1asig.ro
1asig.ro

Deficitul bugetar a ajuns la 5,18% din PIB in primele opt luni din 2020

5 min. / 1.540 cuvinte
Deficitul bugetar a urcat, in primele opt luni din 2020, la 5,18% din PIB, respectiv la 54,77 miliarde de lei, comparativ cu 2,1% din PIB in perioada similara din 2019 (21,9 miliarde de lei), mai mult de jumatate fiind rezultat din masurile de combatere a crizei cauzate de epidemia COVID-19, conform MFP.

PROMO


"Executia bugetului general consolidat in primele opt luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit de 54,77 miliarde lei (5,18% din PIB), din care mai mult de jumatate este rezultat din masurile de combatere a crizei cauzate de epidemia COVID-19. Sume in valoare de 31,17 miliarde lei (2,95% din PIB) au fost lasate in mediul economic prin facilitatile fiscale, investitii si cheltuieli exceptionale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19", a anuntat Ministerul de Finante.

Veniturile bugetului general consolidat au insumat 201,32 miliarde lei in primele opt luni ale anului 2020, in timp ce cheltuielile bugetului general consolidat au fost in suma de 256,09 miliarde lei.

"Cresterea deficitul bugetar aferent primelor opt luni ale anului curent, comparativ cu cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, este explicata, pe partea venituri, de evolutia nefavorabila a incasarilor bugetare in perioada martie-august datorita crizei, precum si ca urmare a amanarii platii unor obligatii fiscale de catre agentii economici pe perioada crizei (14,4 miliarde lei), de cresterea cu 2,8 miliarde lei a restituirilor de TVA, fata de nivelul aferent perioadei ian-august 2019, pentru sustinerea lichiditatii in sectorul privat, precum si de bonificatiile acordate pentru plata la scadenta a impozitului pe profit si a celui pe veniturile microintreprinderilor, in valoare de 0,25 miliarde lei", explica ministerul.

Pe partea de cheltuieli, fata de cresterea bugetara prin efectul legilor s-a inregistrat o crestere a cheltuielilor de investitii cu 5,1 miliarde lei fata de aceeasi perioada a anului precedent, precum si plati cu caracter exceptional generate de epidemia COVID-19 de aproximativ 8,62 miliarde lei.

Veniturile bugetului general consolidat au insumat 201,32 miliarde lei in primele opt luni ale anului 2020, in scadere cu 1,4% fata de nivelul incasat in perioada corespunzatoare a anului trecut. Exprimate ca pondere in PIB estimat, veniturile bugetare au inregistrat o reducere de 0,23 puncte procentuale (an/an), cauzata in principal de contractia incasarilor nete din TVA.

In ce priveste evolutia lunara, dinamica veniturilor totale a revenit in august in teritoriul pozitiv (8,8% an/an), fiind determinata de avansul veniturilor nefiscale si al celor din fonduri europene. Volatilitatea crescuta a incasarilor lunare, incepand din martie, este explicata de facilitatile fiscale acordate in conjuctura actuala.

Incasarile din impozitul pe salarii si venit au inregistrat 16,23 miliard lei in primele opt luni ale anului curent, consemnand o crestere de 5,3% (an/an). Cel mai mare aport la acest avans l-au avut incasarile din impozitul aferent Declaratiei unice, cu 29% mai mari fata de cele inregistrate in perioada similara a anului trecut. Totodata, evolutia veniturilor din aceasta sursa a fost sustinuta si de sporul incasarilor din impozitul pe veniturile din pensii si dividende, de 42,3%, respectiv 10,8%.

In conditiile unei dinamici pozitive a fondului de salarii din economie, de 5,6% in perioada decembrie 2019 - iulie 2020 (an/an), incasarile din impozitul pe salarii au crescut cu numai 0,6% in primele opt luni din acest an, evolutie explicata in principal de prorogarea termenului de plata a obligatiilor fiscale. Cu toate acestea, incasarile din luna august prezinta o revenire (+1,2% an/an), apropiindu-se de traiectoria bazei macroeconomice relevante.

Contributiile de asigurari au totalizat 73,71 miliarde lei in primele opt luni ale anului 2020, prezentand o reducere marginala fata de nivelul inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut (-0,3%). In luna august, spre deosebire de incasarile din impozitul pe salarii, dinamica contributiilor inregistreaza o scadere (-2,5% an/an), in conditiile in care fondul de salarii din economie se majoreaza cu 5,4%.

Incasarile din contributii sociale au fost afectate de: prorogarea termenului de plata a obligatiilor fiscale declarate de catre contribuabili, de modificarea bazei de calcul a CAS si CASS datorata de salariatii cu contract individual de munca cu timp partial si de scutirea de la plata a contributiei asiguratorii in munca (pentru somajul tehnic).

Incasarile din impozitul pe profit au insumat 10,52 miliarde lei in primele opt luni ale anului curent, in scadere cu 14,6% fata de perioada corespunzatoare a anului trecut (luna august consemnand totusi o ameliorare a dinamicii negative: -6,7%). In structura, incasarile din impozitul pe profit de la agentii economici s-au diminuat cu 10,3%, in timp ce incasarile din impozitul pe profit de la bancile comerciale s-au contractat cu 51,8%.

"Evolutia negativa este explicata in principal de contractia activitatii economice, amanarea achitarii obligatiilor fiscale de catre contribuabilii platitori de impozit pe profit, precum si de bonificatiile de 5% pentru marii contribuabili, respectiv 10% pentru contribuabilii mici si mijlocii, acordate pentru plata la scadenta a impozitului pe profit (OUG 33/2020, bonificatii acordate in suma de 0,5 miliarde lei)", arata Ministerul de Finante.

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice au inregistrat 2,19 miliarde lei in primele opt luni ale anului, in scadere cu 17,1% (an/an). Evolutia acestor incasari a fost afectata, de asemenea, de amanarea platii obligatiilor fiscale declarate de catre contribuabilii platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, precum si de bonificatiile de 10% acordate acestora pentru plata impozitului la scadenta (OUG 33/2020).

Incasarile nete din TVA au inregistrat 35,12 miliarde lei in primele opt luni ale anului 2020, in scadere cu 14,9% comparativ cu nivelul inregistrat in perioada similara a anului trecut.

Pe fondul revenirii activitatii unor sectoare economice, in luna august dinamica veniturilor brute din TVA s-a ameliorat (-5,3%), in concordanta cu baza macroeconomica relevanta.

Evolutia incasarilor din TVA in primele opt luni ale anului a fost influentata negativ de: cresterea rambursarilor de TVA cu 22,1%, an/an (+2,78 miliarde lei) cu scopul de a asigura companiilor un nivel de lichiditate suplimentar pe perioada crizei; prorogarea termenului de plata a obligatiilor fiscale declarate; evolutiile nefavorabile din sectoarele economice incepand cu luna martie (cu precadere industrie, servicii pentru populatie si comertul cu autovehicule).

Veniturile din accize au insumat 19,3 miliarde lei in primele opt luni ale anului 2020, prezentand o scadere de 3,2% fata de nivelul inregistrat in perioada similara a anului trecut.

Declinul este explicat de contractia incasarilor din accizele pentru produse energetice, de 15,8% (an/an) in perioada ianuarie - august 2020, in principal ca urmare a reducerii consumului de carburanti incepand din luna martie, in contextul crizei actuale. In schimb, veniturile din accizele pentru produsele din tutun au consemnat un avans de 13,9% (an/an), sustinut si de majorarea nivelului accizei la tigarete cu 4,2%.

Veniturile din taxele pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati au inregistrat 2,58 miliarde lei in primele opt luni ale anului. Desi au consemnat o crestere semnificativa fata de incasarile inregistrate in aceeasi perioada a anului trecut, dinamica este explicata in principal de baza foarte redusa aferenta anului 2019, in conditiile in care au fost restituite taxe pentru prima inmatriculare ce au fost incasate in anii precedenti. De asemenea, avansul se datoreaza si incasarii taxelor de licenta de la ANCOM.

Totodata, in cadrul veniturilor din aceasta sursa, incasarile din taxele pe jocurile de noroc au scazut in perioada analizata cu 21,1% (an/an), in conditiile scutirii de la plata a taxei aferente autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc pentru intreaga perioada a starii de urgenta decretate (OUG nr. 48/2020) si amanarii la plata a unor obligatii.

Veniturile nefiscale au inregistrat 18,28 miliarde lei in primele opt luni ale anului 2020 si prezinta o scadere de 2,4% fata de incasarile din aceeasi perioada a anului trecut. Dinamica acestora a fost determinata in principal de contractia veniturilor din dividende (-1,78 miliarde lei).

Sumele rambursate de Uniunea Europeana in contul platilor efectuate si donatii au totalizat 13,32 miliarde lei in primele opt luni ale anului 2020, in crestere cu 35,4% fata de perioada similara a anului trecut. Sumele includ si 1,2 miliarde lei aferente decontarilor din fonduri externe nerambursabile in contul indemnizatiilor acordate pe perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului.

Cheltuielile bugetului general consolidat in suma de 256,09 miliarde lei au crescut in termeni nominali cu 13,3% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile au inregistrat o crestere cu 2,9 puncte procentuale de la 21,3% din PIB 2019 la 24,2% din PIB in 2020. Majorarea cheltuielilor se datoreaza si masurilor care au fost avute in vedere pentru combaterea epidemiei de COVID-19, respectiv a sumelor necesare finantarii in regim de urgenta a cheltuielilor de gestionare a situatiei epidemiologice cauzate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe de o parte, precum si a masurilor cu caracter exceptional, in domeniul social si economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de masurile adoptate pentru limitarea infectarii in randul populatiei. Astfel, pana la finele lunii august s-au platit 3,98 miliarde lei pentru indemnizatii acordate pe perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului, 813,1 milioane lei pentru indemnizatii acordate pentru alti profesionistii, precum si pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca care intrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2, 639,6 milioane lei reprezentand sume acordate angajatorilor pentru decontarea unei parti a salariului brut al angajatilor mentinuti in munca (41,5%), 81 milioane lei pentru indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant.

Cheltuielile de personal au insumat 72,07 miliarde lei, in crestere cu 6% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, reflectandu-se majorarile salariale, indemnizatia de hrana, atat cele aplicate incepand cu 1 ianuarie 2019, acordate in temeiul Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cat si majorarile salariale aplicate cu 1 ianuarie 2020. Exprimate ca pondere in PIB, cheltuielile de personal reprezinta un nivel de 6,8% din PIB, cu 0,4 puncte procentuale peste nivelul din aceeasi perioada a anului anterior. Din total cheltuielilor de personal, platile reprezentand stimulentul de risc acordat pentru COVID 19 au fost de 236,2 milioane lei.

Cheltuielile cu bunuri si servicii au fost 34,39 miliarde lei, in crestere cu 12,7% fata de anul precedent. In cadrul bugetului general consolidat, majorarile fata de medie se inregistreaza la nivelul administratiei locale inclusiv spitalele din subordinea acestora, majorari determinate in special de plati suplimentare pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi si alte produse necesare diagnosticarii si tratarii pacientilor infectati cu coronavirusul SARS-CoV-2.

De asemenea, o crestere se reflecta si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de 9,3% fata de aceeasi perioada a anului anterior determinata de deconturile mai mari pentru plata medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum rezultat si pentru decontarea serviciilor medicale in ambulatoriu.

Cheltuielile cu asistenta sociala au fost de 91,14 miliarde lei in crestere cu 22% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. Evolutia cheltuielilor cu asistenta sociala a fost influentata, in principal, de majorarea punctului de pensie, incepand cu 1 septembrie 2019, cu 15%, respectiv de la 1.100 lei la 1.265 lei, a indemnizatiei sociale pentru pensionari garantata cu 10%, majorarea alocatiilor de stat pentru copii incepand cu 1 mai 2019, precum si indexarea acestora cu rata inflatiei din anul 2019, incepand cu 1 ianuarie 2020. Totodata, incepand cu luna aprilie s-au realizat plati determinate de masurile care au fost luate cu caracter exceptional, in domeniul social si economic, pentru diminuarea efectelor negative generate de pandemia de COVID 19, cum ar fi plata pentru indemnizatii acordate pe perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului in valoare de 3,98 miliarde lei si pentru indemnizatii acordate pentru alti profesionistii, pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca care intrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2 in valoare de 813,1 milioane lei, precum si sume acordate angajatorilor pentru decontarea unei parti a salariului brut al angajatilor mentinuti in munca (41,5%) in valoare de 639,6 milioane lei.

Totodata, se continua decontarile ale indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate pentru concedii medicale in scopul diminuarii stocului de plati restante aferente acestora, astfel ca pana la sfarsitul lunii august platile au fost de 2,48 miliarde lei, in crestere cu 61,1% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent.

Cheltuielile cu subventiile au fost de 4,94 miliarde lei, cea mai mare parte dintre acestea fiind alocate catre sectorul agricol si transporturi, respectiv subventii pentru sprijinirea producatorilor agricoli, subventii pentru transportul calatorilor si pentru diferente de pret si tarif.

Alte cheltuieli au fost de 4,1 miliarde lei, reprezentand, in principal, sume aferente titlurilor de plata emise de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, conform legislatiei in vigoare, burse pentru elevi si studenti, alte despagubiri civile, precum si indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant (81 milioane lei).

Cheltuielile privind proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subventiile de la Uniunea Europeana aferente agriculturii) au fost de 13,9 miliarde lei, cu 21,5% mai mari comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.

Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost in valoare de 24,1 miliarde lei, cea mai mare suma investita in economie in ultimii 10 ani aferenta primelor opt luni ale anului, in crestere cu 26,9% mai mult decat aceeasi perioada a anului precedent. In cadrul bugetului general consolidat, majorarile apar la bugetul de stat si la bugetele locale atat din fonduri nationale, cat si aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile.

De asemenea, din bugetul Ministerului Afacerilor Interne s-au platit 312,6 milioane lei pentru achizitionarea de produse - stocuri de urgenta medicala, inclusiv scannere termice pentru combaterea raspandirii infectiei cu coronavirusul SARS-COV-2.219 accesari