1asig.ro
1asig.ro
Deciziile adoptate saptamana ...

Deciziile adoptate saptamana aceasta de Consiliul ASF

5 min. / 1.540 cuvinte
Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a aprobat, in cadrul sedintei din aceasta saptamana o serie de masuri privind cadrul de functionare a pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private.

PROMO


In ceea ce priveste supravegherea, ASF a decis:

Stadiul indeplinirii masurilor stabilite prin Decizia nr. 199/20.02.2020 pentru societatea EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. Pentru neindeplinirea la termenele scadente a unora dintre obligatiile prevazute in planul de masuri stabilit in sarcina societatii, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a decis sanctionarea membrilor conducerii executive a EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A, dupa cum urmeaza: domnul Mihnea TOBESCU, Director General - amenda in cuantum de 100.000 lei si doamna Milena GUENTCHEVA, Director General Adjunct - amenda in cuantum de 50.000 lei.

Rezultatele controlului periodic realizat la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare S.A. Ca urmare a desfasurarii actiunii de control nu au fost retinute deficiente care sa necesite aplicarea de masuri sanctionatorii. Autoritatea de Supraveghere Financiara a solicitat societatii sa comunice modalitatile de implementare a recomandarilor formulate in termen de 5 zile de la finalizarea acestora.

Rezultatele controlului periodic realizat la NN Asigurari de Viata S.A. In urma desfasurarii controlului periodic, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a luat decizia sanctionarii societatii cu avertisment scris pentru deficiente constatate in privinta modului de calcul si de plata a contributiilor datorate Fondului de Garantare a Asiguratilor si Autoritatii de Supraveghere Financiara. De asemenea, Autoritatea a stabilit in sarcina asiguratorului sa elaboreze un plan de masuri pentru remedierea aspectelor constatate, termenul maxim de realizare a fiecarei masuri fiind data de incheiere a exercitiului financiar al anului 2020.

Rezultatele controlului periodic efectuat la S.S.I.F. Goldring S.A. Ca urmare a controlului periodic, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a decis sanctionarea cu avertisment a societatii pentru unele deficiente in procesul de follow-up la recomandarile anterioare ale auditorului intern si in evaluarea adecvarii serviciului sau produsului de investitii, atentionarea persoanei responsabile cu functia de conformitate/evaluarea si administrarea riscului, precum si instituirea unui plan de masuri, cu termen de implementare de 90 de zile, pentru remedierea deficientelor.

In acelasi timp, ASF a autorizat:

Numirea lui Parvu Catalin Vasile in calitate de Presedinte, a lui Dinu Eduard-Madalin in calitate de Vicepresedinte si a lui Manussos Adonios, membru in cadrul Consiliului de Administratie al societatii PIRAEUS Insurance Reinsurance Broker Romania S.A.;

Numirea lui Dan Valentin Gheorghe in functia de Director de Investitii in cadrul NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Modificarile aduse Actului constitutiv al Fondului de Compensare a Investitorilor;

Autorizarea modificarilor intervenite in documentele Fondului Deschis de Investitii Erste Liquidity Ron administrat de S.A.I. Erste Asset Management S.A.;

Prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare (de 5 ani consecutivi) de catre BDO Audit SRL a situatiilor financiare aferente anilor 2020 si 2021 ale Societatii de Servicii de Investitii Financiare Tradeville S.A., in conformitate cu prevederile art. 21 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019;

Prelungirea cu 1 an a perioadei maxime de auditare (de 5 ani consecutivi) de catre actualul auditor financiar Ernst & Young Assurance Services S.R.L. a situatiilor financiare aferente anului 2020 ale S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. si pentru urmatoarele OPCVM: FDI Raiffeisen Ron Plus, FDI Raiffeisen Euro Plus, FDI Raiffeisen Ron Flexi, FDI Raiffeisen Dolar Plus, FDI Raiffeisen Confort, FDI Raiffeisen Confort Euro, FDI Raiffeisen Benefit si FDI Raiffeisen Romania Actiuni;

Prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare (de 5 ani consecutivi) de catre auditorul financiar Ernst & Young Assurance Services S.R.L. pentru BRD Asset Management S.A.I. S.A si fondurile deschise de investitii administrate de aceasta: FDI BRD Simfonia, FDI BRD Obligatiuni, FDI BRD Diverso, FDI BRD Actiuni, FDI BRD Euro Fond, FDI BRD Global si FDI BRD USD Fond;

Prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare (de 5 ani consecutivi) de catre actualul auditor financiar Romar-Co Audit S.R.L. a situatiilor financiare aferente anilor 2020 si 2021 ale societatii S.S.I.F. Finaco Securities S.A.;

Inregistrarea la A.S.F. a caracteristicilor societatii Socep S.A. Constanta ca urmare a fuziunii prin absorbtie a societatii Casa de Expeditii Phoenix S.A. Constanta si aprobarea documentului intocmit in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societatea Socep S.A. Constanta ca urmare a fuziunii.

A.S.F. este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti.

1.361 accesari
Sondaj

Cui considerati ca ii revine cea mai mare sarcina de a creste educatia financiara a romanilor?

- Institutiilor din domeniul financiar (ASF, BNR etc)
- Asociatiilor din domeniu
- Companiilor (asiguratori, banci, administratori de pensii etc)
- Scolilor
- Institutiilor statului
- Altele (va rog mentionati la rubrica de comentarii)


PROMO