1asig.ro
1asig.ro

Deficitul de cont curent s-a diminuat la 30 iunie. Investitiile straine directe au scazut semnificativ la 6 luni

5 min. / 1.540 cuvinte
In perioada ianuarie-iunie 2020 contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 3,497 miliarde de euro, comparativ cu 4,373 miliarde de euro in perioada ianuarie-iunie 2019, a anuntat BNR - Banca Nationala a Romaniei.

PROMO


In structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1,127 miliarde de euro, balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mare cu 376 milioane euro, balanta veniturilor primare a adus o contributie pozitiva de 1,123 miliarde de euro, iar balanta veniturilor secundare a inregistrat un excedent mai mare cu 504 milioane euro.Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 352 milioane euro (comparativ cu 2,697 miliarde de euro in perioada ianuarie - iunie 2019), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat valoarea neta de 160 milioane euro, iar creditele intragrup au inregistrat valoarea neta de 192 milioane euro.

In perioada ianuarie - iunie 2020, datoria externa totala a crescut cu 5,579 miliarde de euro. In structura:
  • datoria externa pe termen lung a insumat 78,983 miliarde de euro la 30 iunie 2020 (70,9% din totalul datoriei externe), in crestere cu 7,2% fata de 31 decembrie 2019;
  • datoria externa pe termen scurta inregistrat la 30 iunie 2020 nivelul de 32,469 miliarde de euro (29,1 % din totalul datoriei externe), in crestere cu 0,8% fata de 31 decembrie 2019.
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,1% in perioada ianuarie - iunie 2020, comparativ cu 18,6% in anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri si servicii la 30 iunie 2020 a fost de 5,7 luni, in comparatie cu 4,6 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculata la valoarea reziduala, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2020 a fost de 80,0%, comparativ cu 73,8% la 31 decembrie 2019.


e) date estimate
p) date provizorii
*) Cresterea datoriei publice directe, provenita din emisiunile de euroobligatiuni ale Ministerului Finantelor Publice in valoare nominala de 6 300 milioane euro si din imprumuturile nete efectuate in contul datoriei publice directe in valoare de 510 milioane euro, a fost diminuata de variatia preturilor titlurilor de valoare emise de administratia publica de circa -1 175 milioane euro.

234 accesari