1asig.ro
1asig.ro
Deciziile adoptate miercuri de ...

Deciziile adoptate miercuri de Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara

5 min. / 1.540 cuvinte
Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a aprobat, in cadrul sedintei de miercuri - 15 iulie -, o serie de masuri privind cadrul de functionare a pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private.

PROMO


Printre acestea se numara:

Numirea doamnei Simona PRODAN in calitatea de membru al Consiliului de Administratie la societatea BRD Asigurari de Viata;

Numirea doamnei Carmen Ramona ILIE in functia de conducator executiv al societatii Zurich Broker de Asigurare-Reasigurare;

Avizarea societatii NN Asigurari in vederea inregistrarii la Oficiul National al Registrului Comertului;

Numirea lui Dragos-Gabriel MANOLESCU in calitate de membru al Directoratului societatii OTP Asset Management Romania SAI S.A, ca urmare a reinnoirii mandatului;

Modificarea autorizatiei de functionare a societatii de servicii de investitii financiare BT Capital Partners ca urmare a majorarii capitalului social de la 15.425.604,60 lei la 19.478.220,65 lei;

Autorizarea extinderii obiectului de activitate al S.S.I.F. Swiss Capital;

Emiterea Certificatului de Inregistrare a majorarii capitalului social al societatii Norofert Bucuresti;

Aprobarea Documentului de inregistrare universal al societatii Bittnet Systems Bucuresti;

Emiterea Certificatului de Inregistrare a actiunilor emise de societatea Feper Bucuresti ca urmare a conversiei actiunilor preferentiale in actiuni nominative precum si retragerea de la tranzactionarea in cadrul sistemului multilateral administrat de BVB si radierea din evidenta A.S.F. a actiunilor preferentiale emise de societatea Feper Bucuresti;

Modificarea Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BCR, administrat de BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, administrat de BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private;

Modificarea Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat BCR, administrat de BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private;

Modificarea Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, administrat de BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private;

Modificarea Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private.

A.S.F. este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti.

435 accesari