1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
FGA a initiat platile pentru ...

FGA a initiat platile pentru creditorii de asigurari ai EUROINS

Conform prevederilor legale, miercuri, 17 Mai 2023, s-a implinit termenul legal de 60 de zile, de la data publicarii in Monitorul Oficial a deciziei de ridicare a autorizatiei de functionare, in cazul Societatii EUROINS Asigurare-Reasigurare SA. Prin urmare, Fondul de Garantare a Asiguratilor poate proceda la plata creantelor de asigurari cuvenite creditorilor de asigurari ai acestui asigurator.

FGA a aprobat o prima transa de 1004 cereri de plata -Restituiri prima-Anexa 9, pentru creditorii de asigurari ai EUROINS SA, urmand ca platile efective sa fie efectuate in cursul zilei de joi, 18 Mai 2022. Primele plati insumeaza 658.562 lei.

"Achitarea creantelor de asigurari va continua pe masura ce FGA va analiza si aviza la plata cererile creditorilor de asigurari ai EUROINS SA, inregistrate la Fond, in paralel cu activitatea de avizare/plata a cererilor de plata inregistrate pentru alti asiguratori in faliment", se arata in comunicat.

Fondul a procedat, conform legislatiei, la preluarea evidentelor complete ale dosarelor de dauna precum si a evidentelor tehnico-operative si contabile de la asigurator, pentru a putea analiza cererile de plata inregistrate la Fond. Procesul a fost unul de indelungat, avand in vedere dimensiunea companiei si a bazelor de date detinute de aceasta.

FGA analizeaza Cererile de plata, pe urmatoarele categorii:

  • cereri de plata formulate in temeiul dosarelor de dauna aferente daunelor materiale, deschise de FGA sau EUROINS SA;
  • cereri de restituire prime;
  • cereri de plata formulate pentru vatamari corporale sau decese;
  • cereri de plata formulate in temeiul unor sentinte judecatoresti definitive.

Fondul de Garantare a Asiguratilor, mentioneaza ca, fluxurile de instrumentare sunt diferite pentru fiecare dintre aceste categorii, luand in considerare prevederile legale aferente.

Pana la data de 16 Mai 2023, FGA a receptionat un numar de 71.774 cereri de plata, pentru EUROINS SA. Dintre acestea, Fondul a inregistrat: 38.492.

FGA, reaminteste potentialilor creditori de asigurari ai Societatii EUROINS Asigurare-Reasigurare S.A ca, potrivit art. 13 alin. (1) din Legea nr. 213/2015, FGA este in drept sa efectueze plati din disponibilitatile sale in vederea achitarii sumelor cuvenite creditorilor de asigurari, cu respectarea dispozitiilor legale, dupa parcurgerea de catre creditorul de asigurari a procedurii administrative de plata reglementate de Legea nr. 213/2015. Plata despagubirilor se face in limita a 500.000 lei pentru fiecare creanta de asigurare datorata in temeiul unui contract de asigurare incheiat cu asiguratorul aflat in insolventa, potrivit plafonului de garantare reglementat de Legea nr. 213/2015 actualizata.

Conform art.13 alin 4 din Legea 213/2015: "Aprobarea sau, dupa caz, respingerea sumelor pretinse de petenti este de competenta Comisiei Speciale a FGA".

Potrivit art.14 din Legea 213/2015 modificata prin OUG 102/2021 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 27 septembrie 2021, orice persoana care pretinde un drept de creanta de asigurari impotriva asiguratorului in stare de insolventa poate formula o cerere de plata motivata, adresata Fondului in conditiile prevazute la art. 121 si alin. (4), dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data nasterii dreptului de creanta, atunci cand acesta s-a nascut ulterior, sub sanctiunea decaderii din drept.