1asig.ro
1asig.ro
Deciziile adoptate in aceasta ...

Deciziile adoptate in aceasta saptamana de Consiliul de Administratie al CNPF

5 min. / 1.540 cuvinte
Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale Pietei Financiare (CNPF) a aprobat, in cadrul sedintei de marti, masuri privind functionarea pietei financiare nebancare supravegheate.

PROMO


Astfel, CNPF a autorizat:

Exprimarea acordului pentru desemnarea (H. Albtoosh) in functia de director general adjunct al ACORD GRUP.

Respingerea ca neintemeiata a cererii prealabile din 30 mai 2021, depusa de AEI ECONOM-FIX, prin care se solicita anularea Hotararii CNPF nr. 30/1 din 25 mai 2021.

Radierea OCN CREDIT MARKET din Registrul organizatiilor de creditare nebancara autorizate.

Efectuarea inscrierii in Registrul emitentilor de valori mobiliare privind radierea in rezultatul lichidarii a valorilor mobiliare emise anterior de societatile pe actiuni:

- Intreprinderea comerciala de producere magazinul 5/19 FLORENTINA-AURA, in numar de 32.138 actiuni ordinare nominative;

- BOZON, in numar de 67.298 actiuni ordinare nominative;

- FERTILITATEA, in numar de 246.636 actiuni ordinare nominative.

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale MISTOR-BRAS in suma de 600 000 lei in numar de 6000 actiuni ordinare nominative cu valoarea nominala de 100 lei, din contul mijloacelor banesti;

Avizarea cererii de retragere obligatorie, initiata de ofertantul multiplu Zabotina L. si Faizulin A., adresata actionarilor CENTRUL TEHNIC COMERCIAL ALFA, obiectul careia il constituie 9863 actiuni ordinare nominative;

Avizarea cererii de retragere obligatorie adresata actionarilor SPICUSOR-BL, initiata de ofertantul I. Gangur, obiectul careia il constituie 227 actiuni ordinare nominative.

Acordul prealabil companiilor fiduciare BV Fiduciar Invest si Compania Fiduciara a Feroviarilor pentru procurarea valorilor mobiliare de stat.

Aprobarea pretului de vanzare conform actelor de reevaluare a valorilor mobiliare detinute de administratorii fiduciari BV Fiduciar Invest, Econ-Renastere si Compania Fiduciara a Feroviarilor, care se expun la vanzare in modul stabilit de legislatie.

Aprobarea pretului de vanzare conform actului de reevaluare a partilor-sociale detinute de administratorul fiduciar BV Fiduciar Invest, care se expun la vanzare in modul stabilit de legislatie.

De asemenea, in ceea ce priveste supravegherea, CNPF a decis:

Luare de atitudine privind rezultatele controlului complex al activitatii Broker M-D pe piata de capital.

Dispunerea controlului tematic privind respectarea de catre MOLDASIG a cadrului normativ aferent calitatii activelor admise sa reprezinte fondurile asiguratilor si asiguratorului.


585 accesari