1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Deciziile adoptate miercuri de ...

Deciziile adoptate miercuri de Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara

In cadrul sedintei de astazi, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a adoptat masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private, dupa cum urmeaza:

Autorizare

 • Autorizarea doamnei Mihaela Ungureanu in calitate de director al BRD Asset Management S.A.I. S.A.;
 • Aprobarea domnului Georgios Bartzis in calitate de membru-vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Uniqa Asigurari de Viata S.A.;
 • Aprobarea domnului Gerke Anno Witteveen si a doamnei Dorina-Maria Cosbuc-Ionescu, pentru noi mandate, in calitate de administratori la societatea NN Asigurari S.A.;
 • Aprobarea retragerii de la tranzactionare a actiunilor emise de societatea Trameco S.A. Oradea si radierea din evidentele A.S.F., avand in vedere finalizarea procedurii de retragere a actionarilor in conformitate cu art. 44 din Legea nr. 24/2017, republicata;
 • Aprobarea solicitarii societatii Allianz-Tiriac Asigurari S.A. de prelungire a perioadei de auditare a societatii de catre auditorul financiar PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.;
 • Aprobarea modificarii adusa Actului constitutiv al societatii Pint.ro Broker de Asigurare S.R.L. (cesiune de parti sociale, structura asociatilor);
 • Aprobarea modificarii adusa Actului constitutiv al societatii Loyalty Insurance - Reinsurance Broker S.R.L. (cesiune de parti sociale, structura asociatilor);
 • Aprobarea modificarilor aduse Actului constitutiv al societatii Forsafe Broker de Asigurare S.R.L. (cesiune de parti sociale, nou asociat unic si modificarea art. 8);
 • Aprobarea cererii de avizare a modificarii Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
 • Aprobarea cererii de autorizare a modificarii Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea, administrat de BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.

Reglementare

 • Norma pentru modificarea Normei nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operationale generate de sistemele informatice utilizate de entitatile autorizate/avizate/inregistrate, reglementate si/sau supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (norma va fi transmisa, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei);
 • Proiectul de Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autoritatii de Supraveghere Financiara (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile);
 • Proiectul de Regulament de modificare si completare a Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara si al Bancii Nationale a Romaniei nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii si activitati de investitii in numele societatilor de servicii de investitii financiare si al institutiilor de credit (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile);
 • Proiectul de Regulament pentru modificarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 28/2020 privind formarea, pregatirea si perfectionarea profesionala pe piata de capital (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile);
 • Proiectul de Regulament pentru modificarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 9/2014 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si a depozitarilor organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile).