1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Deciziile adoptate in aceasta ...

Deciziile adoptate in aceasta saptamana de Consiliul ASF

In cadrul sedintei de miercuri, 18 decembrie 2019, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat masuri privind cadrul de functionare a pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private.

In ceea ce priveste reglementarea, ASF a avizat:

- Proiectul Normei privind aplicarea unor masuri in cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana fara un acord (Proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 15 zile);

- Norma pentru aplicarea Ghidului ESMA cu privire la factorii de risc in temeiul Regulamentului privind prospectul (Norma va fi transmisa, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei);

- Proiectul Normei privind aplicarea Ghidului cu privire la criteriile STS pentru securitizarea non-ABCP (EBA/GL/2018/09) si a Ghidului cu privire la criteriile STS pentru securitizarea ABCP (EBA/GL/2018/08) (Proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile).

In aceeasi sedinta, ASF a autorizat:

- Numirea lui Tiberiu - Cristian MAIER pentru un nou mandat in functia de presedinte al Directoratului la societatea SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A.;

- Numirea lui Sotirios SOFOPOULOS pentru un nou mandat in calitate de membru al Consiliului de Administratie la societatea Garanta Asigurari S.A.;

- Numirea lui Radoslaw PAWLOWSKI in calitate de membru al Consiliului de Administratie al societatii Certasig - Societate de Asigurare si Reasigurare S.A.;

- Numirea lui Balaci DRAGOS in calitate de director al societatii SAI Atlas Asset Management S.A.;

- Aprobarea cererii societatii OBSIDIAN Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca intermediar principal - companie de brokeraj, aprobarea administratorului si a conducatorului executiv;

- Modificarile aduse Actului constitutiv al societatii TRUST Brokers Broker de Asigurare S.R.L. (cesiune de parti sociale, asociat semnificativ, structura asociatilor, nou mandat administrator si modificarea unor articole);

- Modificarile aduse Actului constitutiv al societatii Fabrica de Asigurari - Broker de Asigurare S.R.L. (schimbare sediu social, cesiune de parti sociale, structura asociatilor, majorare capital social si inchidere punct de lucru);

- Modificarile aduse Actului constitutiv al societatii Ritter - Broker de Asigurare si Reasigurare S.R.L. (completarea obiectului secundar de activitate, schimbarea sediului social al asociatului Niro Investment S.A.);

- Modificarea Actului constitutiv al societatii Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale S.A. (PAID), urmare a schimbarii sediului social;

- ASF este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti.