1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Deciziile adoptate miercuri de ...

Deciziile adoptate miercuri de Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara

In cadrul sedintei de astazi, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a adoptat masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private.

Deciziile ASF:

Reglementare

Regulament pentru modificarea Regulamentului A.S.F. nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei).

Autorizare

Aprobarea lui Remus - Gabriel LAPUSAN pentru un nou mandat in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea UNIQA Asigurari S.A.;

Aprobarea domnului Leja Michal KRZYSZTOF pentru un nou mandat in functia de membru al Directoratului la societatea OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea solicitarii S.A.I. Erste Asset Management S.A. de autorizare a modificarilor intervenite in documentele Fondului Deschis de Investitii Erste Equity Romania;

Aprobarea prospectului UE pentru crestere intocmit in vederea majorarii capitalului social al societatii Electroconstructia Elco Alba Iulia S.A.;

Aprobarea suplimentului (amendamentului) la prospectul UE pentru crestere in vederea majorarii capitalului social al societatii Lactate Natura S.A. Targoviste;

Aprobarea prospectului simplificat intocmit in vederea majorarii capitalului social al societatii Cemacon S.A. Cluj Napoca;

Aprobarea modificarilor aduse actului constitutiv al societatii ALPHA Insurance Brokers - Societate de Brokeraj in Asigurare-Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea modificarilor aduse Actului constitutiv al societatii ASIGEST Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. (actualizarea datelor de identificare ale unui actionar/administrator, nou mandat auditor financiar si modificarea unui articol);

Autorizarea modificarii Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, administrat de BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti.