1asig.ro
1asig.ro
Deciziile adoptate in aceasta ...

Deciziile adoptate in aceasta saptamana de Consiliul de Administratie al CNPF

5 min. / 1.540 cuvinte
Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale Pietei Financiare (CNPF) a aprobat, in cadrul sedintei de marti, masuri privind functionarea pietei financiare nebancare supravegheate.

PROMO


Astfel, CNPF a autorizat:

Avizarea persoanei desemnate in calitate de director financiar al MOLDASIG (E. Tampei), cu eliberarea avizului corespunzator.

Aprobarea prealabila a entitatii de audit AUDIT-CONCRET (auditor - A. Litr) pentru efectuarea auditului in vederea confirmarii capacitatii financiare a IM CIA TRANSELIT SA cu referire la activele libere de obligatii care pot fi investite de catre asigurator.

Reperfectarea licentei Brokerului de Asigurare-Reasigurare BEST BROKER, pentru dreptul de a desfasura activitate de intermediere in asigurari si reasigurari, prin modificarea adresei juridice si a adresei de desfasurare a activitatii licentiate din mun. Chisinau, str. Miron Costin 10, ap. 23, in mun. Chisinau, str. Petru Rares 36, ap. (of.) 64, cu eliberarea unui nou formular de licenta.

Respingerea cererii de suspendare a executarii Hotararii CNPF nr. 11/6 din 02.03.2021, formulata de catre OCN KIRSAN-INVEST SRL, potrivit Cererii prealabile din 17 martie 2021.

Avizarea inregistrarii de stat a modificarilor si completarilor operate in Statutul AEI IURCENI (aprobate de adunarea generala a membrilor din 21 februarie 2021).

Aprobarea pretului de vanzare conform actelor de reevaluare a valorilor mobiliare detinute de administratorii fiduciari BV Fiduciar Invest, Econ-Renastere si Compania Fiduciara a Feroviarilor, care se expun la vanzare in modul stabilit.

Suspendarea activitatii de creditare nebancara a OCN VIACONTO MINICREDIT, pe un termen de 1 an, conform deciziei asociatului unic al organizatiei de creditare nebancara din 04 martie 2021.

Reorganizarea DRUMURI-BRICENI prin dezmembrare (separare) cu transmiterea unei parti din patrimoniu catre MAGISTRALA-NORD.

Reorganizarea SA Culinarie M.C. DECEBAL, prin dezmembrare (separare) cu transmiterea unei parti din patrimoniu catre RBT-CAPITAL.

Efectuarea inscrierilor in Registrul emitentilor de valori mobiliare privind radierea in rezultatul reorganizarii prin transformare in societati cu raspundere limitata a valorilor mobiliare emise anterior de societatile pe actiuni:

- Flor Far, in numar de 64919 actiuni ordinare nominative;

- Negot, in numar de 316278 actiuni ordinare nominative;

- Vuloptimed, in numar de 20000 actiuni ordinare nominative.

243 accesari
Sondaj

Cui considerati ca ii revine cea mai mare sarcina de a creste educatia financiara a romanilor?

- Institutiilor din domeniul financiar (ASF, BNR etc)
- Asociatiilor din domeniu
- Companiilor (asiguratori, banci, administratori de pensii etc)
- Scolilor
- Institutiilor statului
- Altele (va rog mentionati la rubrica de comentarii)


PROMO