Membru Directorat Hidroelectrica
6 Alin IORDACHIOAIA - Manager Departament Risc Management
7 Silvia Achilina SOLOGIUC - Manager Departament Procurement
8 Ciprian IOANITESCU - Specialist Departament Risc Management
9 Bogatoniu Sorin - Sef Serviciu Achizitii
10 Ionela STANCU - Manager Departament Resurse Umane
11 Alexandru ANGHEL - Inginer Serviciu Achizitii
12 Mihai Radu SAPTEFRATI - Manager Deparament Juridic
13 Marian FETITA - Manager Departament Contabilitate
14 Elena ROTARI - Specialist Departament Risc Management
15 Mihaela DULAU - Economist Serviciul Achizitii
16 Andrei Liviu BUGA - Consilier juridic Departament Procurement
17. Ion MONCEA - Sef Serviciu Consultanta si Activitati Corporative

Conform Caietului de Sarcini, prin acest contract vor fi acoperite prejudiciile, daunele etc de orice fel produse/survenite in perioada asigurata, in limitele teritoriale si in legatura directa cu activitatea administratorilor si a directorilor executivi, autorizata legal si desfasurata de asigurat si reclamate asiguratorului pe durata de 12 luni a contractului si ulterior acestuia, timp de minum un an de la data expirarii politelor de asigurare.

Polita de asigurare va fi nenominala, dar va cuprinde o lista actualizata cu numele membrilor Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului care au fost in functie pe toata perioada asigurata.

Limita de raspundere pentru persoanele asigurate:
- limita de raspundere asigurata pe eveniment va fi 50 milioane de euro,
- limita de raspundere agregata (pentru toate evenimentele asigurate) va fi de 50 milioane de euro.

Perioada de retroactivitate a politelor va fi de incepand cu 26 iulie 2018.

De asemenea, polita va acoperi si urmatoarele costuri sau cheltuieli ca si sublimite pentru o valoare de 1 milion de euro per eveniment si in agregat: cheltuiei de limitare a pierderilor, amenzi si penalitati civile si administrative, costuri de refacere a imaginii/reputatiei; cheltuieli/costuri de urgenta, cheltuieli/costuri de comunicare in caz de criza; costuri de aparare; cheltuieli de aparare in legatura cu insulta sau calomnia, ; cheltuieli de aparare in legatura cu uciderea din culpa; cheltuieli cu garantii si cautiuni, sau cele privind extradarea si alte proceduri.

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 3 august 2021, ora 15:00.

Mai multe detalii gasiti in anunt.

3.524 accesari
Sondaj

Care este riscul de care te temi cel mai mult pentru locuinta ta?

- Cutremur
- Inundatii
- Alunecari de teren
- Incendii
- Furtuna
- Furt
- Altele (va rog mentionati la rubrica de comentarii)


PROMO