1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Dezbateri in Parlament pe ...

Dezbateri in Parlament pe proiectul de Lege pentru activitatea de asigurari si reasigurari. Ce schimbari se propun?

Comisiile parlamentare permanente de la Chisinau au inceput dezbaterile pe marginea proiectului de Lege privind activitatea de asigurare si reasigurare, care prevede crearea unui cadru legal nou de gestiune a crizelor in sectorul de asigurari, prin introducerea unor masuri si instrumente menite sa intervina suficient de timpuriu si promt in cazul unui asigurator neviabil sau in curs de a intra in dificultate.

Potrivit Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF) documentul transpune, in mare parte, reglementarile aplicate la nivelul Uniunii Europene in domeniul supravegherii si solvabilitatii asiguratorilor si urmeaza sa substituie Legea actuala cu privire la asigurari nr. 407/2006.

Proiectul de lege a fost elaborat de CNPF cu consilierea si expertiza Bancii Mondiale, in cadrul proiectului de asistenta tehnica "Reforma pietei de asigurari din Moldova", si reprezinta un pas decisiv in consolidarea sectorului de asigurari si racordarea pietei standardelor Solvabilitate II (punerea in aplicare a noilor cerinte prudentiale, de guvernanta corporativa si de gestionare a riscurilor de catre companiile de asigurari etc.).

Noul cadru legal a fost aprobat in sedinta Guvernului din 28 octombrie a.c, fiind prezentat de catre viceprim-ministrul, Serghei Puscuta, ministru al Finantelor, care a mentionat ca "proiectul dat de lege va contribui la cresterea protectiei intereselor consumatorilor si beneficiarilor de produse de asigurare, fortificarea si consolidarea sectorului de asigurari, precum si la asigurarea stabilitatii pietei prin interventia timpurie si in timp util a supraveghetorului".

Prevederile proiectului de Lege au drept obiectiv crearea unei noi arhitecturi de supraveghere a sistemului si asigurarea solvabilitatii asiguratorilor in vederea onorarii angajamentelor fata de consumatorii serviciilor de asigurare, iar elementele de noutate ale acestuia in raport cu legea actuala sunt:
  • accentuarea importantei sistemului de guvernanta corporativa a companiilor de asigurari si stabilirea a patru functii-cheie ale acesteia (functia de management al riscurilor, functia actuariala, functia de control intern si functia de audit intern);
  • stabilirea criteriilor de conformitate pentru persoanele ce detin functii cheie si de conducere a unei companii de asigurari, precum si necesitatea aprobarii prealabile a acestora de catre CNPF in calitate de regulator;
  • prevederea unor cerinte suplimentare de transparentizare a activitatii asiguratorilor, in special cu privire la solvabilitatea si situatia financiara a acestora;
  • utilizarea principiului prudential in ceea ce priveste investitiile, societatile de asigurare, investind numai in active si instrumente ale caror riscuri pot fi identificate, masurate, monitorizate, gestionate, controlate si raportate in mod adecvat;
  • reconceptualizarea procesului de supraveghere de catre regulator a activitatii pe piata asigurarilor;
  • majorarea cerintelor de capital minim in vederea asigurarii stabilitatii si solvabilitatii asiguratorului in orice moment, indiferent de evolutiile pietei, cerinte ce urmeaza a fi atinse etapizat de la data adoptarii si publicarii legii.
Resetarea cadrului de reglementare si supraveghere a pietei de asigurari

Sectorul de asigurari din Republica Moldova se afla de mai multi ani intr-o faza de dezvoltare, aceasta stare de lucruri fiind determinata atat de evolutia social-economica a tarii, bunastarea populatiei, cat si de tergiversarea unor reforme importante. Aplicarea noului cadru legal presupune o mai buna gestionare a riscurilor, dar si cresterea increderii cetatenilor si investitorilor fata de sectorul de asigurari prin implementarea unor practici de guvernanta corporativa.

Directorul Departamentului asigurari din cadrul CNPF, Tatiana CIOBANU, sustine ca proiectul de lege vine cu noi abordari ce tin de statuarea managementului riscului, transformarea procesului de supraveghere din unul reactiv intr-un proces continuu, cooperarea intre autoritatile competente, gestionarea crizelor, cerinta de capital minim etc.

"Reformarea cadrului national de reglementare si supraveghere si armonizarea acestuia cu practicile europene, se axeaza pe imbunatatirea cadrului de guvernanta corporativa, precum si asigurarea unui management prudent si responsabil in materie de gestionare a riscurilor, respectiv, detinerea unui capital adecvat in raport cu riscurile asumate", afirma Tatiana CIOBANU.

Proiectul prevede instituirea de catre societatile de asigurare a unui sistem eficient de control intern, care sa includa proceduri administrative si contabile, functia de monitorizare a conformitatii, de dezvaluire a informatiei si raportare si evaluare a riscurilor. De asemenea, entitatile vor institui si o functie de audit intern, care va avea responsabilitati ce tin de: evaluarea functionalitatii sistemului de control intern, auditarea strategiilor privind managementul riscurilor cel putin o data pe an, monitorizarea realizarii actiunilor stabilite de organele de conducere in urma recomandarilor etc.

Totodata, sunt stabilite noi conditii de licentiere a societatilor de asigurare si/sau reasigurare (eliberarea/suspendarea/retragerea licentelor, cerintele de licentiere a sucursalei societatii de asigurare si/sau reasigurare din alte state, capitalul de dotare a sucursalei, evaluarea calitatii societatii de asigurare si/sau reasigurare care solicita infiintarea sucursalei).

Cat priveste reglementarea activitatii, documentul prevede desfasurarea acesteia doar in baza licentei eliberate de Comisia Nationala a Pietei Financiare, la cererea solicitantului. Orice cerere de licentiere trebuie sa fie insotita de un plan de afaceri, care sa includa cel putin clasele si riscurile de asigurare si structura organizatorica din care sa rezulte volumul si complexitatea activitatilor pentru urmatorii 3 ani.

Alta noutate vizeaza obligativitatea pentru toate persoanele care indeplinesc functii critice de a fi competente si onorabile, iar pentru persoanele care ocupa functii cheie de a fi supuse cerintelor de notificare/avizare de catre CNPF. Reglementarea acestor functii prin proiectul de lege nu impiedica societatile de asigurare sa decida in mod independent cum vor organiza aceste functii in practica sau sa poata fi externalizate catre experti, in limitele stabilite prin proiect.

Reguli noi pe piata asigurarilor

Proiectul de lege stabileste si competentele CNPF in calitate de supraveghetor. Astfel, sunt reglementate masurile/sanctiunile pe care Autoritatea de supraveghere le poate lua in aceasta calitate, mai cu seama in cazul in care societatile de asigurare nu respecta prevederile referitoare la rezervele tehnice si pe cele privind cerintele de capital, inclusiv cu interzicerea societatilor respective sa dispuna liber de active pana la restabilirea conformitatii cu cerintele legale.

Responsabila din cadrul CNPF a tinut sa sublinieze ca, de asemenea, a fost introdus si conceptul de capital minim, reprezentat de capitalul propriu, cerinte care urmeaza a fi indeplinite etapizat. Capitalul minim variaza de la 2,2 pana la 6,4 mil. de euro, in functie de riscurile din clasele de asigurare, practicate de asigurator. Astfel, pentru societatile de asigurare care desfasoara activitate de asigurare generala, acesta va constitui echivalentul in lei a 2,2 mil. euro, iar pentru societatile de asigurare/reasigurare care desfasoara activitate simultana de asigurari generale si de asigurari de viata - echivalentul in lei a 6,4 mil. euro.

Un capitol aparte este destinat societatilor de asigurare aflate in dificultate si gestiunii crizelor in sectorul de asigurari, prin aplicarea unor instrumente, precum: interventia timpurie, rezolutia/remedierea financiara. Scopul acestor masuri este de a garanta protectia creditorilor de asigurari, minimizarea impactului asupra fondurilor de protectie, protejarea fondurilor publice prin reducerea la minimum a dependentei de sprijin financiar public, evitarea efectelor negative asupra stabilitatii financiare a pietei de asigurari etc.

Proiectul statueaza aplicarea principiului proportionalitatii atat cerintelor impuse societatilor de asigurare, cat si activitatii de exercitare a competentelor, de supraveghere, iar pentru realizarea acestui obiectiv si pentru aplicarea adecvata a principiului proportionalitatii, este prevazuta utilizarea de catre asiguratori a propriilor date pentru a calibra parametrii de subscriere cu cerintele de capital minim.