1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

Guvernul din Republica Moldova a aprobat proiectul de lege privind fondurile de pensii facultative

Proiectul de lege care stabileste cadrul legal privind constituirea si functionarea fondurilor de pensii facultative in Republica Moldova a fost aprobat in sedinta din 10 iunie a.c. a Guvernului. Documentul, elaborat de Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF), specifica cerintele fata de organizarea si instituirea unei piete interne pentru acumularea si oferirea de pensii facultative, pe baza economiilor capitalizate individuale, in conditii de siguranta si de tratament echitabil pentru participanti.

Potrivit proiectului de lege, sistemul pensiilor facultative nu limiteaza participarea persoanelor in functie de varsta sau marimea contributiei, iar aderarea la un fond de pensii facultative este o optiune individuala. Sistemul facultativ de fonduri de pensii se va forma pe baza contributiilor voluntare ale salariatilor si/sau angajatorilor. Fiecare participant va decide fondul de pensii la care va contribui, precum si marimea contributiei, incheind in acest sens un act individual de aderare la fond.

De asemenea, proiectul prevede un element nou menit sa consolideze relatia dintre angajat-angajator, materializat printr-un plan de pensii ocupationale. Astfel, in timp ce fondurile de pensii facultative sunt axate in special pe componenta individuala de retail, fondurile de pensii ocupationale se bazeaza pe componenta corporativa, fiind constituite la initiativa angajatorului, care achita contributiile pentru angajatii sai.

Administrarea activelor fondurilor de pensii facultative va putea fi efectuata de o societate pe actiuni constituita exclusiv in scopuri de creare si administrare a fondurilor de pensii facultative sau de catre o entitate reglementata din sectorul financiar (societate de administrare fiduciara a investitiilor, asigurator/reasigurator).

Proiectul de lege include reglementari in materie de supraveghere si interventie din partea CNPF in scopul protejarii intereselor participantilor fondului de pensii. Astfel, in scopul limitarii riscurilor si asigurarii redresarii situatiei financiare a fondului de pensii facultative, au fost stabilite masuri de interventie si sanctionare. Ca o ultima masura este prevazuta administrarea speciala, avand drept scop, conservarea valorii activelor fondurilor de pensii si redresarea financiara a administratorului.

Documentul prevede constituirea Fondului de garantare a contributiilor in sistemul de pensii facultative reglementat si gestionat de CNPF, care va avea menirea sa compenseze pierderile participantilor si beneficiarilor fondurilor de pensii facultative, in cazul imposibilitatii asigurarii lor de catre administratorii de fonduri.

Toate aceste prevederi sunt menite sa sporeasca atractivitatea fondurilor de pensii facultative, atat pentru angajatori cat si pentru angajati, pentru a impulsiona prin conditii flexibile constituirea unor fonduri de pensii facultative/ocupationale in beneficiul participantilor/angajatilor, in calitate de viitori pensionari.

Daca va fi aprobata, legea va intra in vigoare dupa sase luni de la publicarea in Monitorul Oficial iar ulterior, in trei ani, Guvernul va elabora si prezenta Parlamentului legea privind organizarea si functionarea sistemului de plata a pensiilor facultative.