1asig.ro
1asig.ro
Deciziile adoptate miercuri de ...

Deciziile adoptate miercuri de Consiliul ASF

5 min. / 1.540 cuvinte
In cadrul sedintei de astazi, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a adoptat masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private.

In acest caz, ASF a avizat:

Aprobarea modificarii structurii actionariatului indirect semnificativ al societatii Aon Romania Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L.;

Avizarea modificarii Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BCR administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Avizarea prealabila a modificarii Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BCR Plus administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea lui Solovastru Mircea-Stefan si a lui Gioga Stefan Dragos in calitate de membri ai Consiliului de Administratie ai SSIF Swiss Capital S.A.;

Prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare, de 5 ani consecutivi, de catre actualul auditor financiar PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., pentru situatiile financiare aferente anilor 2022 si 2023 ale societatii S.A.I. Erste Asset Management S.A. si pentru fondurile deschise de investitii administrate de aceasta;

Emiterea unor decizii prin care se confirma faptul ca societatile Siemens Industry Software S.R.L., Simea Sibiu S.R.L., Siemens S.R.L. si Siemens Mobility S.R.L., angajate in tranzactii realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere, cu societatea Siemens A.G., beneficiaza de exceptia de la obligatia de raportare, in baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR).

Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti.

1.021 accesari
Sondaj

Cui considerati ca ii revine cea mai mare sarcina de a creste educatia financiara a romanilor?

- Institutiilor din domeniul financiar (ASF, BNR etc)
- Asociatiilor din domeniu
- Companiilor (asiguratori, banci, administratori de pensii etc)
- Scolilor
- Institutiilor statului
- Altele (va rog mentionati la rubrica de comentarii)


PROMO