1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
FGA a publicat Lista potentialilor ...

FGA a publicat Lista potentialilor creditori ai EUROINS

Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a receptionat 61.004 dosare neachitate de catre EUROINS, precum si un numar de 3,950,240 polite de asigurare, atat polite RCA - 2.782.279 cat si non RCA - 1.167.961, potrivit unui comunicat transmis azi.

FGA a publicat lista, pe site-ul institutiei, la adresa: Lista potentialilor creditori de asigurari ale caror creante au rezultat din evidentele transmise de EUROINS SA - www.fgaromania.ro

Publicarea Listei s-a realizat in virtutea obligatiilor FGA stabilite prin dispozitiile art. 12 alin. (4) din Legea nr. 213/2015, actualizata, potrivit carora:

(4) Pe baza evidentelor si documentelor preluate de la asigurator, Fondul intocmeste lista potentialilor creditori de asigurari si asigura publicarea acesteia pe site-ul propriu.

FGA a mai transmis: "Reamintim potentialilor creditori de asigurari ai Societatii EUROINS Asigurare-Reasigurare S.A ca, potrivit art. 13 alin. (1) din Legea nr. 213/2015, FGA este in drept sa efectueze plati din disponibilitatile sale in vederea achitarii sumelor cuvenite creditorilor de asigurari, cu respectarea dispozitiilor legale, dupa parcurgerea de catre creditorul de asigurari a procedurii administrative de plata reglementate de Legea nr. 213/2015. Plata despagubirilor se face in limita a 500.000 lei pentru fiecare creanta de asigurare datorata in temeiul unui contract de asigurare incheiat cu asiguratorul aflat in insolventa, potrivit plafonului de garantare reglementat de Legea nr. 213/2015 actualizata.

Conform art.13 alin 4 din Legea 213/2015: "Aprobarea sau, dupa caz, respingerea sumelor pretinse de petenti este de competenta Comisiei Speciale" a FGA.

Potrivit art.14 din Legea 213/2015 actualizata, orice persoana care pretinde un drept de creanta de asigurari impotriva asiguratorului in stare de insolventa poate formula o cerere de plata motivata, adresata Fondului in conditiile prevazute la art. 121 si alin. (4), dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data nasterii dreptului de creanta, atunci cand acesta s-a nascut ulterior, sub sanctiunea decaderii din drept. Procedura de faliment nu a fost deschisa in Instanta, asadar, termenul limita de depunere a cererilor de plata nu curge."

Formularele cererilor de plata sunt disponibile online:

Anexa 9-restituire prima: Cerere de plata privind acordarea restituirii de prima - www.fgaromania.ro

Anexa 10-cerere pentru acordarea despagubirilor: Cerere de plata privind acordarea despagubirilor/ indemnizatiilor - www.fgaromania.ro

FGA aduce la cunostinta creditorilor de asigurare ai Societatii EUROINS Asigurare-Reasigurare S.A ca stadiul solutionarii cererilor de plata poate fi urmarit online, pe site-ul FGA, la adresa: https://www.fgaromania.ro/status-cereri-nou.