1asig.ro
1asig.ro
Deciziile adoptate marti de ...

Deciziile adoptate marti de Consiliul de Administratie al CNPF

5 min. / 1.540 cuvinte
In cadrul sedintei ordinare publice din 6 iulie 2021, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF) din Republica Moldova, potrivit misiunii si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pietei financiare nonbancare.

PROMO


Astfel, CNPF a autorizat:

Respingerea cererii prealabile a CA "GARANTIE" SA privind anularea Hotararii CNPF din 21.05.2021, in partea ce tine de prescriptia aferenta crearii provizionului de catre entitatea mentionata. CNPF a reiterat ca, in sedinta publica din 21 mai curent, Comisia Nationala a somat societatea de asigurari sa-si asume raspunderea solidara in calitate de fidejusor, cu recunoasterea datoriei si crearea provizionului;

Reperfectarea licentei AEI ,,MICROIMPRUMUT" pentru desfasurarea activitatii asociatiilor de economii si imprumut, prin substituirea anexei la licenta cu:
- modificarea adresei juridice a sucursalei "Straseni" din mun. Straseni, str. M. Eminescu 25, in mun. Straseni, sos. Chisinau 28;
- modificarea adresei juridice a sucursalei "Cricova" din mun. Chisinau, or. Cricova, str. Chisinaului 84, in mun. Chisinau, or. Cricova, str. Chisinaului 80;

Suspendarea activitatii de creditare nebancara a OCN "EUROCONS INVEST" SRL din Registrul organizatiilor de creditare nebancara autorizate, pe un termen de 3 ani, conform deciziei adunarii generale a asociatilor organizatiei de creditare nebancara din 10.06.2021;

Anularea suspendarii operatiunilor bancare la conturile curente si de depozit ale OM "CREDITUM PRO" SRL, aplicate prin Ordonanta CNPF nr. 31/11-O din 22.07.2019;

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a restructurarii emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de SA "GRUPA FINANCIARA" si majorarea capitalului social cu 176 000 lei prin majorarea valorii nominale a unei actiuni ordinare nominative de la 10 lei la 14 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societatii dupa restructurarea emisiunii va constitui 616 000 lei, divizat in 1 650 actiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominala de 1000 lei;

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a restructurarii emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de SA "ENERGOCOM" si majorarea capitalului social cu 900 000 lei prin majorarea valorii nominale a unei actiuni ordinare nominative de la 100 lei la 1000 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societatii dupa restructurarea emisiunii va constitui 1 000 000 lei, divizat in 1 000 actiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominala de 1000 lei;

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a restructurarii emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de SA "IUGINTERTRANS" si majorarea capitalului social cu 1 617 000 lei prin majorarea valorii nominale a unei actiuni ordinare nominative de la 20 lei la 1000 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societatii dupa restructurarea emisiunii va constitui 1 650 000 lei, divizat in 1 650 actiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominala de 1000 lei;

Aprobarea pretului de vanzare conform actelor de reevaluare a valorilor mobiliare si a partilor-sociale detinute de administratorii fiduciari "BV Fiduciar Invest" SA, "Econ-Renastere" SA si "Compania Fiduciara a Feroviarilor" SA, care se expun la vanzare in modul stabilit de legislatie;

Aprobarea entitatii de audit "BDO Audit & Consulting" SRL si a membrilor echipei acesteia (in componenta: A. Bernaz, N. Moraru, E. Raietchi, A. Popa, N. Pavlov, M. Stati, V. Buruiana, N. Curtev, D. Danilevici, G.-V. Cornaciu, S. Uzunia) pentru efectuarea misiunilor de audit in cadrul CA "DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP" SA, dupa cum urmeaza:
- auditul situatiilor financiare pentru perioada de gestiune 2021;
- auditul in scop de supraveghere (adecvarea si implementarea politicilor si procedurilor interne ale asiguratorului in domeniul de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si analizarea efectuarii tranzactiilor);

Exprimarea acordului pentru delegarea Societatii de Audit ,,BRIO PRIM" SRL a imputernicirilor membrilor Comisiei de cenzori a CA "DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP" SA, pentru perioada 2021-2022;

Eliberarea acordului pentru delegarea imputernicirilor contabilului-sef al BAR "SUCCES ASIG" SRL catre "ACCFIN SOLUTIONS" SRL;

Suspendarea activitatii AA "ASIG AUTO PLUS" SRL, pe termen de pana la 6 luni, cu inscrierea respectiva in Registrul agentilor de asigurare si agentilor bancassurance.

De asemenea, CNPF a dispus controlul privind respectarea, de catre entitatile inregistrate in Registrul organizatiilor de creditare nebancare autorizate, a cerintelor prudentiale, in speta in materie de adecvare la capital si provenienta resurselor financiare atrase.

359 accesari