1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Deciziile de sanctionare adoptate ...

Deciziile de sanctionare adoptate de Consiliul ASF in luna august 2023

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a adoptat, in luna august a anului 2023, mai multe decizii de sanctionare a unor entitati/persoane care activeaza in piata financiara non-bancara pentru incalcarea unor prevederi ale legislatiei incidente.

  • PIATA ASIGURARILOR

Fast Brokers - Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 21.800 lei pentru urmatoarele fapte: nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1) si (2), art. 13 alin. (1) lit. a), b), d) si e) si art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 236/2018 privind distributia de asigurari, precum si art. 38 si 40 din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distributia de asigurari.

Fairway Broker de Asigurare S.R.L. a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 17.900 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 35 alin. (7) din Legea nr. 236/2018 privind distributia de asigurari.

Freya Broker de Asigurare S.R.L. a fost sanctionata cu avertisment scris pentru nerespectarea termenului pentru indeplinirea obligatiei instituite la art. 22 alin. (13) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distributia de asigurari.

  • PENSII PRIVATE

Banca Transilvania S.A., in calitate de intermediar de pensii private, a fost atentionata pentru erori operationale privind fluxurile de lucru aferente activitatii de marketing al fondurilor de pensii private.

  • PIATA DE CAPITAL

Chronostyle International S.A.

Sanctionarea cu avertisment a societatii Chronostyle International S.A. pentru nerespectarea obligatiei de a intocmi, publica si transmite la A.S.F. si operatorul de sistem, in termenul legal (cel tarziu 4 luni dupa sfarsitul exercitiului financiar), Raportul anual aferent exercitiului financiar 2022. 

Concas S.A.

Sanctionarea cu avertisment a societatii Concas S.A. pentru nerespectarea obligatiei de a intocmi, publica si transmite la A.S.F. si operatorul de sistem, in termenul legal (cel tarziu 4 luni dupa sfarsitul exercitiului financiar), Raportul anual aferent exercitiului financiar 2022.

VES S.A.

  • Sanctionarea cu avertisment a societatii VES S.A. pentru nerespectarea de a intocmi si publica, in termenul legal, Raportul anual aferent exercitiului financiar 2022, in formatul de raportare electronic unic.
  • Instituirea in sarcina societatii VES S.A. a obligatiei de a dispune masurile necesare in vederea intocmirii si asigurarii publicarii Raportului financiar anual aferent exercitiului 2022, cu respectarea formatului de raportare electronic unic.

 Electroages S.A.

  • Sanctionarea cu avertisment a societatii Electroages S.A. pentru nerespectarea obligatiei de a intocmi si publica, in termenul legal (cel tarziu 4 luni dupa sfarsitul exercitiului financiar), Raportul financiar anual in forma consolidata, aferent exercitiului financiar 2022, care cuprinde situatiile financiare in formatul unic european de raportare electronica (ESEF), auditate de un auditor financiar.
  • Suspendarea, pe durata desfasurarii AGEA Electroarges S.A., convocata pentru data de 16/17.08.2023, a exercitarii drepturilor de vot aferente unui numar de 16.000.000 actiuni ELGS, inregistrate la Depozitarul Central in contul societatii Investment Constantin SRL, care au facut obiectul dosarului nr. 238/1259/2020, in care Curtea de Apel Pitesti a pronuntat Decizia Civila nr. 448/A-C.

Studioul Cinematografic Animafilm S.A.

Sanctionarea cu amenda in valoare de 22.600 lei a societatii Studioul Cinematografic Animafilm S.A. pentru nerespectarea obligatiei de a intocmi, publica si transmite la A.S.F. si operatorul de sistem, in termenul legal (cel tarziu 4 luni dupa sfarsitul exercitiului financiar), Raportul anual aferent exercitiului financiar 2022.

Inox S.A.

Sanctionarea cu amenda in valoare de 15.000 lei a societatii Inox S.A. pentru nerespectarea obligatiei de a intocmi si publica, in termenul legal, rapoartele financiare pentru anii 2022 si 2021, care sa cuprinda si raportul auditorului independent.

OTP Asset Management S.A.I. S.A.

Sanctionarea cu avertisment a societatii OTP Asset Management S.A.I. S.A., avand in vedere identificarea unor aspecte operationale referitoare la depasirea, in cazul unui fond de investitii administrat de S.A.I., a limitei investitionale de 20% in depozite constituite la aceeasi entitate, dupa expirarea perioadei de exceptare de 6 luni de la data autorizarii fondului.

Banca Comerciala Romana S.A. – intermediar institutie de credit

Instituirea in sarcina societatii a unui plan de masuri, cu rol de prevenire sau corectare a unor situatii potential generatoare de deficiente si de optimizare a activitatii. Principalele situatii identificate au vizat aspecte operationale/organizatorice referitoare la evidenta operatiunilor si interactiunea directa cu clientii. 

S.A.I. Globinvest S.A.

Atentionarea societatii S.A.I. Globinvest S.A. pentru nerespectarea obligatiei de a supune autorizarii A.S.F. anterior inregistrarii la O.N.R.C. a modificarii componentei Consiliului de Administratie al S.A.I.

UCM Resita S.A.

Sanctionarea cu amenda in cuantum de 72.800 lei a societatii ICESA S.A., in calitate de actionar al emitentului UCM Resita S.A., pentru nerespectarea obligatiei de a derula o oferta publica de preluare obligatorie.