1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
GHID util pentru asiguratii ...

GHID util pentru asiguratii afectati de intrarea in insolventa a societatii CITY Insurance (INFOGRAFIC)

ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat un Ghid dedicat consumatorilor care contine o serie de informatii importante pentru cei care sunt afectati de intrarea in insolventa a societatii CITY Insurance. Printre acestea este si un Infografic cu pasii de urmat in relatia cu FGA - Fondul de Garantare a Asiguratilor in cazul unui accident auto in care vinovatul are polita RCA la CITY sau atunci cand doresc sa deschida un dosar de dauna CASCO.

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a dispus prin Decizia nr. 1148/17.09.2021 retragerea autorizatiei de functionare a Societatii de Asigurare-Reasigurare CITY Insurance S.A. si promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment, in temeiul prevederilor legale aplicabile.

Decizia ASF a fost publicata, luni - 27 septembrie 2021, in Monitorul Oficial, Partea I, nr 921.

Astfel, odata cu lansarea Ghidului, ASF a publicat si un INFOGRAFIC denumit "Ce fac in situatia in care am fost implicat intr-un accident in care vinovatul are polita RCA la CITY Insurance sau am o asigurare CASCO la CITY Insurance si vreau sa deschid un dosar de dauna, deoarece am masina lovita?":
 

Descarca infograficul de mai sus AICI!

CE MASURI DE PROTECTIE EXISTA PENTRU CONSUMATORI IN ACEASTA SITUATIE?

Conform Ghidului, pentru a proteja consumatorii de produse si servicii de asigurare, in Romania exista Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA), ca schema de garantare in domeniul asigurarilor. FGA are ca scop protejarea creditorilor de asigurari de consecintele insolventei unui asigurator persoana juridica romana. Destinatia principala a sumelor aflate la dispozitia FGA este plata catre creditorii de asigurari a indemnizatiilor/ despagubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii incheiate in conditiile legii si a primelor datorate de asigurator pentru perioada in care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a incetarii contractelor de asigurare, cu respectarea plafonului de garantare prevazut de lege (500.000 lei/creanta de asigurare).

CINE ESTE UN CREDITOR DE ASIGURARE IN RAPORT CU CITY INSURANCE?

  • persoana asigurata - persoana care are incheiat un contract de asigurare cu CITY Insurance S.A.;
  • un beneficiar al asigurarii - o terta persoana careia CITY Insurance S.A. ar fi urmat sa ii achite sumele cuvenite conform conditiilor prevazute de contractul de asigurare, ca urmare a producerii riscului asigurat;
  • persoana pagubita - persoana indreptatita sa primeasca despagubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de raspundere civila, inclusiv RCA, acoperit de catre CITY Insurance S.A.. Se include in aceasta categorie si asiguratorul indreptatit in baza legii sa recupereze de la CITY Insurance S.A. sume platite propriului asigurat atunci cand a acoperit prejudiciile produse acestuia de catre un asigurat al CITY Insurance S.A.

CE ESTE O CREANTA DE ASIGURARE? 

Creantele de asigurari, indiferent de momentul nasterii acestora in raport cu deschiderea procedurii de faliment, sunt cele care rezulta dintr-un contract de asigurare. 

Creantele de asigurari ale creditorilor de asigurari se refera la:

  • despagubirile/indemnizatiile datorate in temeiul unui contract de asigurare;
  • cota parte din prima de asigurare datorata de asigurator pentru perioada in care riscul nu mai este acoperit, ca urmare a incetarii contractului de asigurare inainte de expirarea perioadei de valabilitate inscrise in polita (restituirea unei cote parti a primelor de asigurare achitate);
  • sumele rezervate pentru acesti creditori atunci cand unele elemente ale datoriei nu sunt cunoscute inca.

Un creditor de asigurare poate avea creante de asigurare in temeiul unui sau mai multor contracte de asigurare. Plafonul de garantare a sumelor care pot fi platite de FGA se refera la fiecare creanta in parte pe care un creditor de asigurare o poate avea in raport cu asiguratorul in insolventa.

CAT TIMP SUNT VALABILE CONTRACTELE DE ASIGURARE?

Contractele de asigurare incheiate cu societatea CITY Insurance S.A. sunt valabile pana la data la care intervine una dintre urmatoarele situatii:

  • data expirarii mentionata de contract;
  • data denuntarii contractului de asigurare de catre asigurat printr-o notificare transmisa societatii sau lichidatorului judiciar;
  • la data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii de faliment, contractele/ politele de asigurare incheiate de asigurator inceteaza de drept in termen de 90 de zile.

Decizia de denuntare este o decizie ce nu poate fi adoptata decat in baza propriei analize de oportunitate efectuata de catre asigurat sau lichidatorul judiciar.

Contractele de asigurare facultativa sunt contracte intre cele doua parti - societatea de asigurare si asigurat, prin care au fost stabilite drepturile si obligatiile partilor. Contractele pot contine clauze exprese privind denuntarea/rezilierea de catre oricare dintre parti. In cazul in care astfel de clauze nu sunt cuprinse in contract, se aplica legislatia aferenta. In Romania, noul Cod Civil prevede ca un contract poate fi denuntat in termen de 20 de zile calculate de la data la care cealalta parte primeste notificarea privind denuntarea contractului.

CUI MA ADRESEZ IN CAZ DE DAUNA? 

Conform prevederilor legale aplicabile, FGA va proceda la deschiderea dosarelor de dauna, va intreprinde cele necesare pentru constatarea tehnica a avariilor, instrumentarea dosarelor de dauna, precum si pentru avizarea lor din punct de vedere tehnic. 

FGA va va pune la dispozitie cererea-tip de deschidere a dosarului de dauna pe care urmeaza sa o completati si, de asemenea, va va informa cu privire la documentele justificative care trebuie sa insoteasca aceasta cerere. Informatiile vor fi disponibile pe pagina de internet a FGA. 

Cererea de deschidere a dosarului de dauna (model) se regaseste in normele ASF si pe pagina de internet a FGA - www.fgaromania.ro.

CARE ESTE SUMA CU CARE POT FI DESPAGUBIT? 

Potrivit plafonului de garantare stabilit de lege, FGA poate asigura efectuarea platii in suma de maxim 500.000 lei pentru fiecare creanta de asigurare (indiferent cate creante de asigurare are un creditor de asigurare).

CE SE INTAMPLA DACA DESPAGUBIREA MEA ESTE MAI MARE DECAT LIMITA MAXIMA DE DESPAGUBIRE A FGA? 

Pentru sumele de recuperat care depasesc plafonul legal de despagubire, orice persoana este in drept sa urmeze procedura legala prevazuta de Legea insolventei nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAND PRIMESC BANII? 

In termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Deciziei ASF de retragere a autorizatiei de functionare si constatare a existentei indiciilor de insolventa a CITY Insurance S.A., FGA poate incepe efectuarea de plati din disponibilitatile sale, pentru sumele cuvenite creditorilor de asigurari ai societatii CITY Insurance S.A. Platile se efectueaza dupa parcurgerea de creditorul de asigurari a procedurii administrative de plata, asa cum este prevazuta de legislatia in vigoare.

CUM SE FACE PLATA?

Plata va fi efectuata in lei, pentru creantele certe, lichide si exigibile, prin intermediul postei (mandat postal) sau a unei banci autorizate de BNR, in limita plafonului legal. Sumele platite prin mandat postal vor fi in limita unui plafon stabilit de ASF, acesta fiind in prezent de 5.000 lei. Daca creanta respectiva este in valuta, plata se poate face si in moneda creantei, prin deschiderea de conturi bancare corespunzatoare.

CONTACTE UTILE:

FGA - Fondul de Garantare a Asiguratilor 
Str. Vasile Lascar nr. 31, Sector 2, Bucuresti, Romania
www.fgaromania.ro | office@fgaromania.ro 
tel:+4021.201.10.60 | fax:+4021.201.10.61

ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiara 
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti
www.asfromania.ro | office@asfromania.ro 
Tel Verde 0800 825 627

Ghidul pentru consumatori privind situatia CITY Insurance este disponibil AICI!

 

CITITI PE ACEEASI TEMA:
FGA primeste cereri de plata din partea creditorilor de asigurare ai CITY Insurance