1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Deciziile adoptate pe 22 mai de ...

Deciziile adoptate pe 22 mai de Consiliul ASF

In cadrul sedintei de miercuri, 22 mai 2024, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a adoptat masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate – asigurari, piata de capital si pensii private, dupa cum urmeaza:

  A) Reglementare

Notificarea Autoritatii Bancare Europene referitoare la intentia de aplicare a prevederilor Ghidului privind analiza comparativa a practicilor in materie de diversitate, inclusiv a politicilor privind diversitatea si a diferentei de remunerare intre femei si barbati, in temeiul Directivei 2013/36/UE si al Directivei (UE) 2019/2034;

Proiectul de Norma pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 36/2015 privind Reglementarile contabile referitoare la situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfasoara activitate de distributie in asigurari si/sau reasigurari (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile);

Norma pentru modificarea si completarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013 (norma va fi transmisa, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei);

Norma pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 16/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii facultative (norma va fi transmisa, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei);

Proiectul Normei pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 14/2015 privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile).

  B) Autorizare

Aprobarea solicitarii SSIF BRK Financial Group S.A. de autorizare a domnului Goia Gabriel in calitate de membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a numirii acestuia pentru un nou mandat;

Aprobarea solicitarii Infinity Capital Investments S.A. de autorizare a modificarii conditiilor semnificative care au stat la baza autorizarii societatii, ca urmare a modificarilor intervenite in Actul constitutiv.

Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti. Mai multe informatii puteti gasi pe www.asfromania.ro.