1asig.ro
1asig.ro
Deciziile adoptate in aceasta ...

Deciziile adoptate in aceasta saptamana de Consiliul de Administratie al CNPF

In cadrul sedintei ordinare publice din 27 iulie 2021, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit misiunii si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nonbancare.

Astfel, CNPF a autorizat:
Respingerea ca inadmisibila a cererii prealabile a OCN "MEGA CREDIT" SRL impotriva Hotararii CNPF din 29.06.2021.

Exprimarea acordului pentru inregistrarea de stat a modificarilor operate in statutul DONARIS VIG (aprobate la Adunarea generala extraordinara a actionarilor din 02 iulie 2021). De asemenea, au fost aprobate candidaturile (P. HOEFINGER si P. THIRRING) pentru functiile de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societatii, pana la 26 aprilie 2022, cu exercitarea de catre P. HOEFINGER si a atributiilor de membru si vicepresedinte al Comitetului de Audit.

Avizarea inregistrarii de stat a modificarilor si completarilor operate in Statutul AEI BRD FINANTE.

Avizarea radierii din Registrul de stat al persoanelor juridice a AEI PADUREANCA (s. Tahnauti, rn. Rezina), in urma lichidarii.

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a restructurarii emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de DARNIC-GAZ si majorarea capitalului social cu 420.417 lei prin majorarea valorii nominale a unei actiuni ordinare nominative, din contul capitalului propriu.

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale COMFORT in suma de 650.000 lei in numar de 65.000 actiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor banesti.

Autorizarea reorganizarii SA DJOLI prin transformare in societate cu raspundere limitata.

Autorizarea reorganizarii SA FABRICA DE VINURI SLOBOZIA MARE prin dezmembrare (separare) cu transmiterea unei parti din patrimoniu catre SRL BAVAX.

Efectuarea inscrierii in Registrul emitentilor de valori mobiliare privind radierea, in rezultatul reorganizarii prin transformare in societate cu raspundere limitata, a valorilor mobiliare emise anterior de SA COMPANIA ELECTRICA, in numar de 20000 actiuni ordinare nominative.

Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare, in rezultatul lichidarii, a valorilor mobiliare emise anterior de SA:
- "MAGISTRALA", in numar de 1 243 787 actiuni ordinare nominative;
- "LOTERIA MOLDOVEI" IM, in numar de 31 480 actiuni ordinare nominative;
- "ARTICOLE DE TIMPLARIE", in numar de 26 189 actiuni ordinare nominative;

Retragerea (la initiativa entitatii) licentei de societate de investitii BC "EuroCreditBank" SA.

De asemenea, in ceea ce priveste supravegherea, CNPF a decis:
Urmare a incalcarilor grave constatate in gestiunea activitatii operationale a AEI "ECONOM-FIX", autoritatea de supraveghere a decis sa "instituie, pe un termen de un an, administrarea speciala in cadrul AEI "ECONOM-FIX" potrivit art. 501 din Legea asociatiilor de economii si imprumut nr. 139/2007", cu desemnarea unui administrator special din cadrul Asociatiei Nationale Centrale a asociatiilor de economii si imprumut". De mentionat, ca procedura de administrare speciala a fost introdusa ca urmare a multiplelor nereguli admise de catre directorul executiv al entitatii mentionate, in special ca rezultat al atragerii depunerilor de economii de la membri fara inregistrarea acestora in circuitul economic operational al asociatiei;

Luare de atitudine privind rezultatele controlului asupra respectarii de catre 32 AEI de categoria B a prevederilor Normelor de prudenta financiara, la situatia din 30.04.2021, respectiv, avertizarea si prescrierea acestora in vederea respectarii legislatiei in vigoare si inlaturarii incalcarilor constatate.

In privinta reglementarii, CNPF a decis:
Proiectul de modificare a unor acte normative ale CNPF (Regulamentul privind circulatia valorilor mobiliare pe piata de capital, instructiunea privind etapele, termenele, modul si procedurile de inregistrare a valorilor mobiliare si Regulamentul cu privire la dezvaluirea informatiei de catre emitentii de valori mobiliare) in vederea ajustarii cadrului normativ secundar cu ultimele modificari operate la Legea nr. 1134/1997 privind societatile pe actiuni, precum si inlaturarea neconcordantelor cu alte acte legislative.