1asig.ro
1asig.ro

Deciziile adoptate joi de Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara

5 min. / 1.540 cuvinte
Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a aprobat, in cadrul sedintei de joi, 4 iunie a.c., o serie de masuri privind cadrul de functionare a pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private.

PROMO


Acestea sunt:

Numirea lui Ales TAUSCHE in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al GENERALI Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea intervenita in actul constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A.;

Modificarile intervenite in documentele Fondurilor deschise de investitii BT Obligatiuni, BT Index Austria - ATX, BT Euro Obligatiuni, BT Fix, BT Euro Fix si BT Dolar Fix administrate de BT Asset Management SAI S.A.;

Prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi, de catre actualul auditor financiar Expert Audit S.R.L., a situatiilor financiare aferente anilor 2020 si 2021 ale societatii OTP Asset Management Romania SAI S.A. si ale urmatoarelor fonduri deschise de investitii: OTP AvantisRO, OTP ComodisRO, OTP Obligatiuni, OTP Euro Bond, OTP Dollar Bond, OTP Global Mix, OTP Dinamic, OTP Premium Return si OTP Expert;

Emiterea Certificatului de Inregistrare a diminuarii capitalului social al societatii Comcereal S.A. Botosani, ca urmare a unor hotarari judecatoresti;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim administrat de NN Asigurari de Viata S.A.

A.S.F. este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti.

422 accesari