1asig.ro
1asig.ro
Deciziile adoptate saptamana ...

Deciziile adoptate saptamana aceasta de Consiliul ASF

5 min. / 1.540 cuvinte
Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a aprobat, in cadrul sedintei de miercuri - 18 noiembrie a.c., masuri privind cadrul de functionare a pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private.

Astfel, ASF a aprobat:

Autorizare Dana Jeaninne LAZAR, Mihaela Carmen PRISACARIU si Andrei NEGULESCU in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al SAI SAFI Invest S.A., ca urmare a reinnoirii mandatelor;

Autorizarea lui Nedelko Martin Alexander in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SSIF Blue Rock Financial Services S.A.;

Aprobarea solicitarii societatii de servicii de investitii financiare Optimus Fintech S.A. de modificare a perioadei de suspendare a autorizatiei de functionare prevazuta la art. 1 din Decizia A.S.F. nr. 902/23.07.2020;

Aprobarea suspendarii emisiunii si rascumpararii unitatilor de fond ale Fondului deschis de investitii Raiffeisen Confort si ale Fondului deschis de investitii Raiffeisen Conservator Ron administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.;

Aprobarea emiterii Certificatelor de Inregistrare a produselor structurate emise de SSIF BRK Financial Group S.A.

Autorizarea modificarii Contractului de depozitare a activelor Fondului de Pensii Facultative BCR Plus administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea modificarii Contractului de depozitare a activelor Fondului de Pensii Facultative Aegon Esential administrat de AEGON Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Avizarea prealabila a modificarii Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Aegon Esential administrat de AEGON Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea modificarii Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Aegon Esential administrat de AEGON Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Rezultatele controlului periodic efectuat la BCR S.A. - intermediar institutie de credit;

Sanctionarea cu avertisment scris a companiei de brokeraj ASIST Asig Broker de Asigurare S.R.L. pentru nerespectarea prevederilor legale privind transmiterea raportarilor periodice pentru trimestrul 1/2020;

Sanctionarea cu avertisment scris a companiei de brokeraj CRUX Insurance Broker S.R.L. pentru nerespectarea prevederilor legale privind transmiterea raportarilor periodice pentru trimestrul 1/2020.

Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti.

1.363 accesari
Sondaj

Cui considerati ca ii revine cea mai mare sarcina de a creste educatia financiara a romanilor?

- Institutiilor din domeniul financiar (ASF, BNR etc)
- Asociatiilor din domeniu
- Companiilor (asiguratori, banci, administratori de pensii etc)
- Scolilor
- Institutiilor statului
- Altele (va rog mentionati la rubrica de comentarii)


PROMO