1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Decizii de sanctionare adoptate de ...

Decizii de sanctionare adoptate de consiliul ASF in luna octombrie 2022

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a adoptat, in luna octombrie a anului 2022, mai multe decizii de sanctionare a unor entitati/persoane care activeaza in piata financiara non-bancara pentru incalcarea unor prevederi ale legislatiei incidente.

PIATA ASIGURARILOR

EUROINS Romania Asigurare-Reasigurare S.A. a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 422.600 lei pentru incalcarea prevederilor art. 5 alin. (1), alin. (2), alin. (6) si alin. (7) din Norma 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora in scopul intocmirii situatiilor financiare anuale si registrul special de evidenta a activelor care le acopera, coroborat cu prevederile art. 3 alin. (1) din aceeasi norma. In sarcina societatii au fost impuse urmatoarele masuri: inventarierea pana la data de 31.12.2022 a dosarelor de daune aflate pe rolul instantelor de judecata avand ca obiect pretentiile formulate de terti impotriva asiguratorului si transmiterea la A.S.F. a situatiei inventarierii si a masurilor luate.

EUROINS Romania Asigurare-Reasigurare S.A. - sanctionarea dnei. Tanja BLATNIK, in calitate de director general al societatii, cu amenda in cuantum de 86.100 lei pentru incalcarea prevederilor dispozitiilor art. 37 alin. (7) lit. b) din Legea 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. d) pct. (iv) din Norma 21/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru faptul ca la raportarile lunare transmise la A.S.F. privind situatia litigiilor aflate in curs de solutionare pe rolul instantelor de judecata nu s-a asigurat ca acestea sunt complete, corecte si corespund realitatii.

Societatea Asigurarea Romaneasca ASIROM Vienna Insurance Group S.A. a fost sanctionata cu:

- avertisment scris pentru constituirea cu intarziere a rezervei de dauna pentru doua dosare de dauna si neactualizarea rezervei de dauna avizata pe baza documentelor existente aferente pentru doua dosare de dauna, fiind incalcate prevederile art. 5. alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 38/2015.

- avertisment scris pentru neefectuarea analizei cerintelor si necesitatilor clientului (DNT) pentru doua polite de asigurare, astfel ca Societatea nu a respectat prevederile art. 14 alin. (1), alin. (2) lit. alin. (3) din Legea nr. 236/2018.

EUROLIFE FFH Asigurari de Viata S.A. a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 19.400 lei pentru urmatoarele fapte:

- pentru un numar de trei polite societatea nu a respectat prevederile art. 12 alin. (6) si art. 13 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 236/2018 privind distributia de asigurari, cu modificarile si completarile ulterioare;

- in cazul unei polite de asigurare nu a respectat prevederile art. 12 alin. (6) si art. 13 alin. (2) din Legea nr. 236/2018.

GROUPAMA Asigurari S.A sanctionata cu:

- amenda in valoare de 90.500 lei pentru plata cu intarziere a despagubirilor, fiind incalcate astfel prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie, cu modificarile si completarile ulterioare;

-amenda in valoare de 10.000 lei pentru ca nu a instituit sisteme si structuri prin care sa se asigure caracterul adecvat si conform al datelor transmise la A.S.F., fiind astfel incalcate prevederile art. 37 alin. (8) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, cu modificarile si completarile ulterioare.

TRANSILVANIA Broker de Asigurare S.A. a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 7.520 lei, pentru urmatoarele fapte:

- incalcarea prevederilor art. 4 alin. (5) lit. b) si art. 11 alin. (1) din Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 19/2018 privind distributia de asigurari (in vigoare pana la data de 31.08.2021), fapta mentinuta si de legislatia actuala, respectiv prevederile art. 4 alin. (5) lit. b) pct. (i) din Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 22/2021 privind distributia de asigurari, raportat la prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distributia de asigurari, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru nementinerea, respectiv neactualizarea Jurnalului asistentilor in brokeraj persoane juridice, a Registrului Intermediarilor Secundari (RIS);

- incalcarea prevederilor art. 4 alin. (14) din Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 19/2018 privind distributia de asigurari (in vigoare pana la data de 31.08.2021), fapta mentinuta si de legislatia actuala, respectiv prevederile art. 4 alin. (12) din Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 22/2021 privind distributia de asigurari, raportat la prevederile art. 35 alin. (8) lit. d) din Legea nr. 236/2018 privind distributia de asigurari, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru neradierea, in termenul legal, din Registrul Intermediarilor Secundari (RIS).

DOMAS Insurance Broker de Asigurare S.R.L. a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 5.200 lei, pentru urmatoarele fapte:

- incalcarea prevederilor art. 10 alin. (8) din Legea nr. 236/2018 privind distributia de asigurari, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru nedetinerea unei politici scrise care sa prevada verificarea cerintelor privind probitatea morala a angajatilor proprii si a intermediarilor secundari, pe durata colaborarii cu acestia;

- incalcarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 19/2018 privind distributia de asigurari, fapta mentinuta si de legislatia actuala, respectiv prevederile art. 4 alin. (5) lit. b) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distributia de asigurari, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distributia de asigurari, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru nementinerea, respectiv neactualizarea Registrului Intermediarilor Secundari (RIS).

PIATA DE CAPITAL

SAI Muntenia Invest S.A. - Ca urmare a valorificarii rezultatelor unui control periodic la S.A.I. Muntenia Invest S.A. si la entitatile administrate, S.I.F. Muntenia S.A. si FDI Plus Invest, au fost dispuse urmatoarele sanctiuni/masuri:

  • sanctionarea cu avertisment a S.A.I. Muntenia Invest S.A.;
  • sanctionarea cu avertisment a dnei. Florica TRANDAFIR, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al SAI Muntenia Invest S.A. la data de 12.03.2020.

Totodata, in sarcina societatii a fost impus un plan de masuri pentru remedierea unor deficiente/situatii identificate.

Principalele deficiente constatate au vizat unele aspecte privind cadrul procedural/organizatoric si gestionarea riscurilor operationale generate de sistemele informatice utilizate.

S.S.I.F. Otpimus Fintech S.A. - Avand in vedere ca S.S.I.F. Otpimus Fintech S.A. continua sa nu indeplineasca conditiile care au stat la baza emiterii Autorizatiei nr. 167/12.12.2019, incalcand in continuare prevederile art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Decizia nr. 1448/20.10.2022, A.S.F. a sanctionat cu avertisment si cu suspendarea autorizatiei de functionare a S.S.I.F. Optimus Fintech S.A., in vederea efectuarii demersurilor necesare pentru retragerea la cerere a autorizatiei de functionare, dar nu mai mult de 180 de zile.

SAI Broker S.A. - Din activitatea de supraveghere derulata s-a constatat in cazul F.I.A.I.P. Smart Money faptul ca nu au fost respectate prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015 coroborate cu prevederile art. 18 din Regulamentul UE nr. 231/2013, intrucat directorii societatii nu au actionat cu diligenta si prudenta astfel incat deciziile de investitii luate in numele F.I.A. sa fie executate in conformitate cu obiectivele fondului si strategia de investitii a acestuia, nefiind astfel protejate interesele investitorilor prin modalitatea de derulare a achizitiei si de reflectare in activ a actiunilor emise de societatea New Business Dimensions S.A.

Masuri: Sanctionare cu amenda in valoare de 3.600 lei pentru domnul Adrian DANCIU, in calitatea sa de Director general al S.A.I Broker S.A.; Sanctionare cu amenda in valoare de 3.300 lei pentru doamna Laura Nicoleta COVACIU, in calitatea sa de Director general adjunct al S.A.I. Broker S.A.

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiara

Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti. Mai multe informatii puteti gasi pe www.asfromania.ro.