1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

Deciziile adoptate marti de Consiliul de Administratie al CNPF

In cadrul sedintei ordinare publice de marti 3 august 2021, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit misiunii si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nonbancare.Astfel, CNPF a autorizat:

Aprobarea Societatii de audit PRIMAUDIT COMPANY si a membrilor echipei acesteia (in componenta: E. CECHINA, C. CLASEVICI, C. GHERMAN si O. VEREJAN) in scopul efectuarii misiunilor de audit in cadrul companiei MOLDASIG, dupa cum urmeaza:
- auditului situatiilor financiare pentru perioada de gestiune 2021;
- auditului in scop de supraveghere (adecvarea si implementarea politicilor si procedurilor interne ale asiguratorului in domeniul de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si analizarea efectuarii tranzactiilor).

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale ANGRO-IMPEX, in suma de 309.350 lei in numar de 6.187 actiuni ordinare nominative cu valoarea nominala de 50 lei, din contul capitalului propriu.

Acordul prealabil companiilor fiduciare BV Fiduciar Invest si Econ-Renastere pentru procurarea valorilor mobiliare de stat.

Retragerea (la initiativa entitatii) licentei CARACUI pentru desfasurarea activitatii asociatiilor de economii si imprumut de categoria A.

Radierea E-CASH din Registrul organizatiilor de creditare nebancara autorizate, in baza cererii depuse.

Radierea LIFECREDIT din Registrul organizatiilor de creditare nebancara autorizate, ca rezultat al lichidarii.

De asemenea, in ceea ce priveste supravegherea, CNPF a decis:

Somarea MOLDAUDITING asupra necesitatii prezentarii rapoartelor de audit in scop de supraveghere privind adecvarea si implementarea politicilor si procedurilor interne ale ACORD GRUP, GARANTIE si MOLDCARGO, in domeniul de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si analizarea efectuarii tranzactiilor, termenul limita - 1 septembrie curent. Atentionarea asupra respectarii neconditionate a termenului stabilit.

Luare de atitudine privind rezultatele controlului complex asupra respectarii legislatiei aferente domeniului pietei de capital de catre societatea de investitii Pro Invest Capital, respectiv, atragerea atentiei asupra respectarii neconditionate a prevederilor actelor normative si neadmiterii unor incalcari in activitatea desfasurata.