1asig.ro
1asig.ro
Deciziile adoptate pe 12 ianuarie ...

Deciziile adoptate pe 12 ianuarie de Consiliul ASF

In cadrul sedintei de miercuri, 12 ianuarie 2022, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a adoptat o serie de masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private.

ASF a avizat:

Aprobarea numirii doamnei Alexandra KONRAD in functia de administrator al societatii MediHelp International Broker de Asigurare S.R.L. si a modificarii Actului constitutiv, in consecinta;

Aprobarea solicitarii SAI Certinvest S.A. de autorizare a modificarii intervenite in modul de organizare si functionare a societatii ca urmare a majorarii capitalului social;

Aprobarea emiterii Certificatului de Inregistrare a majorarii capitalului social al societatii Martens S.A. si adoptarea masurii asiguratorii de blocare unica a transferului actiunilor cu care s-a majorat capitalul social, incepand cu data inregistrarii la Depozitarul Central a acestora;

Aprobarea modificarilor aduse Actului constitutiv al societatii DASIG Consulting Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (modificare structura asociati ca urmare a cesiunii de parti sociale, numire nou administrator);

Aprobarea modificarii adusa Actului constitutiv al societatii PRESTIGE Insurance Broker de Asigurare S.R.L. referitoare la completarea obiectului de activitate;

Aprobarea cererii de autorizare a modificarii Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative NN Optim, administrat de NN Asigurari de Viata S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificarii Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative NN Activ, administrat de NN Asigurari de Viata S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti. Mai multe informatii puteti gasi pe www.asfromania.ro.