1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Deciziile adoptate pe 4 mai de ...

Deciziile adoptate pe 4 mai de Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara

In cadrul sedintei de miercuri, 4 mai, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a adoptat masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private.

Astfel, ASF a decis:

Aprobarea desemnarii doamnei Valerica SECOSAN in functia de membru al Consiliului de Administratie al Fondului de Garantare a Asiguratilor - FGA;

Autorizarea doamnei Mirela Lenuta BUDUROIU si a lui Vlad PINTILIE in calitate de Directori ai SSIF BT Capital Partners S.A., ca urmare a reinnoirii mandatelor acordate acestora;

Aprobarea solicitarii OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. de autorizare a modificarilor intervenite in documentele fondurilor deschise de investitii: OTP Dinamic, OTP AvantisRO, OTP ComodisRO, OTP Obligatiuni, OTP Expert, OTP Dollar Bond, OTP Euro Bond, OTP Global Mix, OTP Real Estate & Construction si OTP Premium Return;

Aprobarea prospectului UE pentru crestere intocmit in vederea majorarii capitalului social al societatii Transcom S.A. Bucuresti.

Proiectul Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfasurata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (proiectul va fi publicat pe www.asfromania, pentru consultare publica, timp de 10 zile);

Instructiunea pentru modificarea Instructiunii nr.1/2016 privind intocmirea si depunerea situatiei financiare anuale si a raportarii anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare (instructiunea va fi transmisa, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei).