1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Decizii ale Consiliului de ...

Decizii ale Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare din 4 mai 2022

In cadrul sedintei ordinare din 4 mai 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit misiunii si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pietei financiare nebancare.

Reglementare:

Proiectul Regulamentul privind modul de tinere a registrului detinatorilor de unitati de fond al fondului de pensii facultative. Documentul este elaborat intru asigurarea punerii in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 198/2020 privind fondurile de pensii facultative, in vigoare din 18.06.2021. Proiectul Regulamentului este divizat in 6 capitole si reglementeaza: cerintele fata de forma, continutul si modul de tinere a registrului detinatorilor de unitati de fond al fondurilor de pensii facultativ; evidenta in registrul detinatorilor de unitati de fond a participantilor la un fond de pensii; actualizarea informatiilor referitoare la participanti continute in registrul detinatorilor de unitati de fond; cerintele privind modul de arhivare si transmitere spre pastrare a informatiei din registrul detinatorilor de unitati de fond. Proiectul Regulamentului urmeaza a fi expediat spre avizare autoritatilor si institutiilor interesate si supus procedurii de consultari publice.

Autorizare:

Aprobarea candidaturilor desemnate pentru functia de membri ai Comisiei de cenzori in cadrul Companiei "INTACT ASIGURARI GENERALE" SA: Dmitri TERZI si Zinaida RAILEANU;

Desemnarea Svetlana LUPASCU pentru exercitarea functiei de Vicedirector General al SAR "MOLDCARGO" SA;

Reperfectarea licentei AEI "CH-FINANTE", eliberata pe termen nelimitat, pentru desfasurarea activitatii asociatiilor de economii si imprumut, prin substituirea anexei la licenta cu: extinderea teritoriala a actiunii licentei asupra unitatilor administrativ-teritoriale din imediata vecinatate: raionul Cantemir, raionul Taraclia si UTA Gagauzia; includerea Sucursalei nr. 1, cu adresa juridica: MD-3909, mun. Cahul, str. M. Eminescu 43;

Avizarea inregistrarii de stat a modificarilor si completarilor operate in statutul AEI "HIJDIENI", aprobate de adunarea generala a membrilor, tinuta prin corespondenta pe 25.03.2022;

Avizarea inregistrarii de stat a modificarilor si completarilor operate in statutul AEI "SOROCA", aprobate de adunarea generala a membrilor tinuta prin corespondenta pe 31.03.2022;

Suspendarea activitatii de creditare nebancara a CL ,,LOCUINTA ACCESIBILA" OCN SRL din Registrul organizatiilor de creditare nebancara autorizate, conform deciziei adunarii generale extraordinare a asociatilor a acesteia din 31.03.2022. Pe perioada suspendarii activitatii, se interzice incheierea a noi contracte de acordare a creditelor si/sau leasingului financiar, totodata, CL ,,LOCUINTA ACCESIBILA" OCN SRL va gestiona contractele incheiate (creditele acordate) anterior datei de suspendare a activitatii.

Retragerea licentei AEI "TIGHECI-CREDIT", eliberata pe termen nelimitat, pentru desfasurarea activitatii asociatiilor de economii si imprumut de categoria A, urmare a depunerii benevole a acesteia;

Radierea OCN "CERE CREDIT" SRL din Registrul organizatiilor de creditare nebancara autorizate, conform deciziei asociatului unic;

Avizarea admiterii spre tranzactionare pe piata reglementata a valorilor mobiliare emise de SA "ELECTROTEHNICA";

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a rezultatelor emisiunii suplimentare de actiuni a societatii pe actiuni "DRUMUL VIILOR", in suma de 140 000 lei, in numar de 140 000 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala a unei actiuni de 1 leu, din contul mijloacelor banesti;

Autorizarea reorganizarii societatii pe actiuni "SERVIS" prin dezmembrare (separare) cu transmiterea unei parti din patrimoniu catre societatea nou creata "JANTERRA" SRL;

Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare, in rezultatul reorganizarii prin transformare in societate cu raspundere limitata, a valorilor mobiliare emise anterior de societatile pe actiuni:

  • RESTAURANTUL "CASA NUNTII-NOROC", in numar de 173 048 actiuni ordinare nominative;
  • INTREPRINDEREA PISCICOLA "COSTESTI", in numar de 232 165 actiuni ordinare nominative;
  • "AUTORAPID", in numar de 28 142 actiuni ordinare nominative;
  • "TRANSENERGO-REPARATIE", in numar de 1 422 095 actiuni ordinare nominative;
  • "ENERGOCONSTRUCTIA", in numar de 391 849 actiuni ordinare nominative.

Supraveghere:

Prescrierea si atentionarea administratorului OCN "MEGA CREDIT" SRL achitarea, in termen de 10 zile lucratoare, a platilor regulatorii de functionare restante pentru trimestrul III si IV 2021 si a penalitatilor aferente.