1asig.ro
1asig.ro
Deciziile adoptate de Consiliul ...

Deciziile adoptate de Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara

5 min. / 1.540 cuvinte
Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat, in cadrul sedintei din 4 mai a.c., masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private.

PROMO


Acestea sunt:

Reglementare:
Proiectul de Norma privind aprobarea cheilor de repartizare privind elementele de activ si de pasiv, de venituri si de cheltuieli care nu pot fi evidentiate direct asupra activitatii de asigurari generale sau a celei de asigurari de viata (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile).

Supraveghere:
Aprobarea rezultatelor controlului periodic efectuat la compania de brokeraj Consultant A.A. - Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.

Autorizare:
Autorizarea doamnei Dumitrascu Oana Madalina in calitate de administrator provizoriu al societatii Depozitarul Central S.A.;

Aprobarea numirii lui Bostina Andrei in functia de administrator al societatii W Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. si a modificarii Actului Constitutiv;

Aprobarea numirii lui Plaxenco Iacob in functia de administrator al societatii LEA Broker de asigurare S.R.L. si a modificarii Actului Constitutiv;

Aprobarea solicitarii de autorizare a modificarii in modul de organizare si functionare a societatii de servicii de investitii financiare Share Invest S.A. ca urmare a majorarii capitalului social;

Aprobarea Documentului de inregistrare universal al societatii Bittnet Systems S.A. Bucuresti;

Emiterea unor decizii prin care se confirma aplicarea exceptiei de la obligatia de raportare, in baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR), in cazul contractelor cu derivate extrabursiere incheiate intragrup de societatile Enel Trade Energy S.R.L., Enel S.p.A., Enel Global Trading S.p.A., Enel Green Power Romania S.R.L., Enel Energie Muntenia S.A. si Enel Energie S.A.;

Aprobarea retragerii de la tranzactionare si a radierii din evidenta A.S.F. a actiunilor emise de societatea Amylon S.A. Sibiu si emiterea certificatului de inregistrare a majorarii capitalului social al societatii Moara Cibin S.A. Sibiu, ca urmare a finalizarii operatiunii de fuziune dintre aceste societati;

Avizarea modificarii Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, administrat de ALLIANZ-TIRIAC Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea modificarii Declaratiei privind politica de investitii pentru Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, administrat de ALLIANZ- Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti.

2.120 accesari
Sondaj

Cui considerati ca ii revine cea mai mare sarcina de a creste educatia financiara a romanilor?

- Institutiilor din domeniul financiar (ASF, BNR etc)
- Asociatiilor din domeniu
- Companiilor (asiguratori, banci, administratori de pensii etc)
- Scolilor
- Institutiilor statului
- Altele (va rog mentionati la rubrica de comentarii)


PROMO