1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Deciziile adoptate saptamana ...

Deciziile adoptate saptamana aceasta de Consiliul ASF

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a aprobat, in cadrul sedintei din aceasta saptamana o serie de masuri privind cadrul de functionare a pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private.

Astfel, ASF a Avizat:

Autorizarea doamnei Maria-Luiza IONESCU in calitate de persoana care conduce structura de control intern din cadrul S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.;

Aprobarea prospectului alcatuit din documente distincte, aferent ofertei publice primare de vanzare obligatiuni emise de Bittnet Systems S.A., derulata in vederea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.;

Aprobarea prospectului UE pentru crestere intocmit in vederea majorarii capitalului social al societatii Metalica S.A. Oradea;

Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii PROASIG Broker de Asigurare S.R.L., ca urmare a completarii obiectului de activitate secundara;

Aprobarea cererii de avizare a modificarii Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ, administrat de NN Asigurari de Viata S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitiva a modificarii Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ, administrat de NN Asigurari de Viata S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificarii Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim, administrat de NN Asigurari de Viata S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitiva a modificarii Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim, administrat de NN Asigurari de Viata S.A.

In ceea ce priveste Reglementarea, ASF a avizat:

Proiectul de Norma pentru aplicarea Ghidului ESMA privind procedurile si metodologiile comune referitoare la procesul de supraveghere si evaluare a contrapartilor centrale (CPC) in temeiul articolului 21 din EMIR (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile);

Proiectul de Norma pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind exercitiile de evaluare comparativa a practicilor de remunerare si a diferentei de remunerare intre femei si barbati in temeiul Directivei (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2022/07) - proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile;

Proiectul de Regulament privind stabilirea pragurilor in aplicarea art. 3 din Regulamentul (UE) 858/2022 privind un regim-pilot pentru infrastructurile pietei bazate pe tehnologia registrelor distribuite, precum si de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 600/2014 si (UE) nr. 909/2014 si a Directivei 2014/65/UE, precum si privind aplicarea Ghidului ESMA privind formularele, formatele si modelele standard pentru solicitarea aprobarii de gestionare a unei infrastructuri a pietei bazate pe DLT (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 15 zile);

Regulamentul privind neaplicarea temporara a cotei asupra veniturilor din activitatea de distributie aferenta asigurarilor de raspundere civila auto (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei);

Norma pentru modificarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 34/2020 pentru punerea in aplicare a Sistemului de raportare contabila semestriala aplicabil entitatilor din domeniul asigurarilor (norma va fi transmisa, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei).